Prehľady

Make your office a secure space Články

Vytvorte bezpečné pracovné prostredie

Prehliadate bežné hrozby zabezpečenia vo vašej kancelárii?

07 8 2018
Guide to a safer connected office Články

Sprievodca k dosiahnutiu bezpečnejšej pripojenej kancelárie

Ochráňte svoju kanceláriu prepojenú s internetom vecí pred vyvíjajúcimi sa hrozbami.

06 6 2018
What is your Risk Management Process? Články

Aký proces riadenia rizík uplatňujete?

Uistite sa, že sa vo vašom podniku používa efektívna stratégia riadenia rizík.

30 5 2018
Explore. Inspire. Improve. See the bigger picture Články

Skúmajte. Inšpirujte sa. Vylepšujte. Konať s nadhľadom

Zistite, ako môžete vďaka revolučnému zmýšľaniu a prelomovým inováciám dosiahnuť svoje obchodné ciele.

07 8 2018
Turn your printer into a security asset Články

Zmeňte svoju tlačiareň na prvok zabezpečenia

Zistite, prečo by ste mali pouvažovať o bezpečnej tlači pre vašu organizáciu.

30 5 2018
Protect your IoT-connected office Články

Chráňte svoju kanceláriu pripojenú k sieti IoT

Zistite, ako technológie internetu vecí (IoT) vplývajú na bezpečnosť kancelárie a ako sa v modernej kancelárii môžete chrániť pred hrozbami.

03 7 2018
Legislative compliance guide Články

Sprievodca pre súlad s legislatívou

Oboznámte sa so zmenami nariadenia GDPR a všetkým, čo s nimi súvisí, aby ste s prehľadom splnili všetky bezpečnostné požiadavky.

05 6 2018
How compliant is your business? Články

Do akej miery spĺňa váš podnik súčasné nariadenia?

Pripravte svoju kanceláriu na zmeny súvisiace s nariadením GDPR a sledujte, ako môžu ovplyvniť vašu bezpečnostnú stratégiu.

21 6 2018
P2P Automation boosts scalability Prípadové štúdie

Automatizácia P2P zvyšuje škálovateľnosť

Spoločnosť KEW Electrical premieňa svoj proces spracovania pohľadávok vďaka automatizovaným pracovným tokom

05 3 2018
How bookstagrammers are driving print sales Články

Ako bookstagrammeri zvyšujú predaj tlačených kníh

Zistite, prečo digitálna tlač kníh výrazne prispieva k rastu ziskov poskytovateľov tlačových služieb.

08 6 2018
Why brands AND consumers trust digital print Články

Prečo značky aj spotrebitelia dôverujú digitálnej tlači

Odlíšte a rozvíjajte svoj podnik za pomoci nových možností digitálnej tlače.

07 6 2018
Revolution in digital wallpaper printing Články

Revolúcia digitálnej tlače tapiet

Vstúpte do úplne nového sveta možností tlače – zistite, ako sa tradičné dekoračné postupy pripravujú na budúcnosť.

07 6 2018
Colourful print opportunities with inkjet Prípadové štúdie

Investície otvárajú dvere novým príležitostiam

Spoľahlivý a efektívny kombinovaný výstup tlače kníh prináša nové príležitosti pre firmu Digiforce

20 4 2018
Keeping up with growing demand Prípadové štúdie

Udržanie tempa s rastúcim dopytom

Skupina AddComm Group premenila tlač v malom objeme na dlhodobý úspech vďaka nákladovo efektívnemu atramentovému riešeniu

05 5 2018
Digital printing unlocks potential Prípadové štúdie

Digitálna tlač prebúdza potenciál

Investícia do nových digitálnych tlačiarenských strojov vystreľuje spoločnosť Solent Design Studio do nového sveta kreativity

05 5 2018
 A step ahead of the competition Prípadové štúdie

O krok vpred pred konkurenciou

Automatizovaná prispôsobená tlač pomáha spoločnosti Signature Gifts naplniť dopyt pri súčasnom dosahovaní nákladovej efektívnosti

05 5 2018

Blogy

Umocnite svoj obchodný potenciál vďaka revolučným nápadom spoločnosti Canon

KONTAKTUJTE NÁŠ TÍM

  • Canon
  • ...
  • Business Insights - B2B & Industry News