BUSINESS BYTES

Európske malé a stredné firmy identifikovali kľúčové prekážky na ceste k úspechu

European-SMEs-identify-key-challenges-to-overcome-to-achieve-success

Výrok, že ekonomické podmienky v Európe sú pre malé a stredné firmy výzvou, len veľmi slabo a nepresne odzrkadľuje skutočnú situáciu. Malé a stredné firmy zostávajú optimistické, no v prieskume spoločnosti Canon, ktorý realizovala na malých, stredných a domácich firmách v Európe sa zistilo, že na dosiahnutie tohto úspechu im stojí v ceste niekoľko kľúčových prekážok.

Ako čeliť externým ekonomickým pomerom

Analytická spoločnosť ICM zrealizovala prieskum na vzorke viac ako 1200 malých firiem v celej Európe. Zistilo sa, že malé, stredné a domáce firmy sa cítia byť obmedzované v raste – toto zistenie však podlieha výrazným regionálnym rozdielom.

Majitelia nemeckých firiem majú najpozitívnejší výhľad do budúcnosti, pričom majitelia britských firiem majú v oblasti podnikateľského rastu zmiešané pocity. Španielsko je síce zamerané na rast, no zároveň je výrazne obmedzované stavom ekonomiky, pričom až 75 malých firiem v Španielsku sa vyjadrilo, že kľúčovou externou výzvou je širšia ekonomická situácia v ich krajine.

V prieskume sa zvýraznil dopad ekonomických podmienok na malé firmy – hoci niektoré krajiny sa zotavujú, iné zápasia s návratom do stavu pred ekonomickou krízou.

Ako sa vysporiadať s internými prevádzkovými problémami

Pre množstvo majiteľov malých firiem sú zdrojom frustrácie externé ekonomické pomery. Na niektoré kľúčové problémy však majú vplyv aj samotní majitelia firiem.

Majitelia malých, stredných a domácich firiem musia byť dostatočne flexibilní vykročiť a začať komunikovať s klientmi, aby spoznali ich nové požiadavky. Až 45 percent malých firiem v Európe uznáva, že hľadanie nových perspektívnych zákazníkov a ich zachovanie je pre nich kľúčovou výzvou, pričom až 28 percent majiteľov malých, stredných a domácich firiem by chcelo tráviť viac času poskytovaním služieb zákazníkom.

Pre malé firmy, ktoré chcú vyťažiť z hospodárskeho rastu a ušetriť na administratívnych nákladoch, je flexibilita kľúčovým spôsobom na uvoľnenie cenného času a zdrojov.

Využívanie nových možností

Na základe prieskumu spoločnosti Canon sa zistilo, že viac ako štvrtina (28 percent) majiteľov malých a stredných firiem v Európe trávi nadmerné množstvo času administratívou.

Pomocou novej technológie tlače a cloudových služieb môžu malé firmy zredukovať čas, ktorý vynakladajú na administratívu a venovať ho činnostiam, ktoré sú dôležité na rozvoj ich podnikania.

Boj o rýchly návrat do fázy rastu znamená, že majitelia malých firiem musia tráviť viac času sledovaním požiadaviek svojich zákazníkov. Prekonaním administratívnych bremien môžu získať potrebnú sebadôveru a venovať čas službám, inováciám a rastu.