Canon Camera
Novinka

Pokročilé automatizované moduly

Pokročilé automatizované moduly

Pre zariadenia série imagePRESS C10010VP

Zabezpečte konzistentne kvalitné výtlačky bez vynaloženia času a výdavkov na manuálnu kontrolu a úpravu

V prostredí produkčnej tlače býva zabezpečenie kvality často náročné z hľadiska práce aj času, vyžaduje si hodiny kontroly, manuálne úpravy a opätovnú tlač. Séria imagePRESS C10010VP podporuje dve ďalšie možnosti automatizácie, ktoré všetko zabezpečia za vás.

Zautomatizujte úpravu registrácie a farebného odtieňa pred tlačou

Konfiguráciou farebného odtieňa a nastavením registrácie spredu dozadu pred tlačou môžete vo svojom pracovnom postupe tlače získať významné množstvo času. Snímacia jednotka skracuje nastavenie pred tlačou na jediné kliknutie.

Počas tlačovej prevádzky udržiavajte nastavenia farieb a registrácie

Snímacia jednotka počas tlače priebežne monitoruje farebný odtieň a registráciu na každej strane a poskytuje zariadeniu spätnú väzbu na úpravu nastavení v záujme zachovania konzistentnosti.

Zaistite, aby bola každá strana dokonalá

Kontrolná jednotka s nastaviteľnými úrovňami presnosti skontroluje, či sa na jednotlivých listoch nenachádza prach, škvrny, pruhy a iné nedostatky. Potom môže podľa potreby automaticky znovu vytlačiť všetky nedokonalé strany, aby zabezpečila úplný súbor dokonalých výtlačkov.

Sensing Video

Preskúmajte automatizované moduly série imagePRESS C10010VP

Dodatočné možnosti automatizácie od spoločnosti Canon ponúkajú pokročilú kontrolu kvality, ktorá spĺňa najvyššie štandardy tlače.

Prečítajte si brožúru

Zistite, čo dokážu modely zo série imagePRESS C10010VP a ich voliteľné pokročilé automatizované moduly.

Súvisiace produkty a riešenia

 • Séria imagePRESS C10010VP

  Séria imagePRESS C10010VP je určená pre prostredia, kde treba dosahovať ešte vyšší objem, širšie spektrum využitia, vyššiu kvalitu a vyššie zisky.

 • Kontrolná jednotka

  Kontrolná jednotka zariadenia imagePRESS C10010VP

  Udržte si trvalú kvalitu bez vynaloženia času a výdavkov na manuálne kontroly. Kontrolná jednotka automaticky monitoruje, či sa na jednotlivých vytlačených stranách nenachádzajú chyby, ako sú nečistoty, skreslenie a pruhy, pričom disponuje možnosťou odstránenia a automatického opätovného vytlačenia chybných strán.

 • Snímacia jednotka

  Snímacia jednotka zariadenia imagePRESS C10010VP

  Dosiahnite jednotné výsledky na každej strane. Snímacia jednotka pred tlačou aj počas nej automaticky nastaví a monitoruje registráciu spredu dozadu a farebný odtieň, ktoré priebežne upravuje na zaistenie súladu s nastaveniami úlohy.

 • Chcete sa dozvedieť viac o tomto výrobku?