Objavte strategický prístup k vlastnej digitálnej transformácii

Iba 38 % tradičných podnikov má digitálnu stratégiu. Zistite, ako sa vydať vlastnou cestou, ešte dnes.

STIAHNUŤ PRÍRUČKU

Digitálna transformácia: sprievodca na ceste k úspechu

Prečítajte si sprievodcu od spoločnosti Canon a zistite, ako realizovať digitálnu transformáciu tak, aby bola úspešná

Stiahnuť príručku

Winding mountain road lit up brightly

Digitálna transformácia podnikov

Digitálna transformácia zostáva horúcou témou. Počet vyhľadávaní tohto výrazu sa iba za tento rok zvýšil o vyše 30 % a celosvetové výdavky na digitálnu transformáciu by mali do konca roka 2019 dosiahnuť 1,7 trilióna USD. Napriek tomu sa v štúdii organizácie IDG s názvom Stav digitálnej transformácie podnikov v roku 2018 zistilo, že hoci má plány na digitálne podnikanie až 95 % začínajúcich firiem, v prípade tradičných podnikov založených pred 50 a viac rokmi toto číslo klesá na 87 %. Navyše iba 38 % týchto tradičných podnikov má v skutočnosti zavedenú digitálnu stratégiu, čo dokazuje, že realizácia digitálnej stratégie predstavuje pre väčšie podniky pomerne závažný problém.

Úspešným organizáciám zmeny nie sú cudzie – za posledné desaťročia (od čias boomu prvých webov až po nástup elektronického obchodu) prešli prevratnými zmenami. Ako teda môžu podniky zvládnuť ďalšiu veľkú výzvu vo forme digitálnej transformácie?

Realistická transformácia podniku

Žiadna zmena sa nezaobíde bez určitých výziev, no zvládnutie prechodného obdobia je aj otázkou odbornosti. Kľúčom k úspešnej transformácii podniku je schopnosť skonsolidovať okamžité potreby podniku (vyplývajúce z požiadaviek zákazníkov aj interných zainteresovaných strán) s jeho dlhodobými ambíciami.

Aj keď podnikateľský zámer nemusí okamžite vyústiť do celkovej digitálnej zmeny, požadovanie digitálnej reorganizácie môže podniky vystaviť zbytočnému tlaku v podobe požiadavky automatizácie všetkých podnikových procesov v rámci jedného projektu. Takýto prístup s najväčšou pravdepodobnosťou povedie k nákladným a časovo náročným projektom, ktoré neprinesú očakávané výsledky.

Race car having a pit stop check

Optimalizácia a automatizácia

Tajomstvo úspešnej digitálnej transformácie spočíva v zistení, kde možno digitálnou zmenou dosiahnuť v krátkom čase najvýraznejšie výsledky a položiť tak základy lepšej prepojiteľnosti a dlhodobej automatizácie.

Všetky oddelenia v podniku by uvítali pokrok, ktorý sľubujú digitálne technológie. Či už ide o digitálnu transformáciu oddelenia ľudských zdrojov, alebo oddelenia marketingu, príležitosti sa naskytajú všade. To však neznamená, že sa všetko musí udiať naraz, ako sa mylne domnieva až príliš veľa podnikateľov.

Digitalizácia, automatizácia a s nimi súvisiace výhody sa skôr či neskôr dotknú všetkých procesov. Pri reorganizácii celého podniku naraz však hrozí narušenie jeho chodu vedúce ku krátkodobému zhoršeniu výkonnosti spoločnosti. Digitálna transformácia by mala vždy iba vylepšiť pracovné postupy, optimalizovať existujúce procesy, zlepšiť skúsenosti zákazníkov alebo zvýšiť efektívnosť interných operácií. Okrem toho by mala byť súčasťou dlhodobejšej stratégie na dosiahnutie celkovej digitálnej zmeny, no pritom obsiahnuť hybridnú povahu moderných pracovísk a počítať s kombináciou digitálnych a analógových postupov, ktorá je realitou súčasnosti.

To znamená, že transformácia IT operácií by mala prebiehať postupne a vo viacerých fázach a nemali by sa hľadať okamžité riešenia na každý jeden problém v organizácii. Spoločnosti by skrátka nemali unáhlene pristúpiť ku komplexnej zmene, ale namiesto toho plánovať zavádzanie iných spôsobov práce.

Digitálna transformácia by teda mala organizáciám priniesť možnosti, ako zautomatizovať a zdigitalizovať kľúčové procesy a zároveň zlepšiť výstupy nedigitálnych pracovných postupov. Pokrok bude, prirodzene, pokračovať a digitálny spôsob práce sa jedného dňa stane štandardom. Avšak v súčasnosti, v roku 2018, budú tieto jednotlivé nitky na seba naďalej jednoducho nadväzovať, pomaly, ale iste zlepšovať skúsenosti zákazníkov aj zamestnancov a umožňovať podnikom lepšie organizovať spôsob svojho fungovania, aby sa predchádzalo narušeniam a zároveň sa rýchlejšie a efektívnejšie vytvárali hodnoty.

Získajte ďalšie informácie o tom, ako možno úspešne vykročiť na cestu digitálnej transformácie

Súvisiace riešenia

Zistite viac

Zistite, ako vykročiť na cestu transformácie podniku so spoločnosťou Canon

KONTAKTUJTE NÁS