Rad Canon imageRUNNER ADVANCE C256/C356
Technické parametre

Podrobné informácie o technických parametroch

Všeobecné technické údaje

Rýchlosť tlače

iR-ADV C256i: 25/25 str./min (A4), 26/26 str./min (B5), 26/26 str./min (A5)
iR-ADV C356i/C356P: 35/35 str./min (A4), 26/26 str./min (B5), 26/26 str./min (A5)

Odporúčaný mesačný objem

iR-ADV C256i: 1 500 – 8 000 strán
iR-ADV C356i/C356P: 2 500 – 8 000 strán

Maximálny najvyšší mesačný objem

40 000 strán

Metóda tlače

Farebná tlač laserovým lúčom

Rozlíšenie tlače

Ekvivalent rozlíšenia 9600 dpi x 600 dpi (režim 600 dpi), ekvivalent rozlíšenia 1200 dpi x 1200 dpi (režim 1200 dpi)

Kapacita na papier

Kazety na papier: iR-ADV C256i/C356i/C356P: kazety s kapacitou 550 listov (80 g/m2)
Viacúčelový zásobník: 100 listov (80 g/m2)

Maximálna vstupná kapacita papiera

iR-ADV C256i/C356i/C356P: 2 300 listov (A4)

Maximálna výstupná kapacita papiera

iR-ADV C256i/C356i/C356P: štandard: 250 listov
S dokončovačom: 500 listov (A4, 80 g/m2) *DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU Z1

Podpor. typy médií

Kazeta:
tenký papier, obyčajný papier, hrubý papier, farebný papier, recyklovaný papier, dierovaný papier, kancelársky papier, obálka*
* Podpora obálok len prostredníctvom štandardnej kazety 1.
Viacúčelový zásobník:
tenký papier, obyčajný papier, hrubý papier, farebný papier, recyklovaný papier, dierovaný papier, fólia, štítok, kancelársky papier, obálka

Podporované formáty médií

Kazeta 1:
Štandardná veľkosť: A4, B5, A5, obálky (č. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL)
Vlastná veľkosť: min. 98 mm x 190,5 mm až 216 mm x 355,6 mm

Viacúčelový zásobník:
Štandardná veľkosť: A4, B5, A5
Vlastná veľkosť: min. 98 mm x 148 mm až 216 mm x 355,6 mm
Obálky: č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL
Vlastná veľkosť obálky: 98 mm x 148 mm až 216 mm x 355,6 mm

KAZETOVÁ PODÁVACIA JEDNOTKA AJ1
Štandardná veľkosť: A4, B5, A5
Vlastná veľkosť: min. 98 mm x 190,5 mm až 216 mm x 355,6 mm

KAZETOVÁ PODÁVACIA JEDNOTKA AK1
Štandardná veľkosť: A4, B5, A5
Vlastná veľkosť: min. 98 mm x 190,5 mm až 216 mm x 355,6 mm

Podporované hmotnosti médií

Kazeta: 60 až 163 g/m2
Viacúčelový zásobník: 60 až 220 g/m2
Obojstranný podávač: 60 až 163 g/m2

Čas zahrievania

Od zapnutia napájania: iR-ADV C356i/C356P 30 sekúnd alebo menej*
iR-ADV C256i 34 sekúnd alebo menej*
Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej
Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej**


* Čas od zapnutia zariadenia po aktivovanie tlačidla štartu. ZAPNUTÝ režim rýchleho spustenia

** Doba, ktorá musí uplynúť, kým je možné vykonávať kľúčové operácie na dotykovom paneli.

Typ rozhrania

SIEŤOVÉ – štandard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n); voliteľné: NFC, Bluetooth s nízkou spotrebou energie
INÉ – štandardné: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1; voliteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania

Sieťové protokoly

TCP/IP, typ rámca: Ethernet II
Aplikácie na tlač: LPD/Raw/IPP/IPPS/FTP/WSD/Mopria/GCP/AirPrint/Windows10 Mobile Print
AppleTalk, typ rámca: Ethernet SNAP
Aplikácia na tlač: PAP (Printer Access Protocol)

