BUSINESS BYTES

Prekážky na ceste malých firiem za úspechom

Barriers to small business success

Ako majiteľ malej firmy máte jasný cieľ – chcete zlepšiť podnikateľské procesy a zároveň ponúkať zákazníkom konkurencieschopné služby. Malým firmám často chýbajú zdroje, ktorými disponujú väčšie korporácie. Každá veľká korporácia však mala skromný začiatok – čo sa teda môžu malé a stredné firmy naučiť od veľkých?

Rastúce administratívne bremeno

Neustále rastúce kopy papierov sú pre majiteľov malých firiem až príliš známou kulisou. Na základe výsledkov výskumu spoločnosti Canon je zrejmé, že až jedna tretina (28 percent) malých a stredných/domácich firiem v Európe trávi všeobecnou administratívou viac času, ako by si želala. Následkom toho sa 29 percent firiem vyjadrilo, že nemôže venovať dostatok času kultivácii a tvorbe nových podnikateľských príležitostí.

Výzvy v oblasti zdrojov pre IT

Ani výkonní vedúci veľkých firiem nie sú imúnni voči bremenu každodenných prevádzkových povinností. Vedúci IT oddelení vo veľkých etablovaných medzinárodných spoločnostiach sú často terčom kritiky za mrhanie časom v dátových centrách a nie v oblastiach, ktoré firme prinášajú pridanú hodnotu. Niektorí experti v tejto súvislosti spomínajú princíp Pareto, v ktorom je 80 percent následkov spôsobených 20 percentami príčin. Tento princíp, známy aj pod menom „pravidlo 80/20“, nám ukazuje, ako je možné plytvať podnikovými zdrojmi.

Uvedenie princípov do praxe

V prípade informačných vedúcich niektorí analytici odporúčajú lepšie využívanie zdrojov ich výraznejšou alokáciou na tvorbu nových podnikateľských príležitostí a nie na podporu papierovania.

Keďže 49 percent majiteľov malých a stredných/domácich firiem sa vyjadrilo, že byrokracia je pre ich firmu výzvou, bude pre nich náročné preorientovať sa od prevádzkových činností na rozvoj podnikania.

Dôraz na mobilitu

Namiesto toho, aby sa po návrate do kancelárie brodili kopami papierov, majitelia malých firiem môžu používať mobilné cloudové služby, pomocou ktorých dokážu ich zamestnanci prijímať a aktualizovať informácie mimo kancelárie. Digitálnu transformáciu je však potrebné praktizovať aj v riadiacom centre. Vďaka tvorbe elektronických verzií záznamov pomocou novej technológie tlače je možné komplexne ovládať spracovávanie firemných informácií.

Administratívne výzvy môžeme poraziť tak, že sa budeme učiť od väčších firiem používať nové technológie a vydáme sa na cestu digitálnej transformácie. Tatko budeme môcť výrazne znížiť množstvo času, ktorý potrebujeme na zdĺhavú administratívu a zvýšiť produktivitu v činnostiach, ktoré sú pre nás prínosné.