Accelerate, St. James’ Hospital improves health information management using Canon document solutions

Nemocnica Nemocnica James’ Hospital: zlepšenie produktivity zamestnancov a dojmu pacientov

Výzva

Jedna z najväčších fakultných nemocníc v Európe, St James’ Hospital, zamestnáva na svojich 11 klinikách a 10 oddeleniach vyše 3 500 zamestnancov a 110 konzultantov. Má najvyťaženejšie oddelenie urgentného príjmu v Dubline, ktoré len v roku 2010 zaznamenalo 45 230 návštev pacientov.

Nemocnica St James’ si už v roku 1998 ako jedna z prvých inštitúcií osvojila službu elektronickej správy dokumentov (Electronic Document Management, EDM). Na radu spoločnosti Canon nemocnica zaviedla systém archivácie a získavania dokumentov na oddelení urgentného príjmu a sociálnej práce, čím vniesla poriadok do papierovania a zjednodušila prácu s množstvom dokumentov, ktoré sa na oddeleniach vytvárajú.

Ako vysvetľuje riaditeľka IT oddelenia Marie Sinnotová, správa dokumentov bola predtým veľmi prácna: „Pacienti dostávali fyzickú zdravotnú kartu s podrobnými informáciami o ich stave. Táto sa odovzdávala lekárovi a potom sa vracala späť. Karty sa skladovali v skrinkách. Tým sa zvyšovala pravdepodobnosť omylov (napr. strata zložky), čo viedlo k predlžovaniu čakania, konzultácií a ošetrenia.“

V roku 2004 nemocnica St James’ začala rozširovať svoje portfólio EDM – pribudli dva moduly SAP ERP na spracovávanie transakcií a riadenie pracovných postupov. Pat Bailey z oddelenia podpory systému SAP nemocnice spomína: „Zistili sme, že hoci moduly SAP perfektne spĺňajú potreby finančného a personálneho oddelenia, stále bolo čo zlepšovať z hľadiska uchovávania, indexácie a vyzdvihovania zložiek.“

Accelerate, St. James’ Hospital improves patient experience using Canon document management solutions

Riešenie od spoločnosti Canon

Po komplexnom prieskume trhu si nemocnica zvolila riešenie správy dokumentov od spoločnosti Canon: „Považovali sme to za prirodzený ďalší krok vzhľadom na to, ako dobre slúžilo inde v nemocnici.“ Pat Bailey si však spomína, že sa obával istého technického problému: „Riešenie sa zdalo byť výborné, ale otázka bola, či sa bude dať integrovať do modulov SAP. Odpoveď znela: áno, jednoducho.“

"Vyhľadanie zložky zvyklo trvať päť minút až jednu hodinu. Teraz to trvá doslova pár sekúnd."

Výhody

Na oddelení urgentného príjmu sa výhody prejavili okamžite: „S novým riešením od spoločnosti Canon sa karta pacienta vypĺňa a skenuje len raz. Lekár si ju potom môže jednoducho vyhľadať a otvoriť digitálne jediným kliknutím na tlačidlo. Vyhľadanie zložky zvyklo trvať päť minút až jednu hodinu podľa toho, kde bola uložená. Teraz to trvá doslova pár sekúnd.“

Marie Sinnottová však veľmi skoro zistila, že technológie dokážu oveľa viac, než len zabezpečiť archiváciu, rýchle vyhľadanie a načítanie zložky: „Úložná kapacita tohto riešenia je nekonečná. A čo je ešte dôležitejšie, riešenie je univerzálne. Uvedomili sme si, že ho môžeme používať aj na oddelení klinickej fotografie. Vlastne sa postupne ukázalo, že má potenciál byť prínosom pre chod ktoréhokoľvek oddelenia.“

Výhody riešenia využívajú aj finančné a personálne oddelenie: „Umožňuje nám uchovávať dôležité dôverné údaje na jednom mieste. Pokročilý režim správy zaisťuje, že sa prístup udeľuje len náležitým osobám. Ide o jednoduchý, efektívny a bezpečný digitálny evidenčný systém, ktorý zamestnancom personálneho a finančného oddelenia umožňuje rýchlo pracovať. Keď sa vyskytne nejaký problém, namiesto strávenia hodiny času prehľadávaním skriniek so zložkami môže oprávnený personál využiť jedinečný systém označovania a problém zistiť a vyriešiť za menej než minútu.“

"To všetko vedie k sústredenejšej práci a profesionálnejším službám."

Accelerate, St. James’ Hospital boosts productivity using document management software from Canon

Medzi ďalšie oddelenia profitujúce z riešenia správy zdravotníckych informácií patrí oddelenie klinickej fotografie, kde sa digitálne fotografie (snímané fotoaparátom Canon EOS 1Ds Mark III) podľa slov Marie Sinottovej „teraz priamo ukladajú do zložky pacienta a bezpečne sa uchovávajú, aby sa zabránilo ich strate alebo neautorizovanému prístupu k nim. Vkladanie obrázkov do denníka umožňuje konzultujúcemu lekárovi efektívnejšie sledovať vývoj opakujúcich sa problémov, napríklad kožných ochorení.“

Marie Sinnottová aj Pat Bailey sa zhodujú v názore, že výhody riešenia od spoločnosti Canon nespočívajú len v kancelárskych prácach bez papiera, ale vďaka nemu sa radikálne zlepšil dojem koncových používateľov – samotných pacientov. „Záznamy pacientov sú centrálne prístupné, takže ošetrujúci klinický lekár si môže prezrieť predchádzajúce klinické informácie a urýchliť tak liečbu pacienta... To všetko vedie k sústredenejšej práci a profesionálnejším službám.“

Podľa Pata Baileyho sa riešeniu od spoločnosti Canon dostáva najvýraznejšieho uznania v podobe spätnej väzby od zamestnancov nemocnice: „Oddelenia, v ktorých sa riešenie už zaviedlo, hľadajú možnosti maximálneho využitia jeho potenciálu. Tie oddelenia, v ktorých zatiaľ chýba, nedočkavo čakajú na jeho zavedenie.“ Marie Sinnottová na záver dodáva: „Výsledky ukázali, že prechod na toto riešenie je pre každé oddelenie jednoduchý a stojí za to.“

Zistite viac

Ozvite sa

Zistite, ako vám môžeme pomôcť zrýchliť vaše firemné operácie

Zistite viac