Rýchlosť procesora

Procesor Canon Dual Custom Processor (zdieľaný), 1,75 Ghz

Pamäť

Štandardná kapacita: 3,0 GB RAM

Jednotka pevného disku

250 GB PEVNÝ DISK

Ovládacie panely

Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 25,6 cm (10,1 palca)

Rozmery (Š x H x V)

511 mm x 651 mm x 639 mm

Minimálny priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)

Základná konfigurácia: 852 mm x 908 mm
Úplná konfigurácia: 1 407 mm x 908 mm (ak je pripojený k DOKONČOVAČU SO ZOŠÍVAČKOU Z1)

Hmotnosť

iR-ADV C356i/C256i: pribl. 49 kg vrátane tonera
iR-ADV C356P: pribl. 42 kg vrátane tonera

Prevádzkové podmienky

Teplota: 10 až 30 ºC (50 až 86 ºF)
Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)

Zdroj napájania

220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 A

Spotreba energie

Maximum: Pribl. 1,5 kW
Tlač:
575,4 W* (iR-ADV C356i) (pri kopírovaní s automatickým podávačom dokumentov (farebný režim, obojstranná tlač, kazeta))
488,5 W* (iR-ADV C356P) (pri tlači cez sieť LAN (farebný režim, obojstranná tlač, kazeta))
575,4 W* (iR-ADV C256i) (pri kopírovaní s automatickým podávačom dokumentov (farebný režim, obojstranná tlač, kazeta))
 *Referenčná hodnota
Pohotovostný režim: Pribl. 40,3 Wh *Referenčná hodnota
Režim spánku: Pribl. 0,8 W alebo menej1
Režim Plugin Off: Pribl. 0,5 W *ZAPNUTÝ režim rýchleho spustenia
Hodnota typickej spotreby energie (TEC)2:
1,3 kWh (iR-ADV C356i/C356P)
0,7 kWh (iR-ADV C256i)

Úrovne hluku

Hladina akustického výkonu (LwAd)*
Aktívny režim (čiernobiele/farebné): iR-ADV C356i/C356P 71,8/71,8 dB alebo menej**, iR-ADV C256i 70,2/70,2 dB alebo menej
Pohotovostný režim: iR-ADV C356i/C356P 53 dB alebo menej**, iR-ADV C256i 43 dB alebo menej
Akustický tlak (LpAm)*
Pozícia okolostojaceho:
Aktívny režim (čiernobiele/farebné): iR-ADV C356i/C356P 52/53 dB alebo menej**, iR-ADV C256i 49/50 dB alebo menej
Pohotovostný režim: iR-ADV C356i/C356P 6 dB alebo menej**, iR-ADV C256i 8 dB alebo menej


*Deklarovaný produkovaný hluk v súlade s normou ISO 7779

** Údaje prevzaté z vyhlásenia ECO.

Špecifikácie skenovania

Typ

Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov

Podporované formáty médií

A4, B5, A5, A6

Podporované hmotnosti médií (ČB./FAR.)

Veľkosť médií na predlohové sklo: list, kniha, trojrozmerné objekty
Veľkosť médií do podávača dokumentov: A4, B5, A5, A6
Hmotnosť médií do podávača dokumentov:
Jednostranné skenovanie: 50 až 128 g/m2, 64 až 128 g/m2 (čiernobiele, farebné)
Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m2, 64 až 128 g/m2 (čiernobiele, farebné)

Rozlíšenie pri skenovaní

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Duplexné skenovanie

Rýchlosť skenovania

Jednostranné skenovanie (čiernobiele): 50 obr./min (300 dpi x 300 dpi)/50 obr./min (300 x 600 dpi)
Jednostranné skenovanie (farebné): 50 obr./min (300 dpi x 300 dpi)/50 obr./min (300 x 600 dpi)
Obojstranné skenovanie (čiernobiele): 100 obr./min (300 dpi x 300 dpi)/100 obr./min (300 x 600 dpi)
Obojstranné skenovanie (farebné): 100 obr./min (300 dpi x 300 dpi)/100 obr./min (300 x 600 dpi)

