BUSINESS BYTES

Informační riaditelia - nadišiel čas obhájiť si pozíciu, alebo odstúpiť

CIOs – it’s time to step up or disappear

Sú ľudia, ktorí sa nazdávajú, že pozícia informačného riaditeľa je na ústupe. Informační riaditelia boli v minulosti zodpovední za tvorbu technologickej stratégie a kontrolu príslušných výdavkov v organizácii. V dnešnej dobe však rozhodnutia týkajúce sa IT definujú a diktujú zamestnanci na všetkých úrovniach organizácie a do technologických investícií sú oveľa viac zainteresovaní aj ostatní podnikoví riaditelia, napríklad marketingoví riaditelia realizujú nákup riešení na automatizáciu reklamnej kampane.


Podľa prieskumu spoločnosti Gartner sa rozhodovanie presúva z úrovne predstavenstva spoločnosti na úroveň jednotlivých oddelení závratnou rýchlosťou, pričom spoločnosť Forrester predpovedá, že "podiel IT projektov, ktoré primárne alebo výhradne realizujú IT oddelenia, poklesne z 55 percent v roku 2009 na 47 v roku 2015." Zdá sa, že pri takomto tempe je pozícia informačného riaditeľa skutočne ohrozená.


Analytici spoločnosti IDC sa domnievajú, že pozícia informačného riaditeľa je naďalej dôležitá a tí informační riaditelia, ktorí kráčajú s dobou, sa môžu dokonca prebojovať do vedenia. Tento vývoj môže prebiehať v mnohých formách, no kľúčovým faktorom v ňom je odklon od samotných technológií smerom k presadzovaniu výhod, ktoré technológie prinášajú do podnikateľskej činnosti. Takáto kombinácia technologických zručností a strategického plánovania môže pomôcť informačným riaditeľom ochrániť si svoju pozíciu.


Zoberme si napríklad problém zahltenia informáciami. O slovnom spojení „veľké dáta“ sa v oblasti IT diskutuje už niekoľko rokov, no v skutočnosti existuje v jednotlivých sektoroch ešte veľké množstvo firiem, ktoré sa stále topia vo veľkom množstve dát. Informační riaditelia musia využiť túto príležitosť a ukázať, ako nové oblasti vývoja, napríklad pokročilé analytické riešenia, pomôžu firmám poradiť si s rastúcim množstvom informácií.


Informační riaditelia môžu skutočne maximalizovať svoje schopnosti, keď sa prestanú zameriavať na prácu s obrovskými a zložitými databázami a ukážu, aké výhody môžu mať takéto informácie v širšom podnikaní. Informační riaditelia, ktorí sa vnímajú ako súčasť tohto nového typu práce, sa podľa spoločnosti IDC musia prispôsobiť a rásť rovnakým tempom, ako ich neustále sa rozvíjajúci segment. Ak sa rozhodnú vydať sa týmto smerom, budú môcť implementovať zmeny a jasne preukázať efektivitu informačného manažmentu pri usmerňovaní pracovných tokov, ich zefektívňovaní a celkovom zvýšení produktivity celej firmy.