BUSINESS BYTES

Ako zúžitkovať dopyt na trhu malých a stredných firiem

How-to-tap-into-the-demand-of-the-SMB-market

Pre väčšinu malých firiem je sourcing v oblasti IT jednou z ďalších úloh na neustále sa rozrastajúcom zozname povinností. Malé a stredné firmy potrebujú odborné poradenstvo od predajcov produktov, aby mohli informačné technológie prestať vnímať ako problém a začať ich vnímať ako pomoc, pretože predajcovia dokážu preložiť často náročný technologický žargón a zákazníkom pripraviť na mieru ušité riešenia, ktoré spĺňajú špecifické potreby každej malej firmy.

Porozumenie medzerám v oblasti zručností

V nedávnom prieskume spoločnosti Canon sa viac ako tretina (36 percent) majiteľov malých, stredných a domácich firiem vyjadrila, že v úvodných fázach svojho podnikania nedisponovali dostatočnými zručnosťami v oblasti IT a softvéru. Tieto medzery v oblasti zručností môžu viesť k dlhodobým problémom. Moderné firmy závisia od technológií, pričom spoliehanie sa na IT sa bude v budúcnosti len prehlbovať.

Múdri majitelia malých firiem však vnímajú digitálnu transformáciu ako spôsob na zvýšenie produktivity. Z tohto dôvodu začína veľké množstvo malých, stredných a domácich firiem vyhľadávať odbornú pomoc, čím vzniká pre predajcov produktov možnosť prezentovať svoje riešenia a služby.

Prekonanie výziev v oblasti transformácie

Niektorí majitelia malých, stredných a domácich firiem sa obávajú, že narozdiel od veľkých firiem nemajú prístup k veľkej a vyhradenej technickej infraštruktúre. Vďaka digitálnej transformácii je však možné pozorovať zmeny v oblasti obstarávania zdrojov. Rovnako ako väčšie spoločnosti, aj malé, stredné a domáce firmy môžu začať využívať cloudové služby na expanziu svojich riešení v oblasti IT v závislosti od zmien v dopyte.

Malé firmy majú často výhodu v tom, že svoju technologickú stratégiu môžu vybudovať „od piky“ a môžu sa priamo vrhnúť do používania cloudových riešení a poskytovania služieb na požiadanie.

Vo svetle týchto výziev a príchodu cloudových služieb musia byť malé a stredné firmy schopné spolupracovať s partnermi, ktorí im dokážu poskytovať podporu v piatich kľúčových oblastiach:

• Jasnosť – poskytovatelia musia malým a stredným firmám prinášať služby, ktoré sú im presne ušité na mieru a majú jasné platobné štruktúry
• Jednoduchosť – malé a stredné firmy nechcú strácať čas riešením problémov v oblasti IT
• Bezpečnosť – odovzdanie kontroly tretej strane by nemalo spôsobiť stratu istoty; skutoční partneri kladú bezpečnosť informácií na začiatok zoznamu priorít
• Spoľahlivosť – kvalita externe poskytovaných služieb je určená kvalitou servisných zmlúv, ktoré dokážu garantovať ich poskytovatelia
• Udržateľnosť – dlhodobé partnerstvá sú vynikajúce, no v prípade zmeny okolností musia mať malé a stredné firmy možnosť bezpečne a jednoducho stiahnuť svoje údaje

Ak partneri dokážu pokryť uvedených päť oblastí, malé a stredné firmy budú mať vynikajúcu šancu na transformáciu svojich prevádzkových činností k lepšiemu, budú môcť tráviť menej času riešením komplikácií v oblasti IT a viac sa zameriavať na aktivity na tvorbu zisku.