Tlač kníh: stimulovanie inovácií prostredníctvom spolupráce

Odborníci z fóra Future Book Forum organizovaného spoločnosťou Canon si vymieňajú náhľady na spoluprácu v odvetví

Prevziať správu

Pretavte výzvy vo vydavateľskom odvetví na obchodné príležitosti

Zistite, ako môžu poskytovatelia tlačových služieb, vydavatelia a dodávatelia technológií vzájomnou spoluprácou utvárať budúcnosť tlače kníh

Prevziať správu

Peter Fisk of GeniusWorks presenting at Canon’s Future Book Forum

Vydávanie kníh: osem kľúčových stimulov pre inováciu

Na výročnom podujatí spoločnosti Canon s názvom Future Book Forum sa schádzajú poskytovatelia tlačových služieb, vydavatelia a poskytovatelia digitálnych publikačných technológií, aby sa podelili o svoje náhľady a myšlienky týkajúce sa aktuálnych trendov vo vydavateľskom odvetví. V roku 2017 sa toto fórum zaoberalo myšlienkou inteligentnej knihy – zážitku šitého na mieru postaveného na spojení hmatateľnej povahy fyzických kníh a možností digitálnych formátov. 

Tento koncept zatiaľ nie je realitou. Na fóre odborníci „za okrúhlym stolom“ dospeli k názoru, že na uskutočnenie tejto myšlienky a riešenie problémov, ktoré s takouto zmenou súvisia, je potrebná užšia spolupráca a optimalizácia procesov v rámci dodávateľského reťazca v odvetví vydávania digitálnych kníh. V diskusii sa dotkli ôsmich kľúčových stimulov pre zmenu a inováciu.

Young woman reading book on train

1. Rozličné distribučné modely: Obsah sa pohybuje na rôznych platformách, ktoré prinášajú nové technológie, a speňažuje sa v rámci nových obchodných modelov. Je ťažké predvídať, čo príde: v roku 2011 denník Financial Times priniesol článok s názvom „The Death of the Guidebook“ (Koniec knižných sprievodcov) a v roku 2016 spoločnosť Nielsen hlásila nárast predaja knižných sprievodcov o 4,45 %. Je však pravda, že sa zmenila samotná povaha tohto produktu; vydavateľstvo Lonely Planet teraz tvorí obsah, ktorý sa dá používať v rámci digitálnych aj papierových platforiem, a keď sa rozhodne pre tlač, ponúka viacero rôznych tlačených sprievodcov – návštevníci New Yorku si môžu vybrať až zo štyroch formátov. 

2. Kratší čas na marketing: Knihy nie sú ani zďaleka také pohotové ako vždy aktuálne prostredie sociálnych médií či spravodajstvo s 24-hodinovým cyklom, na druhej strane však prinášajú hĺbkové analýzy a komentáre k vynárajúcim sa trendom a témam. K tomu treba pripočítať potenciál metódy „distribúcie s následnou tlačou“, ktorú umožňuje digitálny tlačový proces. Michaela Philipzenová z vydavateľstva Ullstein Buchverlage sa usiluje dosiahnuť stav, kedy by sa publikácie dostali k nemecky hovoriacim čitateľom v zahraničí v rovnakom čase ako k čitateľom v Nemecku. „Keď budeme schopní dodávať komplexné publikačné súbory a zladiť tak dátumy vydania, bude to veľké víťazstvo pre nás aj našich zákazníkov.“V SÚČASNOSTI NAPLNO NEVYUŽÍVAME TECHNOLOGICKÉ FUNKCIE DOSTUPNÉ VO VYDAVATEĽSKEJ SFÉRE, A PRETO V PLNEJ MIERE NECHÁPEME, AKO BY MOHLI OVPLYVNIŤ SYSTÉM NÁŠHO FUNGOVANIA

Dr. Sven Fund, zakladateľ
a generálny riaditeľ agentúry fullstopp

3. Vydavatelia neradi riskujú: Od vydania titulu Da Vinciho kód v roku 2003 sa predalo vyše 80 miliónov výtlačkov tejto knihy, za posledných päť rokov sa však žiadny titul nepredal v počte viac než 20 miliónov výtlačkov. Nižší objem predaja znamená nižšie zisky a vyššie riziko pri publikovaní diel nových autorov. Okrem toho na preplnenom trhu, ktorý je dôsledkom trendov, akým je samopublikovanie, nové tituly čoraz ťažšie vyniknú – ich „okno príležitostí“ je momentálne otvorené sotva štyri týždne. 