Technické údaje odosielania

Voliteľné/štandardné

V štandarde u všetkých modelov

Rozlíšenie pri odosielaní

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Cieľ

E-mail/internetový FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, poštová schránka, FAX Super G3 (voliteľné pre modely iR-ADV C256i/C356i), IP Fax (voliteľné)

Adresár/rýchle voľby

LDAP (2 000), miestne (1 600), rýchle voľby (200)

Formát súborov

Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadávateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b), XPS (kompaktné, prehľadávateľné), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Voliteľné: PDF (Trace&Smooth, šifrované), PDF/XPS (digitálny podpis)

Súpravy pre funkciu univerzálneho odosielania

Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie pre hustotu, ostrosť, pomer kópií, vymazanie rámcov, zostava úlohy, meno odosielateľa (TTI), výber linky, priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, pečiatka finalizácie, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych originálov, zisťovanie podania viacerých listov z podávača.

Špecifikácie kopírovania

Rýchlosť kopírovania (ČB./FAR.)

iR-ADV C256i: 25/25 str./min (A4), 26/26 str./min (B5), 26/26 str./min (A5)
iR-ADV C356i: 35/35 str./min (A4), 26/26 str./min (B5), 26/26 str./min (A5)

Čas vytvorenia prvej kópie (FCOT) (ČB./FAR.)

iR-ADV C256i: pribl. 6,9/9,4 sekundy alebo menej
iR-ADV C356i: pribl. 5,1/6,9 sekundy alebo menej

Rozlíšenie kópie

Čítanie: 600 dpi x 600 dpi
Tlač: až po rozlíšenie ekvivalentné s 2400 dpi x 600 dpi

Viaceré kópie

Až 999 kópií

Zmenšenie/zväčšenie

Zmenšenia: 25 %, 50 %, 71 %, 100 %
Zväčšenie: 141 %, 200 %, 400 %

Špecifikácie výstupných doplnkov

Dokončovač so zošívačkou Z1 (externý)

Počet zásobníkov: 1
Kapacita zásobníka: 500 hárkov
Hmotnosť papiera: 60 až 220 g/m2
Umiestnenie zošívania: roh
Kapacita zošívania:
30 hárkov (až do 105 g/m2)
*Vrátane 2 krycích papierov (220 g/m2)
Rozmery (Š x H x V): 555 mm × 459 mm × 301 mm (ak je pripojená hlavná jednotka)
Hmotnosť: Pribl. 14 kg

Kazetová podávacia jednotka AJ1

Veľkosť papiera: A4, B5, A5
Vlastná veľkosť: 98 mm x 190,5 mm až 216,0 mm x 355,6 mm
Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m2
Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m2)
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 511 mm x 508 mm x 425 mm
Hmotnosť: Pribl. 16 kg

Kazetová podávacia jednotka AK1

Veľkosť papiera: A4, B5, A5
Vlastná veľkosť: 98 mm x 190,5 mm až 216,0 mm x 355,6 mm
Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m2
Kapacita papiera: 550 listov x 3 (80 g/m2)
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
* Rozmery (Š x H x V): 511 mm x 508 mm x 425 mm
Hmotnosť: Pribl. 19 kg
* Pri pripojení k hlavnej jednotke.

  1. 0,8 W režim spánku nie je k dispozícii za všetkých okolností, čo je spôsobené určitými nastaveniami.
  2. Hodnota typickej spotreby energie (TEC) predstavuje typickú hodnotu energie spotrebovanej produktom počas 1 týždňa a meria sa v kilowatthodinách (kWh). Metodika testovania je definovaná programom Energy Star (www.eu-energystar.org).