Nakoľko digitálna je vaša kancelária?

Posúďte svoju digitálnu zrelosť a vydajte sa na cestu transformácie

STIAHNUŤ PRÍRUČKU

Sprievodca na ceste k úspešnej digitálnej transformácii

Až 42 % organizácií považuje starú infraštruktúru za najväčšiu prekážku v transformácii. Zistite, ako môžete svoj podnik digitalizovať.

Stiahnuť príručku

Winding mountain road lit up brightly

Je vaša kancelária digitalizovaná?

Ocitáme sa vo víre digitálnej transformácie a podniky všade naokolo sa snažia dosiahnuť bohaté výhody, ktoré by podľa prísľubov mali čakať na konci cesty. Napriek tomu sa zdá, že podniky v skutočnosti nezaznamenávajú predpokladanú návratnosť investícií. V prieskume medzi riaditeľmi pre informačné technológie realizovanom v roku 2016 spoločnosťou Couchbase sa zistilo, že až 90 % projektov v oblasti digitálnej transformácie prinieslo len menšie zlepšenia, nedosiahlo očakávania alebo celkovo zlyhalo. O rok na to organizácia IDC vyslovila predpoklad, že až 70 % iniciatív v oblasti digitálnej transformácie je odsúdených na neúspech.

Pre podniky, ktoré sa plánujú transformovať, sú ambície a motivácia dôležitými hybnými silami. Mnohé však narážajú na realitu, v ktorej digitálna transformácia neprebieha okamžite. Ako si teda môžu podniky vytvoriť realistické plány a vyhnúť sa sklamaniam?

Modernizácia starých systémov

Jadrom problému je, že väčšinu podnikov dusí ťažkopádna infraštruktúra založená na starých systémoch. V tohtoročnom prieskume* 42 % podnikov uvádzalo práve toto ako jednu z troch najväčších prekážok v digitálnej transformácii, s ktorými sa stretlo. Organizácie dnes pôsobia v konkurenčnom, rýchlom prostredí, ktoré praje pružnosti a ocitajú sa pod narastajúcim tlakom – musia zabezpečiť modernizáciu a migráciu svojich kľúčových systémov, aby boli pružnejšie.

*Mulesoft, Connectivity Benchmark Report (Porovnávacia správa o pripojiteľnosti), 2018

Posúdenie digitálnej zrelosti

Jedným z najdôležitejších spôsobov, ako pripraviť podnik na úspešnú transformáciu, je získať presnú predstavu o tom, ako je dnes na tom po stránke digitálnej zrelosti. Tá bude zrejme v prípade každého oddelenia iná. Administratívni pracovníci bývajú často oboznámení s celým radom digitálnych procesov, ktoré využívajú pri svojej každodennej práci. Na druhej strane finančné oddelenie a oddelenie ľudských zdrojov zvyknú byť viac späté s papierovými procesmi. Posúdením digitálnej zrelosti celého podniku možno zistiť, kde treba začať a ako si usporiadať priority.

Group of people on a hike in the snow

Štádiá digitálnej transformácie

Digitálne
Podniky na začiatku svojej cesty môžu byť v zmysle svojho stavu prevažne alebo výrazne manuálne, pričom digitálne procesy využívajú, len keď sa to od nich požaduje. Príkladom takýchto podnikov sú právnické firmy, ktoré sú zvyčajne zahltené papierovaním, čo má za následok obrovské množstvo času stráveného administratívou. 

Podniky v tejto kategórii by sa mali snažiť zdigitalizovať viac procesov a predovšetkým by sa mali zamerať na skenovanie a zaznamenávanie dokumentov. Možnosť digitálne vyhľadávať v kvante papierov a okamžite nájsť hľadané dokumenty môže právnickým firmám ušetriť mimoriadne cenný čas.

Automatizácia procesov
Automatizácia sa na pracoviskách zavádza v čoraz väčšej miere. Dokáže si poradiť s bežnými a rutinnými prácami, ktoré zaberajú cenný čas. Pre podniky, ktoré sú už do veľkej miery digitalizované, je automatizácia podnikových procesov ďalším krokom. Automatizácia úloh, ako triedenie na poštovom oddelení, zoraďovanie otázok adresovaných službám zákazníkov podľa naliehavosti či digitálne podpisovanie, môže podnikom pomôcť zjednodušiť a zefektívniť pracovné postupy. 

Optimalizácia
Podniky na najvyššom stupni zrelosti by sa mali usilovať o optimalizáciu podnikových procesov. Je dôležité prihliadať na kohéziu v celom podniku: transformácia by sa mala prioritne zameriavať na procesy, ktoré možno optimalizovať tak, aby dosahovali vyššie štandardy v oblasti skúseností zákazníkov.

Podniky sa nedajú transformovať šťuknutím prepínačom a pri plánovaní transformácie by si mali stanovovať realistické ciele. Prvým krokom je urobiť si presnú predstavu o tom, v akom štádiu zrelosti sa podnik nachádza, a až potom zisťovať a určovať si, aké príležitosti a priority ho čakajú v budúcnosti. Platí tu podobná zásada ako v bájke o zajacovi a korytnačke – kľúčom k úspechu je pomalé, no vytrvalé úsilie.

Zvládnite výzvy digitálnej transformácie so spoločnosťou Canon

Súvisiace riešenia

Zistite viac

Zistite, ako vykročiť na cestu digitálnej transformácie

KONTAKTUJTE NÁS