BUSINESS BYTES

Keď sa úspech nedostaví na prvý pokus: dôležitosť experimentovania

If at first you don’t succeed: the importance of embracing experimentation

Ak majú veci zlyhať, nech zlyhajú okamžite! Toto krédo vyznáva väčšina majiteľov a riaditeľov firiem. Bez ohľadu na múdrosť tohto výroku existujú okolnosti, kedy môže tento princíp firmu obrať o neoceniteľné skúsenosti a informácie pri hľadaní správnej stratégie, najmä v praktickej oblasti ako IT.

Pre IT oddelenia má význam experimentovať s technológiami, ktoré chcú zaviesť do svojej organizácie. Pomocou testovania novej technológie dokážu IT manažéri zodpovedať viacero dôležitých praktických otázok, ktoré by sa inak neriešili. Aké inovácie budú mať najväčší prínos pre operátorov z hľadiska prevádzkových činností? Ktoré z nich prinesú najlepšiu skúsenosť pre používateľov? Odpovede na tieto otázky môžu mať rozhodujúci význam vo zvyšovaní produktivity.

Aby mohol byť tento prístup efektívny, je mu potrebné dopriať dostatok času, no skutočným umením je presvedčiť manažment a zamestnancov, aby sa rozhodli podstúpiť riziko experimentovania s novými technológiami. Manažment má prirodzenú averziu voči narúšaniu stavu a väčšina riaditeľov spoločností preferuje stabilitu činností a spoľahlivosť výstupov pred experimentovaním s novými procesmi. Okrem toho, ak existujúce procesy vyhovujú aj zamestnancom, je náročné prekonať ich samoľúbosť a presvedčiť ich, že zmena môže byť aj pozitívna.

Uvedené argumenty sú pochopiteľné, no spomaľujú tempo zmien a bránia inovácii v oblasti IT. Pre informačných riaditeľov vzniká skutočná príležitosť na transformáciu firmy zvnútra práve vtedy, keď môžu ovplyvniť zmýšľanie o zmenách a osobám zodpovedným za rozhodovanie a kolegom vo vedení spoločnosti predstavia nové experimentálne riešenia. Po prvé, kultivujte vzťahy s osobami, ktoré majú vnútorný vplyv. Ak máte na predaj vynikajúcu myšlienku, niektorí členovia predstavenstva alebo vedúci prevádzkových činností jej prepadnú. Bez ohľadu na to, čo navrhujete, väčšina ľudí je vnímavá na nové návrhy, ak ich nezasiahnu ako blesk z jasného neba.

Najlepší spôsob, ako môže informačný riaditeľ presvedčiť svojich kolegov o projekte, na ktorom mu reálne záleží, je zaangažovať doňho ostatných. Namiesto experimentovania s technológiou v miestnosti, ktorá je chránená zámkom a kľúčom, by mali informační riaditelia do projektov zaangažovať svoju organizáciu už v raných štádiách.

Po druhé, snažte sa o zaangažovanie zamestnancov už v raných fázach testovania. Najlepším spôsobom, pomocou ktorého môže informačný riaditeľ presvedčiť svoju organizáciu o projekte, na ktorom mu reálne záleží, je zaangažovať doňho ostatných, no s myšlienkami sa iste nestotožnia, ak nedostali reálnu šancu im porozumieť. Keď im doprajete čas, aby sa oboznámili s novými technológiami pred ich formálnou implementáciou, kolegovia budú môcť na vlastnej koži spoznať ich výhody. Pre informačného riaditeľa je toto najjednoduchší spôsob na presadenie „citového projektu“, pričom získanie podporných hlasov spomedzi zamestnancov bude oveľa jednoduchšie ako pomocou grafov a tabuliek.

Po tretie, ku každému experimentu je potrebné pristupovať ako k lekcii z podnikania. Testovanie novej technológie v uzavretom prostredí nie vždy vyústi do cenných ponaučení. Keď však novú technológiu testujú zamestnanci, proces bude zdĺhavejší, no o to prínosnejší, pretože prinesie oveľa väčšie množstvo použiteľných informácií o organizácii a jej potenciáli na zdokonaľovanie.

Experimentovanie s novou technológiou je pre firmu obrovskou príležitosťou, no súvisia s ňou aj prirodzené riziká: možnosť omylu je súčasťou hry. V takomto prípade by sa mali informační vedúci poučiť a v duchu experimentovania vykročiť ďalej. A dokonca aj vtedy, ak na ceste k novým riešeniam neraz zakopneme.


[Referencie]
https://enterprisersproject.com/article/2015/3/3-ways-cios-can-embrace-disruptive-technologies-without-ignoring-legacy-it
http://blogs.wsj.com/cio/2012/11/30/cios-must-embrace-risk-to-achieve-greater-innovation/