BUSINESS BYTES

Skúsenosti s internetom vecí, ktoré nás obohacujú

Enriching-experiences-with-IoT

V prípade začínajúcej technológie je to pomerne zvláštne, no dňa 9. apríla 2015 sa konal už piaty celosvetový Deň internetu vecí (IoT), počas ktorého mohli podnikatelia, vedúci predstavitelia z podnikateľského sektoru a občania diskutovať o nových myšlienkach v tejto oblasti.

Z tohtoročných výstupov – vrátane národných konferencií, globálnych internetových diskusií a interaktívnych tweetov – je zrejmý výrazný nástup tohoto nového konceptu. Ako dokážu spoločnosti a inovátori posunúť hranice vzájomnej prepojiteľnosti výrobkov a služieb a ako môže nová vlna IoT obohatiť o každodennú zákaznícku skúsenosť?

Počas Dňa IoT vzniklo množstvo nových partnerstiev. Spoločnosť IBM ohlásila, že v najbližších piatich rokoch plánuje investovať 5 miliard dolárov do novej divízie IoT. Zároveň plánuje úzko spolupracovať so spoločnosťou The Weather Compeny, aby mohla komerčným spoločnostiam prinášať informácie o počasí v reálnom čase, vďaka ktorým budú môcť vykonávať informovanejšie rozhodnutia na základe kombinácie „veľkých dát“ a analytických schopností IBM a odbornosti a distribučnej siete spoločnosti Weather Company.

Spoločnosť Intel a špecialista na platobné systémy Ingenico ohlásili vzájomnú spoluprácu, v rámci ktorej skombinujú technológiu Intel a Ingenico Group na bezpečný príjem platieb v IoT vo forme nového mobilného tabletu s podporou platobných režimov EMV a NFC. Dôjde tak k príprave pôdy pre ďalšie služby s pridanou hodnotou pre ostatné zariadenia IoT, inteligentné predajné automaty, panely a digitálne tabule.

Mnohé z pozitív IoT sú zamerané práve na komerčnú sféru, napríklad analýza údajov v reálnom čase alebo zefektívňovanie procesov v dodávateľskom reťazci a spravodajské informácie na tvorbu užšieho prepojenia medzi dopytom zákazníkov a skladovými zásobami. IoT však začína byť reálne zaujímavý, keď sa tieto informácie otočia na rub a použijú sa na zdokonalenie zákazníckej skúsenosti.

Spoločnosť Disney používa svoj inteligentný náramok MagicBand na získavanie telemetrických údajov o pohybe návštevníkov v zábavných parkoch v reálnom čase. Predstavme si však, že zákazníci by vedeli, kedy sú voľné konkrétne atrakcie alebo kedy môžu prísť do osobného kontaktu s postavičkami Disney. Spoločnosť FedEx vytvorila sieť senzorov na sledovanie zásielok a zdokonaľovanie procesov. Tieto informácie je však možné využiť aj pre zákazníkov, ktorí tak môžu získať personalizované údaje o ich tovare.

Z takéhoto praktického použitia je zrejmé, že IoT musí byť zaujímavý nielen pre samotnú firmu, ale aj pre jej zákazníkov. Spotrebitelia sa nebudú obzerať po obchodných značkách, ktoré využívajú informácie zo senzorov len na záznam, monitorovanie, analýzu a marketingové činnosti. Aby bolo možné IoT využiť skutočne naplno, firmy musia venovať pozornosť aj zdokonaľovaniu zákazníckej skúsenosti a nielen zvyšovaniu vlastného úžitku.

Organizácie musia zmeniť svoj dôraz už dnes. Spoločnosť Intel predpokladá, že v roku 2020 bude vzájomne prepojených až 200 miliárd zariadení, čo je približne 26 zariadení na jedného človeka. Výskumná spoločnosť Altimeter Group navrhuje nasledujúcich päť spôsobov používania senzorov na zlepšenie zákazníckej skúsenosti tak, aby boli užitočné nielen pre obchodnú značku, ale aj pre klientov na ich ceste:

  • • Odmena – prostredníctvom marketingových aktivít, hier a zábavy
  • • Informácie – na zjednodušenie nákupu, hodnotenie, monitorovanie a prezentáciu noviniek
  • • Zjednodušenie – na pomoc pri transakciách, autentifikácii a interakcii
  • • Služby – na proaktívnu a reaktívnu podporu a retenčné aktivity
  • • Inovácie – na získavanie spätnej väzby, prispôsobovanie a vývoj výrobkov

Posolstvo pre vedúcich v digitálnom veku je jednoduché: vďaka IoT môžeme získať veľké množstvo poznatkov. Aby však organizácie dokázali použiť tieto informácie a reálne vnímať zákazníkov na ich zákazníckej ceste, musia vytvoriť služby, ktorými zvýšia ich zaangažovanosť a skvalitnia ich zákaznícku skúsenosť.


[Referencie]

IBM a The Weather Company:
http://www.digitaltrends.com/home/ibm-internet-of-things-push/

Intel a Ingenico:
http://www.retailcustomerexperience.com/news/ingenico-intel-to-work-on-products-for-the-internet-of-things/

Výskum Intel:
http://www.intel.com/content/www/us/en/internet-of-things/infographics/guide-to-iot.html