Spoločnosť – spoločensky zodpovedné podnikanie

Naším cieľom je plniť si svoje korporátne spoločenské povinnosti voči všetkým zainteresovaným subjektom. Naša filozofia Kyosei je aj našou víziou harmonickej spolupráce a spolužitia všetkých ľudí bez ohľadu na rasu, politické názory, pohlavie, schopnosti, vierovyznanie alebo kultúru.

Zahŕňa:
• rešpektovanie našich zákazníkov,
• vedenie zamestnancov,
• podporu komunít tam, kde pôsobíme,
• znižovanie dopadov našej činnosti na životné prostredie.

Medzi subjekty zainteresované na našich aktivitách patria investori, mimovládne organizácie, zákazníci, miestne komunity, naši zamestnanci a dodávatelia. Máme povinnosti voči každej z týchto skupín a snažíme sa plniť ich očakávania a naše záväzky voči nim. Našim zamestnancom pomáhame pochopiť ich úlohu v podpore nášho úsilia o čestné a etické podnikanie a súčasné presadzovanie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu.

Spolupracujeme s organizáciami, jednotlivcami a komunitami všade tam, kde pôsobíme, pomáhame riešiť sociálne a zdravotné problémy a podporujeme blahobyt a generovanie príjmov. Investujeme do regionálnych a miestnych projektov a realizujeme svoje aktivity v oblasti korporátnej zodpovednosti v rámci komunít, od ktorých závisíme.

Oblasti podpory
Naše sponzorstvo a partnerstvá sa zameriavajú na päť oblastí. Do týchto oblastí sa tak premieta naše postavenie spoločnosti pôsobiacej v oblasti zobrazovacej techniky a spoločnosti vyznávajúcej určitú podnikovú filozofiu.

  • Umenie a kultúra: okrem iného sponzorujeme Fashion Weeks v Londýne, Miláne a Paríži a Londýnsky symfonický orchester.
  • Šport: v regióne Európy, Stredného východu a Afriky sme dlhodobým sponzorom futbalu, sponzormi podujatí v krasokorčuľovaní ISU a série svetovej atletiky IAAF až do roku 2016
  • Vzdelávanie a veda: nadácia Canon Foundation podporuje vedecké a kultúrne porozumenie medzi Európou a Japonskom
  • Humanitárna činnosť: naša podpora Červeného kríža zahŕňa rôzne aktivity od darov v rámci humanitárneho úsilia pri prírodných katastrofách až po pomoc znevýhodneným mladým ľuďom

Ďalšie informácie

Čo je Kyosei?
Prečítajte si viac o našich regionálnych projektoch.
Prečítajte si viac o našich miestnych podporných projektoch.
Získajte ďalšie informácie o našej politike pre pracoviská a podpore pre zamestnancov.
Získajte ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Canon znižuje dopady na životné prostredie.
Získajte ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Canon dodržiava zákony a predpisy týkajúce sa hospodárskeho a podnikového riadenia.
Správa spoločnosti Canon v regióne Európy, Stredného východu a Afriky o trvalej udržateľnosti za rok 2013

spacer
					image
Spoločnosť
Regionálne
Miestne
Pracovisko
Trvalá udržateľnosť
Životné prostredie
Spoločnosť
Podnikanie
Ocenenia
Správy o trvalej udržateľnosti