4. Znižovanie nákladov: Podľa Federácie európskych vydavateľov kníh (FEB) sa predaj elektronických kníh ustálil na úrovni 6 – 7 % z celkového objemu predaja kníh, čo je menej, než sa kedysi s obavami očakávalo. Digitálna konkurencia však existuje v iných oblastiach: o pozornosť spotrebiteľov súperia sociálne médiá a takisto digitálne televízie a streamované televízne seriály, v súvislosti s ktorými sa u ľudí prehlbuje návyk trávenia dlhých hodín pred obrazovkou. 

5. Samopublikovanie prináša nový obsah: Nejde síce o úplne nový fenomén (vlastné knihy si publikovali už Jane Austenová či and Marcel Proust), vďaka súčasným možnostiam digitálnej produkcie je však tlač vlastných diel (alebo ich distribúcia do elektronických čítačiek kníh) ľahšia než kedykoľvek predtým. 

6. Vydávanie úzko špecializovaných titulov: Vďaka modelom digitálnej výroby kníh v malých nákladoch a na požiadanie nie je nutné mať kapitál uviaznutý v inventári, a dokonca aj koníčky a záľuby môžu pre vydavateľov prestavovať príležitosť na vyplnenie medzier na trhu. Vydávanie diel v minoritných jazykoch je teraz úsporné. Po novom už žiadna kniha nemusí byť nedostupná. Mníchovské vydavateľstvo Goloseo sa napríklad špecializuje na oživovanie vzácnej detskej literatúry v tlačenej aj digitálnej podobe. 

7. „Odchovanci digitálnej doby“ si žiadajú fyzické knihy: Ľudia majú pocit, že ich digitálne médiá príliš pohlcujú. V prieskume organizácie Two Sides z roku 2017 sa zistilo, že 72 % respondentov uprednostňuje tlačené knihy a noviny a 69 % siaha po tlačenom formáte, aby si „dali pauzu“ od elektronických zariadení. 

8. Spotrebitelia očakávajú obsah určený pre viaceré platformy: Keď odchovanci digitálnej doby práve nedržia v ruke knihu, aby trochu „vypli“, obratne sledujú obsah – či už písané slovo, audioobsah alebo videá – na viacerých zariadeniach súčasne.

Delegates in discussion during roundtable debate at Canon’s Future Book Forum


„NABÁDAME KNÍHTLAČIAROV, ABY NEZASTÁVALI LEN PASÍVNU ÚLOHU, ALE UVEDOMILI SI, ŽE MÔŽU PRISPIEŤ K INOVAČNÉMU PROCESU.“

Peter Wolff, hlavný riaditeľ
komerčná tlač a CRD
zákaznícke skupiny, Canon Europe

Príležitosti, nie hrozby

Na prvý pohľad môžu niektoré tieto trendy (napr. samopublikovanie či tlač nižších nákladov) vyzerať skôr ako hrozby, no treba ich vnímať ako výzvy – a tie predstavujú príležitosti. Ak sa majú využiť, vydavatelia, poskytovatelia tlačových služieb a poskytovatelia technologických riešení musia spolupracovať. Napokon už dnes predstavujú „trojuholník odbornosti“, v ktorom sú obsiahnuté takmer všetky aspekty procesu výroby kníh. 

Peter Wolff zo spoločnosti Canon zhrnul, čo si vyžaduje diskusia za okrúhlym stolom, takto: „Všetky články reťazca musia začať myslieť nad rámec nášho súčasného pohľadu na odvetvie. Ak vydavatelia začnú myslieť digitálne, čaká ich budúcnosť, v ktorej sa stanú realitou nízke objemy a doručovanie na požiadanie a v ktorej vďaka proaktívnemu riadeniu životného cyklu vydavateľských aktív budú môcť maximalizovať komerčnú hodnotu svojho obsahu a lepšie ho sprístupniť spotrebiteľom. Na dosiahnutie inovácií je však vždy potrebný otvorený dialóg a sústavná spolupráca medzi vydavateľmi, tlačiarmi kníh a poskytovateľmi technologických riešení. Ďalší krok teda musíme urobiť my.“

Zistite, ako pretaviť výzvy v tlačiarenskom odvetví na obchodné príležitosti

Súvisiace riešenia

Zistite viac

Zistite, ako dosiahnuť rast výnosov

OZVITE SA