Arizona 6100 XTS
Technické parametre

Podrobné informácie o technických parametroch

Tlačiareň

Typ zariadenia

Arizona 6160 XTS/6170 XTS:
Veľkoobjemová plochá tlačiareň s UV tlačovou plochou

Arizona 6160 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom/6170 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom:
Veľkoobjemová UV plochá tlačiareň s voliteľným vákuovým systémom s vysokým prietokom

Metóda tlače

Piezoelektrická atramentová tlač

Počet dýz

Arizona 6160 XTS/6160 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom:
6 x 636 dýz tlačových hláv na kanál, 6 farebných kanálov, celkovo 22 896 dýz

Arizona 6170 XTS/6170 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom:
6 x 636 dýz tlačových hláv na kanál, 7 farebných kanálov, celkovo 26 712 dýz

Technológia zobrazovania

Technológia zobrazovania odtieňov sivej VariaDot®

Rozlíšenie tlače

6 – 42 pikolitrov vedie k takmer fotografickej kvalite tlače a dokonalému textu veľkosti 6 bodov

Vákuový systém

Arizona 6160 XTS/6170 XTS:
Štandardný vákuový systém s 2 samostatnými vákuovými zónami
– Nepretržitá produkcia panelov so štandardnou veľkosťou 1,22 x 2,5 m
– Súbežná tlač a vkladanie/vyberanie médií

Arizona 6160 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom/6170 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom:
Vákuový systém s vysokým prietokom
– Minimálne 15-násobne vyšší prietok vzduchu oproti štandardnej konfigurácii.
– Okamžité zapnutie a vypnutie vákuového systému.
– Jednoduché sploštenie zakrivených a pórovitých médií.

SYSTÉM ATRAMENTOV

Sfarbenie

Arizona 6160 XTS/6160 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom:
Čierna, azúrová, purpurová, žltá, jemne azúrová, jemne purpurová v 3-litrových rýchlo vymeniteľných vreckách

Arizona 6170 XTS/6170 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom:
Čierna, azúrová, purpurová, žltá, jemne azúrová, jemne purpurová v 3-litrových rýchlo vymeniteľných vreckách
Biela sa nachádza v 1- alebo 2-litrových rýchlo vymeniteľných vreckách

KONŠTRUKCIA SYSTÉMU

Dokonale plochá

Arizona 6160 XTS/6170 XTS:
Dokonale plochá konštrukcia navrhnutá a skonštruovaná pre optimalizovanú tlač na tvrdé alebo listové médiá alebo predmety

Arizona 6160 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom/6170 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom:
Dokonale plochá konštrukcia navrhnutá a skonštruovaná pre optimalizovanú tlač na pórovité alebo zakrivené tvrdé alebo hárkové médiá či predmety

Maximálne rozmery média

Arizona 6160 XTS/6170 XTS:
2,50 m x 3,05 m x 50,8 mm

Arizona 6160 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom/6170 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom:
2,50 m x 3,20 m x 25,4 mm (1”)
Podporuje napríklad 2 1,6 m médiá Re-Board™ otočené smerom nahor

Max. oblasť tlače

Arizona 6160 XTS/6170 XTS:
2,51 m x 3,06 m, tlač od kraja po kraj (plnoformátová)

Arizona 6160 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom/6170 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom:
2,51 m x 3,21 m, tlač od kraja po kraj (plnoformátová)

Kompatibilita médií

Arizona 6160 XTS/6170 XTS:
Štandardný sortiment pevných médií GA

Arizona 6160 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom/6170 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom:
Štandardný sortiment tvrdých médií GA, plus vlnitý kartón (bez povrchovej vrstvy, AA až vlnitý N)

Hmotnosť médií

Až do 34 kg/m²

REGISTRÁCIA KOLÍKOV

Číslo a umiestnenie

5 kolíkov na vákuovú zónu/celkovo 10 kolíkov

Rozmerový rozsah médií pre podporu kolíkov

Arizona 6160 XTS/6170 XTS:
60 x 80 cm (min.) to 250 x 305 cm (max.)

Arizona 6160 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom/6170 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom:
36 x 67 cm (min.) až 250 x 320 cm (max.)

Rozhranie a softvér

Typ rozhrania

10/100/1000Base-T

Softvér na správu produkcie

Nie je k dispozícii

Softvér na spracovanie obrazu

ONYX® Thrive V11.1 alebo novší

Prevádzkové podmienky

Elektrické požiadavky iba tlačiarne

Trojitá fáza, 347 – 415 VAC 50/60 Hz 20 A (Wye)

Elektrické požiadavky vákuového systému s vysokým prietokom

Arizona 6160 XTS/6170 XTS:
Nie je k dispozícii

Arizona 6160 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom/6170 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom:
Tri fázy, 400 VAC, 50 Hz, 20 A na fázu (Wye)

Iba tlačiareň: Nepretržitá spotreba energie

Arizona 6160 XTS/6170 XTS:
9,6 kW (max.)

Arizona 6160 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom/6170 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom:
7 kW (max.)

Vákuový systém s vysokým prietokom: Nepretržitá spotreba energie

Arizona 6160 XTS/6170 XTS:
Nie je k dispozícii

Arizona 6160 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom/6170 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom:
10 kW (max.)

Stlačený vzduch

Zákazník musí mať k dispozícii tlakovo regulovaný čistý a suchý vzduch

Teplota

18 až 30 ˚C

Relatívna vlhkosť

30 až 70 %, nekondenzujúca (niektoré médiá môžu vyžadovať menší rozsah relatívnej prevádzkovej vlhkosti)

Vetranie miestnosti

Viac informácií získate z príručky pre prípravu pracoviska.

Prevádzková nadmorská výška

2 000 m

Rozmery (iba tlačiareň)

5,72 x 4,82 m

Rozsah výšky tabule (min./max.)

Arizona 6160 XTS/6170 XTS:
0,895 až 0,915 m

Arizona 6160 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom/6170 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom:
0,92 až 0,94 m

Celková výška

Arizona 6160 XTS/6170 XTS:
1,48 m

Arizona 6160 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom/6170 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom:
1,496 m

Hmotnosť (iba tlačiareň)

Arizona 6160 XTS/6170 XTS:
2 170 kg

Arizona 6160 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom/6170 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom:
2 500 kg

Spotrebný materiál

mediaguide.cpp.canon

Navštívte sprievodcu médiami online, ktorý vám pomôže vybrať tie správne médiá pre vašu tlačiareň a požadovanú aplikáciu vrátane vyhovujúcich farebných profilov

DOPLNKY A MOŽNOSTI AKTUALIZÁCIE

Doplnky

Arizona 6160/6160 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom:
Kedykoľvek pridajte do tlačiarne farebný kanál.

Arizona 6170/6170 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom:
Žiadne

Možnosť aktualizácie

Arizona 6160/6160 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom:
Uplatnením 1-kanálovej inovácie pridáte funkciu bieleho atramentu pre podsvietené aplikácie a aplikácie bez bieleho média.

Arizona 6170/6170 XTS s vákuovým systémom s vysokým prietokom:
Žiadne