Pripravte svoju kanceláriu na zmeny v legislatíve súvisiace s nariadením GDPR

Do akej miery spĺňa váš podnik súčasné nariadenia? Zistite viac prostredníctvom infografiky o GDPR od spoločnosti Canon

PREVZIAŤ INFOGRAFIKU

Close up of man with tablet and laptop

Najväčší dosah nariadení o ochrane osobných údajov

Dôležité zmeny v legislatíve týkajúce sa ochrany údajov, ktorých sme v roku 2018 svedkami, majú veľký vplyv na bezpečnostné stratégie európskych podnikov, ktoré takéto údaje spracúvajú. Žiadnu úlohu pri tom nezohráva daný sektor ani fakt, či ide o veľké či malé podniky.

Táto infografika vysvetľuje súčasnú legislatívu a ozrejmuje aj kľúčové štatistiky a skutočnosti, ktoré stoja za nariadením GDPR, smernicou PSD2 a ďalšími.

Vďaka požiadavkám ISO sa zabezpečenie informácií zlepšilo o 98%

Kvôli podvodným aktivitám, ktoré stoja fondy EÚ v priemere 637,6 milióna eur, nebolo dodržiavanie legislatívy nikdy dôležitejšie než v súčasnosti

PREVZIAŤ INFOGRAFIKU

Female hands with black tablet
Office team working in office around white desks

Spĺňajte potrebné požiadavky zákonov o ochrane údajov

Pomocou digitálnych technológií si prispôsobte stratégiu riadenia rizík na mieru svojmu podniku

Zistite ako vám môžu riešenia od spoločnosti Canon pomôcť k dosiahnutiu bezpečnejšej pripojenej kancelárie


OZVITE SA