Čo znamená digitálna transformácia pre oddelenie ľudských zdrojov

Pomôžte svojmu podniku preklenúť priepasť v podobe nedostatku digitálnych zručností vytýčením dosiahnuteľných cieľov transformácie

STIAHNUŤ PRÍRUČKU

Sprievodca na ceste k úspešnej digitálnej transformácii

Až 2 z 3 podnikov stále spravuje personálnu agendu na papieri. Zistite, ako riadiť reálne dosiahnuteľnú zmenu

Stiahnuť príručku

Winding mountain road lit up brightly

Úloha manažérov ľudských zdrojov pri digitálnej transformácii

Len 29 % IT odborníkov tvrdí, že ich podnik chápe digitálnu transformáciu a je na ňu pripravený a mnohí si myslia, že nemajú dostatočné zručnosti na to, aby položili základy pre digitálnu zmenu. V kontexte tejto výzvy je dôležité zvážiť, aká je úloha oddelenia ľudských zdrojov pri transformácii podniku. V oblasti ľudských zdrojov v súčasnosti prebiehajú zmeny. Narastajú tlaky v podobe požiadaviek na získavanie nových talentov kvôli zvýšeniu úrovne dátovej gramotnosti a digitálnych zručností, aby mohli podniky naplno využívať výhody digitalizácie.

Pozor na medzery v zručnostiach

V čase, keď je digitalizácia prvoradou prioritou európskych podnikov, je prekvapujúce, že tento kontinent trpí takým ochromujúcim nedostatkom digitálnych zručností. V Európe citeľne chýbajú kvalifikovaní odborníci na IT a s vyvíjajúcimi sa technológiami sa táto priepasť ešte zväčšuje. Podľa zistení Európskeho parlamentu majú v súčasnosti dve pätiny pracujúcich v Európskej únii len veľmi slabé alebo nulové digitálne zručnosti. Napriek vysokým mieram nezamestnanosti sa javí, že do roku 2020 bude až 500 000 európskych IT pozícii neobsadených. Neschopnosť uspokojiť potreby tejto rozvíjajúcej sa oblasti znamená veľký tlak na odborníkov na ľudské zdroje na celkom kontinente. Zároveň však hrozí, že tento nedostatok spomalí napredovanie poháňané digitálnou transformáciou európskych podnikov, čo by malo zdrvujúci vplyv na celkový rast.

Group of people swimming in the sea with a pink kayak in the middle of them

Úloha oddelenia ľudských zdrojov pri zaškoľovaní v oblasti digitálnych technológií

Ako môže oddelenie ľudských zdrojov zlepšiť výkonnosť podniku prechádzajúceho digitálnou transformáciou? Digitalizácia môže podnikom priniesť nové príležitosti, no práve od tímu oddelenia ľudských zdrojov v rozhodujúcej miere závisí, či sa ich podnik pevne chopí. Personalisti musia najskôr vyčleniť značné ľudské zdroje na zaškoľovanie a rozvoj. Budovanie vedomostí sa musí vykonávať priebežne, aby si existujúci pracovníci osvojili „digitálny spôsob myslenia“.

Kontinuálnymi školeniami sa navyše zaistí, že aj neskôr prijatí noví pracovníci získajú potrebné digitálne zručnosti. Sústavná odborná príprava je kriticky dôležitá – len nepretržitým učením sa možno držať krok s rýchlym technologickým vývojom. Okrem toho je potrebné cielene investovať do mladšej generácie – úloha digitálnej transformácie totiž spočíva práve na jej pleciach. Školiace programy, napríklad programy praktickej odbornej prípravy realizované v spolupráci so strednými a vysokými školami, môžu v plnej miere zabezpečiť budúcu pracovnú silu, ktorá si poradí s požiadavkami sveta digitálnych podnikov.

Vývoj v oblasti ľudských zdrojov

Svet podnikov sa mení a s ním sa radikálne menia aj tradičné pracovné postupy. K zmenám dochádza aj v oblasti ľudských zdrojov, keďže tieto oddelenia zohrávajú kľúčovú úlohu pri príprave organizácií na digitálnu transformáciu. Odborníci na ľudské zdroje dnes plnia dvojitú úlohu – musia získavať nové talenty a organizovať nevyhnutné školenia pre súčasných zamestnancov, aby podniky pripravili na súperenie s konkurenciou na digitálnom trhu.

Zvládnite výzvy digitálnej transformácie so spoločnosťou Canon

Súvisiace riešenia

Zistite viac

Získajte ďalšie informácie o možnostiach digitalizácie vášho podniku so spoločnosťou Canon

KONTAKTUJTE NÁS