BUSINESS BYTES

Hovoriť jazykom druhých sa vypláca

A second language sets you apart

Ovládanie iného ako len svojho jazyka prináša v živote celý rad nových skúseností a iný pohľad na svet. Vo svete obchodu je používanie jazyka iných prínosom, ktorý je pre finančného riaditeľa čoraz užitočnejší. Zdá sa, že vo finančných a marketingových tímoch sa často hovorí rozdielnymi jazykmi – v 90 percentách organizácií medzi týmito tímami nefunguje žiadna úzka spolupráca.

Vzťahy medzi týmito dvoma oblasťami však získavajú čoraz väčšiu dôležitosť. Rozpočet vyčlenený na marketing dnes predstavuje značné percento prevádzkových nákladov podniku. A tento trend by mal pokračovať, keďže 26 percent pracovníkov v marketingu predpokladá, že počet zamestnancov v tejto oblasti bude v blízkej budúcnosti stúpať. Vzhľadom na sebadôveru podnikov, ktorá aj napriek nestabilite európskej ekonomiky narastá, potrebujú finanční riaditelia dostatočne komunikovať s marketingovými oddelenimi, aby mali prehľad, na čo sa míňajú peniaze a aká je návratnosť investícií.

Kým návratnosť investícií predstavuje kľúč k správnemu vedeiu a hodnoteniu marketingových kampaní, iba 15 percent organizácií systematicky dbá na to, aby sa tento faktor zohľadňoval pri plánovaní do budúcnosti. Tento fakt by mal znepokojovať každého finančného riaditeľa, ktorý sa usiluje skresať náklady, ktoré priamo nesúvisia so zvyšovaním celkového hospodárskeho výsledku podniku.

Kým v minulosti bol proaktívny finančný riaditeľ považovaný skôr za možnú prekážku, dnes môže pre marketingového riaditeľa predstavovať skutočného spojenca. Keďže finančný riaditeľ je strategickým poradcom pri riaeí chodu podniku, má ideálnu pozíciu na to, aby pretavil marketing na čísla, zavádzal spôsoby merania efektivity a hľadal nové spôsoby jej zvyšovania. Tu je päť spôsobov, ako môžu finančníci pomôcť:

1. Vytvorenie metriky pre marketing: pre marketing je dôležité prezentovať čo najzrozumiteľnejší holistický prehľad výkonu a spokojnosti zákazníkov, a na to je potrebný hlbší náhľad z perspektívy viacerých funkcií v rámci podniku. Finančný tím má vhodné postavenie na to, aby vypracoval potrebnú metriku a podporil jej zavedenie v celom podniku.

2. Spôsob podávania správ a hodnotení: každý, kto pracuje v oblasti financií, dokáže odhadnúť, o čom je potrebné podávať správy, prečo, kedy a ako často. Finančný tím môže v rámci úzkej spolupráce pomôcť pracovíkm marketingu lepšie prezentovať svoje úspechy, prípadne dosiahnuť zvýšenie investícií do sýnsnch projektov.

3. Rozoznanie efektivity: skúsenosti finančného tímu, ktorý sa zameriava na efektivitu a maximálne využívanie existujúcich výhod neboli nikdy užitočnejšie ako pri narastajúcich investíciách do technológií. Nájdenie spôsobu merania efektivity a zdieľanie osvedčených postupov v jednotlivých oblastiach môž mať pre podnik nesmiernu cenu.

4. Vnesenie novej perspektívy: bližší vzťah medzi financiami a marketingom môže podniku pomôcť ušetriť. V úspešných organizáciách napríklad pomáha finančný tím pri zjednávaní výhodnejších zmluvných podmienok s dodávateľmi.

5. Tmová spoluráca: členovia finančného tímu môžu byť pre pracovníkov marketingu partnermi, ktorí svojimi riadiacimi a hodnotiacimi schopnosťami pomôžu pri vytváraní úspešnej kampane.

Pri prekonávaní priepasti medzi marketingom a financiami je kľúčom komunikácia. Finanční a marketingoví zamestnanci sa zatiaľ naučili spolu komunikovať v jednej organizácii z desiatich, no ich finanční riaditelia vám s istotou potvrdia, že takáto spolupráca má skutočne cenu.