SLUŽBY

Cloudové služby obstarávania


Woman holding a mobile phone and sitting cross-legged at a desk next to a PC chats to a colleague across the office.

Automatické spracovanie procesov Purchase to pay, ktoré vám uľahčí prácu

Spravujte svoje procesy Purchase to pay v cloude a využite výhody lepšej kontroly nákladov, zvýšenej bezpečnosť a skutočnej návratnosti investícií.

Cloudové služby obstarávania od spoločnosti Canon automatizujú komplexné procesy P2P od obstarávania po platbu, s využitím výhod cloudu. Prevádzka, údržba a inovácie sú spravované technickými odborníkmi spoločnosti Canon. Nemusíte nič investovať do hardvérovej infraštruktúry ani IT zdrojov a uvoľní sa vám čas a zdroje, takže sa budete môcť sústrediť na svoje hlavné činnosti.

Čo ponúkame

Komplexné riešenie

Spoznajte úsporné, bezpečné a škálovateľné riešenie, ktoré automaticky spracováva faktúry, dodávateľské zmluvy a výdavky na nákupy a zamestnancov.

Bezproblémové inovácie

Získajte prístup k najnovším inováciám a novým funkciám bez dodatočných nákladov na predplatné alebo drahých a časovo náročných projektov inovácie.

Bezpečný ukladací priestor

Centralizovaná platforma hosťovania spoločnosti Canon Europe poskytuje zabezpečenie údajov najvyššej kvality plne v súlade s nariadeniami o spracúvaní údajov.

Služba inicializácie

Využite pomoc špecializovaných technických zdrojov spoločnosti Canon s nastavením a podporou procesu inicializácie. Okrem toho môžete využiť používateľský prístup k špecializovanému prostrediu online riešení.

Online podpora

Spravujte a udržujte cloudové služby obstarávania pomocou špecializovanej podpory, ktorá je súčasťou predplatného služby.

Cloud Procurement Solutions

spôsobilosti.

Kompletné spravovanie

Cloudové služby obstarávania sú počas ich životnosti bezpečne spravované a podporované.

Kvalifikovaní konzultanti

Naši špecializovaní konzultanti nakonfigurujú a integrujú riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

Možnosti zaznamenania faktúr

Získajte prístup ku skenovaniu faktúr, overovaniu dokumentov a zaznamenávaniu služieb outtaskingu.

Blonde-haired woman in dark-rimmed glasses and khaki blouse smiles broadly as she looks at something on her laptop.
Maximalizujte peňažné toky svojej firmy pomocou cloudových riešení spoločnosti Canon pre obstarávanie a pohľadávky.

Súvisiace služby a riešenia

Close-up of a woman’s hand holding a silver pen between her fingers as she keys in numbers on a calculator.

Od nákupu k platbám

Získajte absolútnu kontrolu nad finančnými tokmi vďaka efektívnejšiemu digitálnemu systému umožňujúcemu dokonalejší prehľad.

A stack of ring binders full of papers piled on top of one another on a mahogany filing cabinet.

Snímanie dokumentov a spracovanie údajov

Zvýšte efektívnosť prostredníctvom automatizovanej správy vstupu fyzických aj digitálnych údajov.

Overhead shot of six casually dressed office workers sat around a communal table comparing graphs on laptops and clipboards.

Služba spracovania prichádzajúcich informácií

Zautomatizujte a zjednodušte snímanie a spracovanie prichádzajúcich dokumentov.

Zistite, ako vám odbornosť spoločnosti Canon môže pomôcť optimalizovať vaše podnikové procesy.

KONTAKTUJTE NÁŠ TÍM