Chcete vo vašom podniku uplatniť proces riadenia rizík?

Začnite svoj proces riadenia rizík pomocou príručky spoločnosti Canon k legislatíve ochrany osobných údajov

PREVZIAŤ SPRÁVU

Two people in discussion in an outdoor meeting area

Riziko je súčasťou a údelom podnikania. Rebríček najinovačnejších spoločností¹ televízneho kanála CNBC aktívne rozpoznáva a odmeňuje organizácie a vedúcich predstaviteľov vyznačujúcich sa tým, že dokážu inteligentne zariskovať. Robia veľké stávky, ktoré sú vysoko rizikové, ale zároveň vysoko ziskové. Aj keď to síce nie je správny prístup pre každého, je to ukážkou kompromisu, ktorý je nevyhnutný pri ponúkaní inovácií pri tempe trhu.

Navzdory tomu, že sa bezpečnosť šplhá stále vyššie a vyššie v rámci stratégií podnikov, ktorých úlohou je zabezpečiť ju, riaditelia pre informačné technológie a zabezpečenie na celom svete si začali budovať povesť utlmovania pokroku, keďže právne záujmy dostávajú prednosť pred inováciami.

Účinky riadenia rizík

Jednoducho povedané: organizácie na seba musia zobrať nejaké riziká a vyhnúť sa ďalším. Aby to dokázali, musia mať jasno v tom, ako vyzerá úspešná činnosť. Odpovede sa budú líšiť na základe odvetvia priemyslu alebo funkcie organizácie v rámci priemyslu, avšak profesionáli v oblasti bezpečnosti by dnes mali považovať za priekopníkov pokroku. Riziká zabezpečenia informácií by sa mali považovať za zvládnuteľné a nie za väčší problém, ako sú iné formy obchodných rizík.

Inými slovami, riadenie bezpečnostných rizík si vyžaduje prijatie faktu, že určité riziká budú vždy pretrvávať a určité formy narušenia bezpečnosti sa budú vždy vyskytovať. Podniky by preto mali mať stratégiu na ich zvládnutie v prípade ich výskytu. Mnohí riaditelia pre informačné technológie sa dnes viac ako na obmedzenie hrozieb zameriavajú na vzdelávanie o týchto hrozbách.

3 colleagues reviewing content on tablet

Jednotlivé kroky procesu riadenia rizík

Efektívne riadenie rizík začína rozpoznaním bezprostredných ohrození vášho podnikania a vzdelávaním vedenia a vysokopostavených pracovníkov vzhľadom na to, aké tieto riziká sú a čo môžu znamenať. Za efektívne riadenie rizík nesie zodpovednosť každý jednotlivec. Porušenie ochrany údajov môže spôsobiť obrovské finančné škody a poškodenie dobrej povesti a hlavní manažéri a zamestnanci určitého druhu podnikania by mali rozumieť potenciálnym výdavkom a vhodným krokom v prípade takéhoto úniku.

Niektoré organizácie využívajú simuláciu mimoriadnej udalosti alebo krízového stavu s cieľom napomôcť lepšiemu zvládaniu takýchto situácií. Vďaka tomu sa nielenže odhalia slabé miesta, ale aj tímy nadobudnú pocit istoty a lepšej pripravenosti v prípade výskytu porušení ochrany údajov.

Súbežne s vyvíjajúcimi sa kybernetickými hrozbami by sa mal vyvíjať spôsob vedenia firmy a pravidlá spojené s týmito hrozbami. Zatiaľ čo úlohou vyššieho výkonného pracovníka je pokúšať sa modifikovať stratégiu riadenia rizík, každý člen v rámci organizácie by mal prispieť svojimi návrhmi a pomôcť tak podniku vytvoriť najlepšie možné obranné mechanizmy.

Business people discussing over computer

Kontrolný zoznam procesu riadenia rizík

  • Majte na pamäti, že širšia obchodná stratégia podlieha rýchlym zmenám. Vstup na nové trhy môže viesť k novým finančným a informačným rizikám.
  • Využívanie digitálnych technológií, ako napríklad sociálnych médií a cloudu, môže mať svoj spätný dopad.
  • Vaša stratégia riadenia rizík musí vyvážiť váš podnikateľský apetít po raste.

Spravovanie ochoty riskovať medzi oddeleniami

Z tohto dôvodu musí politika zabezpečenia umožniť prijatie určitej úrovne rizika v záujme zachovania súdržnosti v rámci organizácie. Narušenia bezpečnosti sa môžu udiať a dejú¹, pričom rovnako dôležité ako ich prevencia je mať ustanovený dohodnutý postup na ich zvládnutie, keď sa vyskytnú. Tento postup má byť založený na pochopení toho, čo všetko tieto narušenia zahŕňajú.

Riadenie rizík by malo byť súčasťou holistického programu na posúdenie ochoty riskovať, uplatnenie princípov riadenia rizík a napokon na vzdelávanie podniku v smere, že uskutočnenie rizika nie je zlyhaním ale potvrdením dohodnutého postupu.

¹ Exkluzívne články televízneho kanála CNBC, ktoré podávajú výročnú správu spoločnosti BCG o najinovačnejších spoločnostiach.

Spĺňajte potrebné požiadavky zákonov o ochrane údajov

52 % podnikov nepozná vplyv Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Zistite, ako zmeny legislatívy o ochrane údajov v roku 2018 ovplyvnia váš podnik

PREVZIAŤ PRÍRUČKU

Office team working together

Súvisiace riešenia

Zistite viac

Zistite, ako môžu riešenia na zabezpečenie informácií od spoločnosti Canon podporiť vašu obchodnú činnosť


OZVITE SA