Prehľady

A young girl sitting reading a paperback book on some stairs Články

Budúcnosť tlačených kníh

S globálnym priemyslom s podielom 151 miliárd dolárov je dopyt po tlačených knihách vyšší než kedykoľvek predtým, keďže spotrebitelia vyhľadávajú „digitálny detox“ a siahajú po knihách. Zistite viac.

25 10 2018
A table set with two wine glasses flanked by two red chairs in front of digitally printed wallpaper showing a cityscape Články

Potenciál digitálne tlačených dekorácií

Zistite, aké nové príležitosti so sebou prináša digitálna tlač v oblasti dekorácií. 71 % zákazníkov je pripravených priplatiť si za personalizáciu – ste pripravení na revolúciu v oblasti digitálnej tlače?

25 10 2018
The role of digital transformation in customer experience Články

Význam digitálnej transformácie z hľadiska skúseností zákazníkov

Ako možno digitálnou transformáciou pútavo osloviť zákazníkov v rýchlo sa meniacom svete.

25 6 2018
Promotional direct mail sitting on a printer Články

Pochopenie nového potenciálu tlače

Zistite, ako môže tlač oživiť viackanálové propagačné kampane v období digitálnej únavy

17 9 2018
Make your office a secure space Články

Vytvorte bezpečné pracovné prostredie

Prehliadate bežné hrozby zabezpečenia vo vašej kancelárii?

07 8 2018
Guide to a safer connected office Články

Sprievodca k dosiahnutiu bezpečnejšej pripojenej kancelárie

Ochráňte svoju kanceláriu prepojenú s internetom vecí pred vyvíjajúcimi sa hrozbami.

06 6 2018
What is your Risk Management Process? Články

Aký proces riadenia rizík uplatňujete?

Uistite sa, že sa vo vašom podniku používa efektívna stratégia riadenia rizík.

30 5 2018
Explore. Inspire. Improve. See the bigger picture Články

Skúmajte. Inšpirujte sa. Vylepšujte. Konať s nadhľadom

Zistite, ako môžete vďaka revolučnému zmýšľaniu a prelomovým inováciám dosiahnuť svoje obchodné ciele.

07 8 2018
Turn your printer into a security asset Články

Zmeňte svoju tlačiareň na prvok zabezpečenia

Zistite, prečo by ste mali pouvažovať o bezpečnej tlači pre vašu organizáciu.

30 5 2018
Protect your IoT-connected office Články

Chráňte svoju kanceláriu pripojenú k sieti IoT

Zistite, ako technológie internetu vecí (IoT) vplývajú na bezpečnosť kancelárie a ako sa v modernej kancelárii môžete chrániť pred hrozbami.

03 7 2018
Legislative compliance guide Články

Sprievodca pre súlad s legislatívou

Oboznámte sa so zmenami nariadenia GDPR a všetkým, čo s nimi súvisí, aby ste s prehľadom splnili všetky bezpečnostné požiadavky.

05 6 2018
How compliant is your business? Články

Do akej miery spĺňa váš podnik súčasné nariadenia?

Pripravte svoju kanceláriu na zmeny súvisiace s nariadením GDPR a sledujte, ako môžu ovplyvniť vašu bezpečnostnú stratégiu.

21 6 2018
P2P Automation boosts scalability Prípadové štúdie

Automatizácia P2P zvyšuje škálovateľnosť

Spoločnosť KEW Electrical premieňa svoj proces spracovania pohľadávok vďaka automatizovaným pracovným tokom

05 3 2018
How bookstagrammers are driving print sales Články

Ako bookstagrammeri zvyšujú predaj tlačených kníh

Zistite, prečo digitálna tlač kníh výrazne prispieva k rastu ziskov poskytovateľov tlačových služieb.

08 6 2018
Why brands AND consumers trust digital print Články

Prečo značky aj spotrebitelia dôverujú digitálnej tlači

Odlíšte a rozvíjajte svoj podnik za pomoci nových možností digitálnej tlače.

07 6 2018
Revolution in digital wallpaper printing Články

Revolúcia digitálnej tlače tapiet

Vstúpte do úplne nového sveta možností tlače – zistite, ako sa tradičné dekoračné postupy pripravujú na budúcnosť.

