Výrobok

Digitálnosť verzus digitalizácia: nový spôsob zmýšľania, nové príležitosti

Zmeňte svoj spôsob myslenia a odhaľte nové obchodné modely, zdôrazňuje Sven Fund

Sven Fund presenting at FBF 2017

Vývoj vydávania kníh

Ako niekto, kto má vo svete vydavateľov a technológov dlhoročné skúsenosti, mám veľký záujem o pozorovanie vplyvu technologickej inovácie na vydávanie kníh. Príchod elektronických čítačiek, neočakávaný nárast popularity audiokníh a komplexný vzťah medzi spoločnosťou Amazon a vydavateľmi zohrali kľúčovú úlohu pri formovaní tohto odvetvia.


Najvýznamnejšou zmenou poslednej dekády je však pravdepodobne to, že sa čitatelia stávajú menej naviazaní na knihu ako hmatateľný produkt, keďže už nestojí v centre našej spotreby médií. Vo veku digitálnosti je teraz vhodnejšie myslieť na „obsah“.


Pred rozvinutím toho, čo tento posun v perspektíve znamená pre širšie vydavateľské odvetvie, je najskôr potrebné rozlišovať medzi tým, čo myslíme pod pojmom „digitálnosť“, pretože to je niečo iné ako „digitalizácia“.

Posun v perspektíve

V procese digitalizácie je obchodný model stále v podstate založený na tlači – vydavateľ prehodnocuje obsah už dostupný v tlači pre digitálnu platformu, ako je napríklad elektronická čítačka, a jednoducho ho predáva v novom formáte. V kontexte „digitálnosti“ obsah už vzniká v digitálnej forme a otvára viaceré cesty pre úplne nové obchodné modely.


Táto stratégia digitálneho vydávania je v zásade viac prispôsobená našej technológiou poháňanej dobe a od vydavateľov by ste očakávali, že ju budú chcieť dychtivo začleniť do svojho podnikania. Digitálnosť by sa však mala považovať skôr za spôsob myslenia, než za technológiu – a ak ju vydavatelia majú začleniť vo väčšej miere, najprv sa musia zlepšiť v správe inovácií.

Two women looking at iPad


Skutočnosť spočíva v tom, že vďaka dnešnej dostupnej technológii je možné obsah inovovať, digitálne redistribuovať a dokonca opätovne vytlačiť na vyžiadanie.

– Sven Fund, fullstopp

Existujú dva typy vydavateľov: tí prví radi pretvárajú svoj podnik a tí druhí odolávajú inovácií, až kým sa neobjaví v podobe riešenia, ktoré využívajú všetci. V rámci svojho prístupu môžete byť buď proaktívni, alebo reaktívni. Ešte stále existujú „digitálne negramotní“ vydavatelia, ktorí síce majú prístup k digitálnym produktom a poznajú ich výhody, avšak zatiaľ sa úplne nechopili možností digitalizácie.


Vzhľadom na túto skutočnosť je možné predpokladať, že vydavatelia úplne nevyužívajú technologické funkcie, ktoré sú k dispozícii v ich odvetví. A preto v plnej miere nechápu vplyvu, ktorý by technológia vydávania kníh mohla mať na systém ich fungovania.


Ľudia vo vydavateľskom odvetví, ktorí sa nesnažia považovať „obsah“ za dynamický koncept, sú tí istí ľudia, ktorí naďalej považujú knihy za hmatateľné, jednorazové produkty, ktoré sa raz vytlačia a distribuujú a potom sa prenesú na inú platformu. Skutočnosť spočíva v tom, že vďaka dnešnej dostupnej technológii je možné obsah aktualizovať, digitálne redistribuovať a dokonca opätovne vytlačiť na vyžiadanie.


To je dôvodom, prečo by sme mali povzbudzovať viacero vydavateľstiev, aby prijali digitálny spôsob myslenia. Je potrebné využiť možnosti, ktoré ponúka dynamická správa obsahu a technológia digitálnej tlače.

Young woman reading book on train

Digitálny spôsob myslenia

Digitálny spôsob myslenia umožňuje vydavateľom privítať budúcnosť, v ktorej sa stanú možnými nízke objemy a doručovanie na vyžiadanie. V ktorej vďaka proaktívnemu riadeniu životného cyklu vydavateľských aktív budú môcť maximalizovať komerčnú hodnotu svojho obsahu a lepšie ho sprístupniť spotrebiteľom.


Ak medzitým výrobcovia kníh investovali do digitalizovanej výroby, môžu zohrávať cennú úlohu pri motivovaní a usmerňovaní svojich vydavateľov, aby mysleli digitálne a zaviedli prvé zjednodušené digitálne procesy a aktivovali tak podnikateľské modely, ktoré im pomôžu pri inovácii.


Ako vidíte, inovácia vydávania kníh nie je jednosmerná. Je pravdepodobnejšie, že sa dosiahne prostredníctvom trvalej trojstrannej spolupráce medzi vydavateľmi, kníhtlačiarmi a poskytovateľmi technologických riešení.

Autor článku Sven Fund


Sven Fund je zakladateľom a generálnym riaditeľom agentúry fullstopp, ktorá sa venuje poradenstvu pre akademické vydavateľstvá a ponúka strategické usmernenie v rade otázok, od riadenia zmien po zlúčenia a akvizície. Svenova spoločnosť nielenže pracuje s predajcami, napríklad tlačiarenskými spoločnosťami alebo distribútormi, ale tiež pôsobí ako rozhranie medzi akademickými knižnicami a vydavateľstvami.

Súvisiace riešenia

Zistite viac

Objavte meniacu silu digitálnej tlače

Kontaktujte náš tím