ČLÁNOK

Inteligentné riešenia umožňujú digitálnu transformáciu finančného oddelenia

Obchodný prípad elektronického obstarávania

Stiahnuť príručku

Premeňte finančné oddelenie na centrum výnosov

Finančné centrum sa už dávnejšie stalo hlavným centrom nákladov Naša príručka o digitálnych financiách vám pomôže tento stav navždy zmeniť.

Stiahnuť príručku

Finance meeting

Naozajstná finančná revolúcia

Podľa spoločnosti Deloitte predstavuje elektronické obstarávanie inováciu, ktorá posúva odvetvie vpred a do roka 2020 povedie k novej generácii obchodovania.[1]

Napriek rozsiahlemu zavádzaniu digitálnych technológií však stále nie je jednoduché presvedčiť vrcholový finančný manažment, aby do tejto oblasti investoval, takže sa zdá, že cesta k inovačnej finančnej budúcnosti bude ešte dlhá. Finančné oddelenie, ktoré je často zatracované pre svoju rolu nákladového centra, nie je schopné investovať a nedokáže zaviesť technológie potrebné na zvýšenie profitu, môže výrazne brzdiť napredovanie podniku.

Nie je žiadnym tajomstvom, že finančné oddelenie je primárnym cieľom pre digitálnu transformáciu, aby mohlo pomocou automatizačných technológií eliminovať mnohé manuálne procesy, ktoré dnes stále vykonáva. Súčasťou správy záväzkov a správy pohľadávok sú mnohé postupy, ktoré patria k najkritickejším v podniku, takže chyby v nich alebo ich latentné riadenie môžu viesť k nezdravým peňažným tokom, nepredpovedateľným hodnotám predaja alebo vyrovnávaniu výnimiek. To všetko môže viesť k vytvoreniu neprehľadných a nepredpovedateľných sérií finančných procesov.

Fungovanie moderných oddelení obstarávania si vyžaduje rýchly a účinný vývoj. Strategický automatizovaný prístup k elektronickej fakturácii je jednou z najproduktívnejších iniciatív, do akých sa môže organizácia v rámci cesty digitálnej transformácie pustiť. Je pravdou, že súčasné základné prvky si zachovajú svoju dôležitosť aj v budúcnosti, ale moderné nákupné oddelenie bude potrebovať výkonnejšie a inteligentnejšie riešenia.

Calculator

Budúca podoba finančných oddelení

Napriek súčasnej vyspelosti elektronického obstarávania a automatizovaných finančných riešení a napriek reálnemu vplyvu, ktorý môžu mať na rozpočet podniku, sa argumenty v prospech digitalizovaného a automatizovaného obstarávania a jeho možností stále lídrom podnikov nepodávajú dostatočne presvedčivým spôsobom.

Na zabezpečenie finančného úspechu v budúcnosti sa pri pokročilejších obstarávaniach často využívajú rôzne technológie na ošetrenie strategických oblastí ako hodnotové inžinierstvo, riadenie dopytu, skladové zásoby, správa nehnuteľností, integrované plánovanie dopytu a ponuky, riadenie rizík, riadenie úrovne kvality/služieb a zavádzanie nových produktov.

Ako prezentovať výhody automatizácie

Zlepšenie peňažných tokov, zvýšenie efektivity zamestnancov a obmedzenie administratívy znejú síce lákavo, ale ak chcete zaujať finančného riaditeľa (ktorí bývajú čoraz častejšie technicky orientovaní), či dokonca ho motivovať k realizácii, potrebujete všetko vyjadriť v číslach. Preto sa spoločnosti musia začať zameriavať na to, ako zjednodušiť vyplácanie záväzkov, a tým pádom zvýšiť efektivitu nákladov a vylepšiť prehľadnosť finančného výkonu. Prvým logickým krokom na dosiahnutie týchto výhod je eliminovanie stohov papierových faktúr a ich nahradenie elektrickými faktúrami.

Čím viac automatizovaných procesov spoločnosť zavedie v rámci cyklu od objednávky po vyplatenie faktúry, tým viac sa znížia jej výdavky, zvýši sa kvalita údajov a urýchlia sa obchodné cykly. Pre finančné oddelenia to znamená, že sa zbavia svojej povesti nákladového centra a môžu začať zvyšovať skutočnú obchodnú hodnotu, keďže na základe elektronických údajov môžu získať prehľad o dodávateľskom, nákupnom a platobnom reťazci v reálnom čase.

V nasledujúcich piatich rokoch môže dôjsť k automatizácii viac ako dvoch pätín (41 percent) interných finančných procesov[1], ale len v prípade, že finanční odborníci dokážu vytvoriť odolný a pútavý projektový zámer, ktorý vydláždi cestu transformácii obstarávania. Len ak sa jasne ukáže, ako zjednotenie týchto procesov pod jednou inteligentnou platformou prinesie významný nárast efektivity, zlepšenie správy nákladov a výdavkov, ako aj zníženie rizík.

Premeňte svoje finančné oddelenie pomocou ďalšej generácie automatizovaných riešení

Súvisiace riešenia

Zistite viac

Zistite, ako ušetriť čas aj peniaze vďaka P2P

Kontaktujte náš tím