Prehľady

Články

Promotional direct mail sitting on a printer

Pochopenie nového potenciálu tlače

Zistite, ako môže tlač oživiť viackanálové propagačné kampane v období digitálnej únavy

Make your office a secure space

Vytvorte bezpečné pracovné prostredie

Prehliadate bežné hrozby zabezpečenia vo vašej kancelárii?

Guide to a safer connected office

Sprievodca k dosiahnutiu bezpečnejšej pripojenej kancelárie

Ochráňte svoju kanceláriu prepojenú s internetom vecí pred vyvíjajúcimi sa hrozbami.

What is your Risk Management Process?

Aký proces riadenia rizík uplatňujete?

Uistite sa, že sa vo vašom podniku používa efektívna stratégia riadenia rizík.

Explore. Inspire. Improve. See the bigger picture

Skúmajte. Inšpirujte sa. Vylepšujte. Konať s nadhľadom

Zistite, ako môžete vďaka revolučnému zmýšľaniu a prelomovým inováciám dosiahnuť svoje obchodné ciele.

Turn your printer into a security asset

Zmeňte svoju tlačiareň na prvok zabezpečenia

Zistite, prečo by ste mali pouvažovať o bezpečnej tlači pre vašu organizáciu.

Protect your IoT-connected office

Chráňte svoju kanceláriu pripojenú k sieti IoT

Zistite, ako technológie internetu vecí (IoT) vplývajú na bezpečnosť kancelárie a ako sa v modernej kancelárii môžete chrániť pred hrozbami.

Legislative compliance guide

Sprievodca pre súlad s legislatívou

Oboznámte sa so zmenami nariadenia GDPR a všetkým, čo s nimi súvisí, aby ste s prehľadom splnili všetky bezpečnostné požiadavky.

How compliant is your business?

Do akej miery spĺňa váš podnik súčasné nariadenia?

Pripravte svoju kanceláriu na zmeny súvisiace s nariadením GDPR a sledujte, ako môžu ovplyvniť vašu bezpečnostnú stratégiu.

How bookstagrammers are driving print sales

Ako bookstagrammeri zvyšujú predaj tlačených kníh

Zistite, prečo digitálna tlač kníh výrazne prispieva k rastu ziskov poskytovateľov tlačových služieb.

Why brands AND consumers trust digital print

Prečo značky aj spotrebitelia dôverujú digitálnej tlači

Odlíšte a rozvíjajte svoj podnik za pomoci nových možností digitálnej tlače.

Revolution in digital wallpaper printing

Revolúcia digitálnej tlače tapiet

Vstúpte do úplne nového sveta možností tlače – zistite, ako sa tradičné dekoračné postupy pripravujú na budúcnosť.

A guide to digital transformation success

Sprievodca na ceste k úspešnej digitálnej transformácii

S praktickým prehľadom o digitálnej evolúcii ľahšie podniknete pozitívne kroky na svojej ceste k digitálnej transformácii.

The realities of digital transformation for businesses

Skutočnosti týkajúce sa digitálnej transformácie podnikov

Počet vyhľadávaní sa iba za tento rok zvýšil o viac ako 30 % a tento trend sa podľa všetkého tak skoro nespomalí.

How digital is your office? Assessing your digital maturity

Nakoľko digitálna je vaša kancelária? Posúdenie digitálnej zrelosti

Ako môžu podniky pristupovať k digitálnej transformácii realisticky a vyhnúť sa tak sklamaniam?

4 trends impacting information management

Štyri trendy, ktoré majú vplyv na správu a riadenie informácií

Ako tieto trendy vplývajú na správu a riadenie informácií na pracovisku?

BPO and BPM – can they improve the customer experience?

BPO a BPM – môžu zlepšiť skúsenosti zákazníkov?

Ako môžu nástroje na riadenie obchodných operácií a outsourcing pomôcť organizáciám odlíšiť sa.

3 steps to introduce automation at work

Tri kroky na zavedenie automatizácie v práci

Hlavným dôvodom na transformáciu podniku je potreba vytvoriť efektívnejšie a účinnejšie interné procesy.

Tips to improve core business processes

Tipy na zlepšenie základných podnikových procesov

Vydajte sa na cestu zvládnuteľných krokov a procesov digitalizácie, aby ste mohli efektívnejšie využívať súvisiace výhody.

A guide to digital transformation for Finance

Sprievodca na ceste digitálnej transformácie pre finančné oddelenie

Ako môže finančný riaditeľ zmeniť finančné oddelenie na centrum výnosov podporujúce výkonnosť podniku?

The HR managers’ role in digital transformation

Úloha manažérov ľudských zdrojov pri digitálnej transformácii

Oddelenia ľudských zdrojov sa ocitajú pod narastajúcim tlakom, keďže musia zvyšovať úroveň dátovej gramotnosti a digitálnych zručností.

The role of the IT department in digital transformation

Úloha IT oddelenia pri digitálnej transformácii

Ako môžu podniky zosúladiť proces riadenia zmeny IT systémov a zaistiť tak plynulý prechod na digitálne technológie?

The role of digital transformation in customer experience

Význam digitálnej transformácie z hľadiska skúseností zákazníkov

Ako možno digitálnou transformáciou pútavo osloviť zákazníkov v rýchlo sa meniacom svete.

Blogy

Umocnite svoj obchodný potenciál vďaka revolučným nápadom spoločnosti Canon

KONTAKTUJTE NÁŠ TÍM

  • Canon
  • ...
  • Články pre podniky a profesionálov