Lens Guru FAQs

Spustite aplikáciu ťuknutím na ikonu v domovskej obrazovke zariadenia. Keď uvidíte uvítaciu obrazovku aplikácie sprievodcu k fotoaparátu EOS 1200D, pomocou ikony ponuky v ľavom hornom rohu obrazovky sa začnite pohybovať po aplikácii.

Ak sa chcete dostať do určitej časti aplikácie (napr. Úvodná príručka), ťuknite na príslušnú možnosť v ponuke. Upozorňujeme, že po ťuknutí sa niektoré položky ponuky rozšíria a zobrazia sa ďalšie možnosti.

V hlavnej ponuke aplikácie ťuknite na možnosť About (O aplikácii) a následne na položku Send Feedback (Odoslať spätnú väzbu). Radi si vypočujeme vaše názory na aplikáciu, či už dobré alebo zlé. Takisto si veľmi radi vypočujeme vaše návrhy, ako aplikáciu sprievodcu k fotoaparátu EOS 1200D vylepšiť.

V obchode App Store vyhľadajte aplikáciu „Canon EOS 1200D Companion“ (sprievodca k fotoaparátu Canon EOS 1200D) a vyberte ju z výsledkov vyhľadávania ťuknutím na ikonu. Keď sa načíta stránka aplikácie, ťuknutím na tlačidlo Free (Zdarma) sa spustí inštalácia. Prevezmite aplikáciu prostredníctvom rozhrania Wi-Fi, aby ste sa vyhli poplatkom za preberanie dát v mobilnej sieti. Prípadne prevezmite sprievodcu k fotoaparátu EOS 1200D z aplikácie iTunes do vášho počítača PC alebo Mac. V obchode iTunes Store vyhľadajte aplikáciu podľa mena a vyberte ju z výsledkov vyhľadávania kliknutím na jej ikonu. Prevezmite ju kliknutím na tlačidlo Free (Zdarma). Aplikácia sprievodcu k fotoaparátu EOS 1200D sa nainštaluje do vášho zariadenia iPhone alebo iPod Touch najbližšie, keď zosynchronizujete vaše zariadenie s počítačom PC alebo Mac.

If the Canon Lens Guru app is updated in iTunes or the Play Store you will be notified via your device.

On your iPhone or iPod Touch go to the Updates tab on the App Store app to download the update. If you have turned on automatic updates (only available in iOS7) the updated app will automatically download to your device.

On your Android smartphone follow the prompts on your device, or go to Play Store and select My apps via the menu button to download the update.

Po počiatočnej inštalácii je potrebné, aby sa do aplikácie prevzali videoobsah a príručka z internetu (odporúčame tak vykonať prostredníctvom rozhrania Wi-Fi, ak sa chcete vyhnúť poplatkom za preberanie dát). Po tomto kroku je celý obsah uložený vo vašom zariadení a môžete ho používať offline bez potreby pripojenia k internetu.