07 6 2018
Colourful print opportunities with inkjet Prípadové štúdie

Investície otvárajú dvere novým príležitostiam

Spoľahlivý a efektívny kombinovaný výstup tlače kníh prináša nové príležitosti pre firmu Digiforce

20 4 2018
Keeping up with growing demand Prípadové štúdie

Udržanie tempa s rastúcim dopytom

Skupina AddComm Group premenila tlač v malom objeme na dlhodobý úspech vďaka nákladovo efektívnemu atramentovému riešeniu

05 5 2018
Digital printing unlocks potential Prípadové štúdie

Digitálna tlač prebúdza potenciál

Investícia do nových digitálnych tlačiarenských strojov vystreľuje spoločnosť Solent Design Studio do nového sveta kreativity

05 5 2018
 A step ahead of the competition Prípadové štúdie

O krok vpred pred konkurenciou

Automatizovaná prispôsobená tlač pomáha spoločnosti Signature Gifts naplniť dopyt pri súčasnom dosahovaní nákladovej efektívnosti

05 5 2018
The realities of digital transformation for businesses Články

Skutočnosti týkajúce sa digitálnej transformácie podnikov

Počet vyhľadávaní sa iba za tento rok zvýšil o viac ako 30 % a tento trend sa podľa všetkého tak skoro nespomalí.

25 6 2018
A guide to digital transformation success Články

Sprievodca na ceste k úspešnej digitálnej transformácii

S praktickým prehľadom o digitálnej evolúcii ľahšie podniknete pozitívne kroky na svojej ceste k digitálnej transformácii.

25 6 2018
Keeping up with growing demand Prípadové štúdie

Udržanie tempa s rastúcim dopytom

Skupina AddComm Group premenila tlač v malom objeme na dlhodobý úspech vďaka nákladovo efektívnemu atramentovému riešeniu

05 5 2018
How digital is your office? Assessing your digital maturity Články

Nakoľko digitálna je vaša kancelária? Posúdenie digitálnej zrelosti

Ako môžu podniky pristupovať k digitálnej transformácii realisticky a vyhnúť sa tak sklamaniam?

25 6 2018
4 trends impacting information management Články

Štyri trendy, ktoré majú vplyv na správu a riadenie informácií

Ako tieto trendy vplývajú na správu a riadenie informácií na pracovisku?

25 6 2018
BPO and BPM – can they improve the customer experience? Články

BPO a BPM – môžu zlepšiť skúsenosti zákazníkov?

Ako môžu nástroje na riadenie obchodných operácií a outsourcing pomôcť organizáciám odlíšiť sa.

25 6 2018
Digital printing unlocks potential Prípadové štúdie

Digitálna tlač prebúdza potenciál

Investícia do nových digitálnych tlačiarenských strojov vystreľuje spoločnosť Solent Design Studio do nového sveta kreativity

05 5 2018
3 steps to introduce automation at work Články

Tri kroky na zavedenie automatizácie v práci

Hlavným dôvodom na transformáciu podniku je potreba vytvoriť efektívnejšie a účinnejšie interné procesy.

25 6 2018
Tips to improve core business processes Články

Tipy na zlepšenie základných podnikových procesov

Vydajte sa na cestu zvládnuteľných krokov a procesov digitalizácie, aby ste mohli efektívnejšie využívať súvisiace výhody.

25 6 2018
A guide to digital transformation for Finance Články

Sprievodca na ceste digitálnej transformácie pre finančné oddelenie

Ako môže finančný riaditeľ zmeniť finančné oddelenie na centrum výnosov podporujúce výkonnosť podniku?

25 6 2018
 A step ahead of the competition Prípadové štúdie

O krok vpred pred konkurenciou

Automatizovaná prispôsobená tlač pomáha spoločnosti Signature Gifts naplniť dopyt pri súčasnom dosahovaní nákladovej efektívnosti

05 5 2018
The HR managers’ role in digital transformation Články

Úloha manažérov ľudských zdrojov pri digitálnej transformácii

Oddelenia ľudských zdrojov sa ocitajú pod narastajúcim tlakom, keďže musia zvyšovať úroveň dátovej gramotnosti a digitálnych zručností.

25 6 2018
The role of the IT department in digital transformation Články

Úloha IT oddelenia pri digitálnej transformácii

Ako môžu podniky zosúladiť proces riadenia zmeny IT systémov a zaistiť tak plynulý prechod na digitálne technológie?

25 6 2018

Blogy

Umocnite svoj obchodný potenciál vďaka revolučným nápadom spoločnosti Canon

KONTAKTUJTE NÁŠ TÍM

  • Canon
  • ...
  • Informácie pre podniky – novinky z odvetvia a prostredia podnikov