BUSINESS BYTES

„Hacknite“ svoje problémy

Hack your way through a problem

Slovo „hackatón“ v minulosti napĺňalo vrcholový manažment strachom. Predstavenstvo by nikdy neodsúhlasilo skupinkám mladých hackerov používať svoje programovacie zručnosti podľa nálady na vznešené alebo menej vznešené ciele.


V dnešnej dobe sa však zdá, že v mnohých prípadoch aj áno.


Facebook je výstavnou skriňou „hackatónov“, pričom tento jav sa v biznise stáva bežnou aktivitou, hoci je stále v plienkach. Figurujú v ňom významní priekopníci, ktorí sa rýchlo naučili využívať svoj potenciál.


Napríklad spoločnosť Nestlé organizuje stretnutia, na ktorých členov tímu žiada, aby predostreli nové marketingové nápady a riešenia s cieľom zistiť, aké posolstvo a obrazový materiál aktuálne rezonuje v sociálnych médiách. Tímy zároveň monitorujú reakcie na obsah, predtým ako rozhodnú o jeho reklamnej prezentácii, aby mohla byť čo najefektívnejšia. Do ich „hackatónu“ sú zapojené aj tímy marketingových a finančných riaditeľov, ktoré sa stretávajú na hodnotenie, testovanie a zdokonaľovanie nástrojov, aby mohla obchodná značka zistiť, ktoré z nich sú najefektívnejšie, a prispôsobiť ich svojim potrebám.


V iných organizáciách sa zase organizujú stretnutia, na ktorých sa riešia spoločné obavy. „Problém“ sa musí predostrieť s dostatočným odhodlaním, ktoré tímy musia mať, aby ho mohli vyriešiť. Problémom pritom môže byť čokoľvek, počnúc „zjednotením pohľadu na zákazníka“ alebo „vplyvom sociálnych sietí na politiku návratnosti predaja“ a končiac otázkou „ako si na deň oddýchnuť od nášho interného systému na spracovávanie objednávok?“


Bez ohľadu na povahu problémov môže byť „hackatón“ vynikajúcou zbraňou, ktorú je možné pridať do arzenálu výkonných pracovníkov popri starých a obľúbených zbraniach ako branistorming atď. Prečo? Pretože myšlienky sa prezentujú nielen ako sny, ale zároveň ako počítačový kód, ktorý je pripravený na spustenie. Takto sa stávajú veľmi atraktívne – je len veľmi málo vrcholových manažérov, ktorí by sa nepotešili z myšlienky, ktorá je už pripravená na spustenie a nie je len „pekným nápadom“, na ktorom je potrebné pracovať.


Takéto intenzívne kolaboratívne stretnutia sú zároveň závanom čerstvého vzduchu pre zamestnancov, ktorí môžu zrazu rozmýšľať mimo svojej dennej rutiny a uvažovať aj nad cieľmi, ktoré sa týkajú celej spoločnosti. Spoločnosť má vďaka nim vynikajúcu šancu zorganizovať stretnutie divízií, na ktorom sa hľadajú inovatívne spôsoby na používanie informácií pri riešení obchodných problémov.


Hoci myšlienka organizovania „hackatónu“ je s výnimkou začínajúcich spoločností v digitálnom veku relatívne nová, aj medzi progresívnymi a zabehnutými spoločnosťami existujú príklady, z ktorých je zrejmé, že táto myšlienka môže byť funkčná aj vo veľkých podnikoch. Dúfajme, že sa stane ešte populárnejšia. Aké problémy potrebujete „hacknúť“ vy?