BUSINESS BYTES

Radšej zhodnotiť, ako vyradiť

Flip don’t rip

Riadiaci pracovníci čoraz viac využívajú sofistikované a v reálnom čase generované výstupy z predaja alebo iných merateľných parametrov. Zákazníci chcú okamžitú odpoveď na svoje otázky, bezproblémové služby a priame informácie o stave účtu, fakturácii a zákazníckej podpore. Riadiaci pracovníci vo firmách hľadajú informačné systémy, ktoré sú rýchle, diferencované a ziskové. Je preto pochopiteľné, že informační vedúci sú pod kontinuálnym tlakom poskytovať a prinášať na minútu presné firemné informácie! Kontinuálne informačné toky sa bez ohľadu na priemyselné odvetvie stali kľúčom k úspechu každej firmy, čím sa však zvyšujú nároky na existujúce informačné systémy.

V tejto oblasti pravdepodobne neexistuje slovo, ktoré by malo negatívnejšiu konotáciu ako slovo „existujúce“. V tomto slove je vyjadrené všetko, proti čomu by sa mal postaviť informačný riaditeľ. Nie je preto vôbec prekvapujúce, že stratégia „vyraď a vymeň“ je taká populárna – väčšina informačných riaditeľov by sa najradšej vrátila k výkresom a zrealizovala kompletnú výmenu technológií, ak by na ňu vznikla možnosť. Namiesto rozšírenia funkcií a možností existujúcich platforiem nás láka prístup „vyraď a vymeň“, ktorý vyvoláva predstavu kompletnej výmeny technológií, čistého stola a nového začiatku.

A nemal by. Použitie prístupu „vyraď a vymeň“ je prejavom nedostatočnej dôvery v rozšíriteľnosť a prispôsobiteľnosť moderných informačných systémov. Hoci tento prístup sa na prvý pohľad môže zdať nevýhodný pre výrobcov a predajcov takýchto systémov, jeho príčina je veľmi jednoduchá: nedostatok plánovania. Technológie sa obvykle nakupujú na riešenie aktuálnych problémov a nie problémov v budúcnosti. Je len málo spoločností, ktoré nakupujú technológie s ohľadom na budúcnosť a snažia sa ich zabezpečiť proti situáciám, ktoré v nej môžu vzniknúť. Následkom toho vzniká strach z neúspešných aktualizácií a neschopnosti existujúcich systémov dobehnúť nové, na základe čoho sú mnohí presvedčení, že jediným schodným riešením je začať na zelenej lúke.

Zároveň by sme si mali uvedomiť, že výmena existujúcich systémov, ktoré sú hlboko zakorenené do infraštruktúry spoločnosti, nie je len problémom pre IT oddelenie. Rozsiahle výmeny technológií majú ďalekosiahle následky na personál, školenia a v neposlednom rade ziskovosť. Žiadna organizácia si nemôže dovoliť kompletnú výmenu svojich systémov vždy, keď narazí na problém.

Pod agilnosťou si predstavujeme aj schopnosť rýchlo, bezpečne a efektívne zmeniť a prispôsobiť systémy. Rozhodovanie v oblasti technológií nesúvisí len s riešením aktuálnych problémov – súvisí aj so schopnosťou čeliť problémom v budúcnosti.

Najdôležitejším krokom pre informačného riaditeľa je zúčastniť sa na dlhodobom plánovaní. Ak vrcholový manažment prijíma rozhodnutia o podobe spoločnosti v horizonte 10 alebo 20 rokov, informačný riaditeľ by sa mal zúčastniť tejto diskusie, aby mohol efektívne naplánovať používanie informačných technológií. Pri predpovedaní vývoja spoločnosti je potrebné zohľadniť budúcnosť našich zákazníkov a ich potrieb, no zároveň zistiť, či budú technológie schopné udržať tempo s takýmito zmenami.

S ohľadom na ťažkosti a problémy s existujúcimi informačnými systémami je až príliš jednoduché nechať sa uniesť, hľadať úplne nové samostatné riešenia a začať od nuly. Skutočným umením je však plánovať a zvoliť si takú infraštruktúru, ktorú je možné rozširovať a používať v nej nové funkcie, ktoré bude v budúcnosti možné prispôsobiť na nepredvídané situácie. Inými slovami: technológie nevyraďujeme, ale radšej zúžitkujme.