BUSINESS BYTES

Kto nahradí riaditeľa pre digitálne médiá (CDO)?

What-comes-after-the-CDO-?

Jazyk odvetvia informačných technológií sa neustále mení. Frázy a slovné spojenia, ktoré vytvára toto odvetvie pri vzniku nových konceptov a paradoxne aj pri ich zániku, sa prirodzene vyvíjajú s meniacimi sa systémami a službami. Transformáciu vedenia v oblasti informačných technológií je možné vysvetliť aj vo svetle tohto vývoja, a to nielen pomocou dostupných pracovných nástrojov v odvetví.

Zoberme si napríklad pozíciu riaditelia pre digitálne médiá (CDO). Začala sa výrazne presadzovať približne pred tromi alebo štyrmi rokmi. Spoločnosť Gartner tvrdila, že CDO „sa stane najvzrušujúcejšou strategickou pozíciou nasledujúceho desaťročia“. Analytici predpovedali, že až 25 % spoločností bude mať do roku 2015 svojho vlastného CDO.

Ako však vyzerá realita v roku 2015? Realistickou odpoveďou na túto otázku je, že dojmy sú „čiastočne zmiešané“. Vo veľkých firmách nájdete funkciu CDO bez väčších problémov. Veľké etablované medzinárodné spoločnosti ako McDonald’s, General Electric a Renault majú z vlastného CDO úžitok. Títo riaditelia používajú technológie a inovácie na zdokonalenie zákazníckej skúsenosti. Napríklad, spoločnosť Starbucks je popri svojom úspešnom vernostnom programe známa aj používaním aplikácií. Noviny Guardian vytvorili produktový tím, ktorý sa vrhol do nových možností v oblasti analýzy údajov.

Napriek uvedeným úspechom však pretrváva nelichotivé presvedčenie, že pozícia CDO je len ďalším príkladom módnych výstrelkov v oblasti technológií. Napríklad, informační riaditelia začali otvorene napádať dôležitosť tejto pozície tvrdením, že transformáciu pomocou digitálnych technológií zabezpečujú oni.

Negativisti si myslia, že takáto otvorenosť je jednoducho výsledkom vzájomnej konkurencie vo vedení informačných technológií, pričom informační riaditelia pociťujú riziko straty kontroly nad nákupom technológií pre jednotlivé segmenty podnikových činností. Ďalším dôkazom potenciálneho úpadku pozície CDO je spoločnosť Forrester, ktorá je presvedčená, že organizácie by nemali do riadiacej miestnosti prizývať nové osoby. Podľa spoločnosti Forrester informační riaditelia už v roku 2015 dokážu, že je pozícia CDO nepotrebná.

Pre niektorých informačných riaditeľov však môže byť takéto dokazovanie náročné. Mnohí vedúci v oblasti informačných technológií stále venujú príliš veľa pozornosti prevádzkovým problémom. Ťaží ich zodpovednosť za každodenné pracovné činnosti súvisiace s prevádzkou oddelenia informačných technológií a nie sú schopní venovať dostatok času – možno až 70 alebo 80 percent – inováciám zameraným na zákazníkov. Informační riaditelia sa musia priamo vysporiadať s touto výzvou. Tí, ktorí nevenujú pozornosť nástupu CDO, a tobôž nie príchodu marketingových riaditeľov a dátových špecialistov, sa podobajú na výkonný „náhradný diel“. Veľké množstvo riešení v oblasti informačných technológií je v dnešnej dobe možné zakúpiť ako službu – znamená to, že organizačná kontrola, ktorú chcú informační riaditelia mať nad vlastnými technológiami, je čoraz viac obmedzená.

Tí, ktorí reflektujú na tieto zmeny, budú môcť využiť svoje dlhoročné skúsenosti a ukázať, ako dokáže ich firma transformovať nové digitálne technológie na reálne hodnoty. Keďže takéto projekty sa čoraz častejšie stávajú súčasťou bežnej obchodnej praxe, úloha CDO môže začať ustupovať do úzadia.

Informačný riaditeľ má ako riadiaci pracovník pravdepodobne najlepšiu pozíciu na vedenie digitálnej agendy – pritom ide o toho istého človeka, ktorý sa v minulosti obával, že frontálna digitalizácia by mohla viesť k zániku jeho pozície vo vrcholovom manažmente spoločnosti.[Referencie]

Spoločnosť Gartner o vzostupe pozície CDO:
http://www.gartner.com/newsroom/id/2208015

Príklady spoločností s CDO:
http://www.digitaltransformationbook.com/15-companies-chief-digital-officer/

Vzostup a pád CDO:
http://www.computerweekly.com/feature/Chief-Data-and-Digital-Officers-rise-to-threaten-the-CIO