BUSINESS BYTES

Nadišiel čas pripomenúť si dôležitosť informačného riaditeľa?

Importance-of-the-cio

Technológie sa v porovnaní s etablovanejšími podnikovými štruktúrami vždy vnímali ako chudobný príbuzný. Predstavitelia finančného, marketingového a prevádzkového oddelenia sedia neochvejne za vrchom stola, no zástupcovia technologických oddelení musia bojovať o rovnakú mieru uznania.

Osoby, ktoré rozhodujú o otázkach týkajúcich sa informačných technológií, často nemajú miesto v predstavenstve spoločnosti. Špecialista na recruitment Harvey Nash tvrdí, že len menej ako jedna tretina (32 percent) informačných riaditeľov je priamo podriadená generálnemu riaditeľovi. Takéto vylúčenie môže vedúcim v oblasti informačných technológií sťažovať možnosť prispievať do podnikovej stratégie spoločnosti.

Okrem toho vyznieva zjavná marginalizácia informačných riaditeľov pomerne zvláštne v období, v ktorom jasne vnímame, že technológie zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní podnikateľského úspechu bez ohľadu na odvetvie. Ak dnes informačný riaditeľ požiada o navýšenie rozpočtu kvôli kúpe lepšieho servera, takáto požiadavka sa obvykle chápe ako „náklady“ a nie ako šanca na zvýšenie ziskovosti. Informačné technológie sa však v mnohých firmách stávajú hlavným zdrojom ziskovosti. Prečo by sa teda mali naďalej vnímať ako „náklady“?

Jednou z možných príčin tohto nepochopenia je nárast „tieňových“ informačných technológií, v rámci ktorých zamestnanci jednotlivých oddelení hľadajú vlastné technické riešenia na vysporiadanie sa s podnikateľskými výzvami. Zamestnanci v každodennom živote čoraz častejšie používajú aplikácie, a stávajú sa tak hybnou silou v prípade, ak konvenčné podnikové informačné technológie spomaľujú ich pracovnú činnosť. Príchod cloudových a mobilných aplikácií zároveň zamestnancom výrazne zjednodušuje nákup služieb alebo používanie bezplatných služieb na podnikové účely – niekedy aj bez toho, aby o tom informovali informačného riaditeľa.

Tento „tieňový“ prístup je pre technologických riaditeľov výraznou obavou. Podľa analytika Vansona Bourneho sa viac ako tri štvrtiny (76 percent) informačných riaditeľov domnieva, že na oddeleniach v ich vlastnej firme sa nakupujú a používajú produkty bez konzultácie s tímom informačných technológií. Celkovo sa odhaduje, že až jedna štvrtina výdavkov na technológie sa realizuje mimo oddelenia informačných technológií, pričom analytická spoločnosť Gartner predpokladá, že v roku 2017 budú marketingoví riaditelia vynakladať na technológie viac prostriedkov ako informační riaditelia.

Takáto decentralizácia spochybňuje budúcnosť pozície informačného riaditeľa. Napokon, ak si nákup služieb a systémov realizujú samotní prevádzkoví zamestnanci, vyvstáva otázka, prečo spoločnosť na obstarávanie informačných technológií potrebuje samostatného riaditeľa. S príchodom riaditeľov pre digitálne médiá a správu údajov je čoraz jasnejšie, že na informačných riaditeľov sa vyvíja tlak zo všetkých strán.

Nádej však zomiera posledná.

Existujú príklady, z ktorých je zrejmé, že firmy začínajú brať úlohu informačných technológií vážne. Vo vrcholovom manažmente vzniká konsenzus, že informačné technológie zohrávajú kľúčovú rolu v transformácii firmy. Počnúc podporou firemnej produktivity a končiac pomocou pri zbere inteligentných údajov na prijímanie strategických rozhodnutí z hľadiska ďalšieho smerovania firmy, informačné technológie sa opäť dostávajú do stredobodu záujmu.

Toto uvedomenie zároveň upevňuje pozíciu informačného riaditeľa. Napriek nárastu decentralizovaného nákupu zostáva informačný riaditeľ výkonným prvkom s najideálnejšou pozíciou na pochopenie úlohy technológií v modernej firme. Informační riaditelia majú dlhoročné skúsenosti s integráciou platforiem, ich riadením a tvorbou cestovných máp na najefektívnejšie používanie informačných technológií vo firmách.

Hoci tempo zmien pod taktovkou informačných technológií stále rastie, jedna veličina zostáva konštantná, aspoň vo vrcholovom manažmente – informačný riaditeľ. S príchodom digitálnych platforiem by firmy mali zužitkovať skúsenosti riadiacich pracovníkov IT v oblasti implementácie projektov na zmenu technológií.

Spoločnosť Gartner zistila, že úspešné organizácie majú tendenciu zvyšovať množstvo technických úloh týkajúcich sa technológií, inovácií a rizík. Informační riaditelia potrebujú využiť túto príležitosť, vzchopiť sa a za tieto oblasti prebrať zodpovednosť. Tu však ich úsilie nekončí.

Na plné docenenie svojej úlohy musia informační riaditelia vo väčšej miere prebrať zodpovednosť za vlastnú kariéru najmä vo vzťahu k tomu, ako ich vnímajú v organizácii. Pre informačných riaditeľov nadišiel čas, aby sa povzniesli nad každodenné operácie a činnosti a dokázali, že sú mnohostrannými inovátormi, ktorí dokážu zmeniť povahu podnikových činností.

V tejto oblasti sme dosiahli bod zlomu. Informační riaditelia musia zohrávať rolu objektívnych inovátorov a dokázať, že prevratnej úlohe technológií v podnikovom sektore počas nasledujúceho desaťročia rozumejú lepšie ako ktokoľvek iný. Ak si naplno osvoja inovácie v informačných technológiách, nielenže prežijú, ale budú aj prosperovať.[Referencie]

Spoločnosť Gartner o vzostupe role CDO:
http://www.gartner.com/newsroom/id/2208015

Príklady spoločností s CDO:
http://www.digitaltransformationbook.com/15-companies-chief-digital-officer/

Vzostup a pád CDO:
http://www.computerweekly.com/feature/Chief-Data-and-Digital-Officers-rise-to-threaten-the-CIO