BUSINESS BYTES

Môžete mi venovať osem sekúnd?

Can I borrow you for eight seconds?

Niekedy je ťažké dávať pozor, však? Nie je to len subjektívny pocit, ale tvrdenie, ktoré sa zakladá na nedávnom výskume: doba udržania pozornosti sa čoraz viac skracuje. Vďaka rozptýleniam modernej doby – počnúc inteligentnými telefónmi, cez tablety, televízory pripojené k internetu, mobilné technológie a iné zariadenia – sa doba udržania pozornosti priemerného spotrebiteľa skrátila približne na osem sekúnd.


Osem sekúnd!


To samozrejme neznamená, že ľudia sa jednotlivo dokážu sústrediť len na osem sekúnd. Na umelecké dielo alebo jeho kópiu sa dokážeme sústrediť vždy, keď v nás vyvolá záujem (alebo ak nám za to zaplatia). Znamená to však, že priemerná firma má na získanie nového zákazníka len osem sekúnd. Je to približne o 20 sekúnd menej ako priemerná televízna reklama. V tomto článku sa nedozviete, ako do ôsmich sekúnd vložiť čo najviac informácií alebo povedomia o obchodnej značke. Je skôr o tom, ako úspešne využiť prvých a najdôležitejších osem sekúnd ľudskej pozornosti.


Navzdory všeobecným tvrdeniam na to nie je potrebné použiť šokovú terapiu ani kaskadérske kúsky – pomôcť môže jednoduchá výzva konať: „v dnešnej dobe sme už všetci mediálnymi spoločnosťami“. Tento výrok, ktorý prvýkrát prezentoval analytik spoločnosti Forrester Nick Thomas v roku 2009, sa stal bojovým pokrikom významných marketingových spoločností. A je sa čomu čudovať?


Publikum sa konzumáciou digitálneho obsahu stáva čoraz viac fragmentované. Používatelia si žiadajú viac a viac zaujímavého obsahu, ktorý je zadarmo. Spoločnosti bojujú, aby ich bolo počuť v ohlušujúcom kriku nekonečných marketingových správ. Od marketingových tímov sa neustále vyžaduje, aby vytvárali reklamné kampane s reálnymi hodnotami pre spotrebiteľov a snažili sa detailne pochopiť zákazníka.


Je samozrejmé, že za uvedené činnosti je zodpovedný marketingový riaditeľ. Obchodné značky dlhodobo používajú obsah na angažovanie používateľov, no kvôli zmene paradigmy z distribučnej na spotrebiteľskú sa v dnešnej dobe do popredia dostáva niekoľko nových zručností.


Prvou je svižnosť.


Ak uvažujeme o charakteristike spoločností, ktoré si osvojili mediálnu filozofiu, je zrejmé, že ide o stroje na tvorbu obsahu. Mediálne spoločnosti vytvárajú obsah, ktorý je zaujímavý pre ich čitateľov a povzbudzuje ich k zdieľaniu, pričom jeho tvorbu realizujú v rýchlom tempe. Neexistuje byrokracia, právne odobrenie (vo väčšine prípadov) alebo odobrenie obchodnou známkou. Kľúčom je rýchlosť.


Druhou zručnosťou je editorstvo.


Kvalitné editorstvo vyniká jasnosťou. Je zamerané na prvých osem sekúnd pozornosti používateľa a následne možno na ďalších osem. Kvalitní editori sa vždy zaujímajú o materiál, ktorý píšu, mali by byť schopní pochopiť základný cieľ každého reklamného obsahu, ktorý sa im dostane do rúk a vedieť, ako zapadá do širších marketingových cieľov. S prekvitajúcim obsahom je dopyt po tejto zručnosti na neustálom vzostupe.


Na záver by sa marketingoví riaditelia mali naučiť, ako zo zákazníkov urobiť hrdinov svojich príbehov.


Obchodné značky by mali oslovovať svojich zákazníkov a nie samé seba. V najlepších príbehoch nikdy nemôže chýbať element ľudskosti. Dôvod je jednoduchý – čitatelia sú ľudia. Dokážu sa stotožniť s príbehom a jeho hlavnými postavami. Zákazníci získajú kladnejší vzťah k vášmu príbehu, ak im ho predostriete na ich úrovni. Marketingoví riaditelia by sa mali pokúsiť vžiť do toho, ako sa produkty alebo služby ich spoločností dotýkajú ľudských životov a stavať na tejto skúsenosti.


Výnimočné mediálne spoločnosti vytvárajú obsah, ktorý je dostatočne špecifický, aby bol dôveryhodný, a dostatočne všeobecný, aby bol relevantný. Hoci sú príbehy obchodných značiek v dnešnej dobe horúcou témou, táto myšlienka sa používa už celé desaťročia. Príbehy nie sú o faktoch, grafoch a štatistike. Chytajú nás za srdce, pamätáme si ich a inšpirujú nás. Umožňujú nám zabúdať na každodennú realitu a prenášajú nás na miesta, kde môžeme popustiť uzdu vlastnej fantázii. Získanie a udržanie si pozornosti zákazníkov nikdy nebolo jednoduché, no vďaka digitálnej revolúcii, expanzii technológií a rastúcej atraktivite obsahu sa stáva oveľa náročnejšie. Nie však nemožné.


Dokázali sme udržať vašu pozornosť?