BUSINESS BYTES

Zmení sa zákaznícka skúsenosť pri predaji na virtuálnu skúsenosť?

Is-The-Retail-Customer-Experience-About-To-Go-Virtual

V okamihu, keď sa všetci zaujímajú o vplyv multikanálovej interakcie so zákazníkom, nám technologický pokrok prináša nové a inovatívne nápady a technológie, ktoré sa často pilotne nasadzujú práve v segmente predaja.

Niekoľko významných predajcov začalo experimentovať s novými a inovatívnymi spôsobmi na pritiahnutie zákazníkov do kamenných predajní, aby si vyskúšali ich produkty a služby. Technológia často stojí v samotnom jadre takejto novej skúsenosti – firmy sa snažia priblížiť k integrácii jednotlivých kanálov alebo idú ešte ďalej a experimentujú s novou technológiou a zákazníkom prinášajú „wow faktor“, ktorý ich odlíši od konkurencie.

Medzi najnovšie príklady patrí používanie rozšírenej reality (AR), pomocou ktorej do predajného procesu vstupuje nový rozmer. Rozšírená realita má potenciál zákazníkom v kamennej predajni priniesť novú a interaktívnu skúsenosť. Napríklad, spoločnosť Lego otvorila sieť digitálnych panelov, v ktorých sa používa rozšírená realita – keď k nim zákazník priloží stavebnicu, ktorú si plánuje zakúpiť, na paneli sa zobrazí v zostavenej podobe v jeho rukách.

Predajca oblečenia Uniqlo začal integrovať rozšírenú realitu do svojich predajných priestorov v forme LCD obrazoviek zabudovaných do zrkadiel, čím vznikli akési „rozšírené“ kabínky, v ktorých zákazník môže vidieť, ako v šatách vyzerá bez toho, aby si ich musel fyzicky vyskúšať.

Títo predajcovia nielenže prinášajú svojim zákazníkom niečo nové vo forme skúsenosti, ktorú inde nenájdu, zákazníkov zároveň motivujú, aby v ich predajniach strávili viac času a s výrobkami komunikovali na viacerých úrovniach.

Najnovším výstrelkom je virtuálna realita (VR), od ktorej sa očakáva, že skutočne zatrasie skúsenosťou, ktorú budú môcť predajcovia ponúkať svojim zákazníkom v budúcnosti, čoho dôkazom sú aj novinky v oblasti virtuálnej reality, ktoré boli predstavené v posledných rokoch.

Pôvodným zámerom virtuálnej reality bolo realistické stvárnenie počítačových hier, no v dnešnej dobe sa už uvažuje o jej využívaní aj v rôznych iných aplikáciách, najmä v oblasti podpory predaja. Je pozitívne, že sa na trh dostávajú komerčné súpravy a ich ceny rapídne klesajú.

Ak sa odosobníme od interaktívnej skúsenosti počas hrania počítačových hier, ktorá je možná vďaka technológii VR, virtuálna realita má potenciál zákazníkom ponúknuť ešte širšiu a technicky zaujímavejšiu skúsenosť. Vzniká potenciál pre skutočne imerznú predajnú skúsenosť, v ktorej môžu zákazníci manipulovať s produktom vo virtuálnom priestore, bližšie ho spoznávať, prechádzať sa okolo neho alebo si ho prezerať v 360-stupňovom virtuálnom priestore. Takto by sa mohol zrodiť úplne nový formát obchodov.

Virtuálna realita má zároveň potenciál zatriasť procesom tvorby produktov s dôrazom na ich virtuálnu verziu ešte pred výrobnou fázou, vďaka čomu firmy získajú jasnejšiu predstavu, čo čaká zákazníka ešte pred výrobou prvého prototypu na výrobnej linke, čím sa zrýchľuje proces revízie dizajnu produktu a potenciálne sa odhalia jeho vady ešte pred zahájením výroby. Podobne, pri použití virtuálnej reality, budú môcť predajcovia otestovať nové priestorové usporiadanie svojich obchodov a inštalácií pred ich samotnou modifikáciou a tlačou reklamných panelov.

Premostením medzier medzi skúsenosťou z online predaja a predaja v kamennej predajni má virtuálna realita potenciál zvýšiť príjmy z internetového predaja a zákazníkovi priniesť pseudorealistickú skúsenosť, ktorá je veľmi podobná rozšírenej realite (AR), ktorá sa už používa.

Vďaka možnostiam, ktoré nám prinášajú technológie, majú zamestnanci v sektore predaja a zákazníckej skúsenosti o zábavu postarané. Aj keď často nie je jasné, aký bude dopad nových technológií alebo ktoré inovácie obstoja v skúške času, začína byť zrejmé, že zákaznícka skúsenosť zajtrajška bude veľmi odlišná a virtuálna skúsenosť s reálnym prínosom nie je až taká vzdialená, ako sa na prvý pohľad zdá.