Použitie – šetrenie zdrojov a peňazí

Používanie našich produktov, služieb a riešení umožňuje našim zákazníkom ušetriť zdroje a peniaze a znižuje ich negatívny vplyv na životné prostredie. Vďaka inováciám a vylepšeniam spotrebúvajú naše produkty menej energie a menej papiera, keď zákazníci používajú dostupné funkcie. To vedie k šetreniu zdrojov a redukcii emisií oxidu uhličitého – od multifunkčných zariadení až po kancelárske kalkulačky.

Podpísaním Dobrovoľnej dohody Európskej únie o šetrnosti zobrazovacích zariadení k životnému prostrediu sa spoločnosť Canon zaviazala aj k úsporám energie a papiera.

Úspora energie

Šetrenie zdrojov

Zníženie spotreby oxidu uhličitého

Úspora času

Úspora energie

Drvivá väčšina produktov spoločnosti Canon spĺňa podmienky programu Energy Star®. To znamená, že ich typická spotreba elektriny (TEC) patrí medzi najúčinnejšie. Získali sme množstvo ocenení za „Výnimočný úspech“ za energetickú účinnosť zariadení od spoločnosti Buyers Laboratory LLC (BLI) vrátane ocenenia „Rad multifunkčných tlačiarní formátu A4 roka“ v rámci zimného udeľovania ocenení za rok 2014, ako aj jednotlivé ceny. Viac informácií nájdete tu.

Množstvo výrobkov spoločnosti Canon tiež získalo označenie nemeckého dobrovoľného programu Modrý anjel (Der Blaue Engel). Toto označenie sa týka štandardnej konfigurácie nastavení. Informácie o špecifických požiadavkách vám môže poskytnúť miestna kancelária spoločnosti Canon.

Úsporu energie umožňuje aj technológia fixácie na požiadanie od spoločnosti Canon (fixácia tonera na papieri). Náš rad produktov imageRUNNER ADVANCE používa špeciálny fixačný film a keramický ohrievač, ktorý sa okamžite zohrieva, čo umožňuje rýchlejší prechod z režimu spánku, rýchle prvé výtlačky a radikálne zníženie spotreby energie – pri niektorých modeloch až o 80 % menej v porovnaní s bežnými systémami fixácie valcom.

Modely PIXMA vykazujú jedny z najnižších hodnôt spotreby energie v režime spánku a na 100 % spĺňajú štandardy programu Energy Star®.

Z nášho sortimentu kalkulačiek sú niektoré napájané výlučne solárnou energiou, kým iné majú nastavenie automatického vypínania, ktoré šetrí energiu.

  Hore

Šetrenie zdrojov

Obrázok_oranžový pútač_PoužitieNaše produkty, služby a riešenia pomáhajú zákazníkom šetriť zdroje mnohými spôsobmi. Služba riadenej tlače identifikuje úspory, ktoré môžu zákazníci dosiahnuť vo svojom prostredí tlače, kým Podnikateľské služby spoločnosti Canon presahujú rámec služieb správy tlače a dokumentov a zameriavajú sa na viackanálovú správu informácií, médií a digitálnych procesov.

Papier: funkcie produktov a softvérové riešenia pomáhajú našim zákazníkom spravovať ich tlačové potreby a zároveň šetriť zdroje.

  • Predvolené nastavenie duplexnej tlače (obojstrannej tlače) šetrí až 50 % papiera. Na základe dobrovoľnej dohody Európskej únie (EUVA), ktorú podpísala aj spoločnosť Canon, bola duplexná tlač od 1. januára 2012 predvolene nastavená vo všetkých zariadeniach s touto funkciou.
  • Tlač dvoch alebo viacerých strán na jednu stranu (tlač 2 na 1, 4 na 1, N na strane) šetrí ešte viac papiera. Na základe dobrovoľnej dohody Európskej únie je tlač N strán na jednej strane štandardnou funkciou.
  • Predvoleným nastavením čiernobielej tlače sa predchádza plytvaniu atramentom.
  • Používaním bezpečnej tlače (keď je identifikovaný vlastník dokumentu) sa predchádza hromadeniu pohodených výtlačkov na tlačiarni vrátane dôverných dokumentov, čím sa zvyšuje zabezpečenie informácií.
  • Digitálnym zdieľaním dokumentov – bez akejkoľvek tlače – sa ušetrí ešte viac papiera. Získajte informácie o riešeniach pre dokumenty od spoločnosti Canon.
  • Niektoré zariadenia Canon PIXMA majú eko nastavenie, ktoré používateľom zobrazuje, koľko papiera, energie a emisií CO2 ušetria používaním správnych výstupných nastavení.

Dodržiavame zásady zodpovedného obstarávania papiera a máme reťazec dozoru pre celú našu distribučnú sieť papiera. Certifikovaný a recyklovaný papier predstavoval 86 % obratu papiera v roku 2013, pričom v niektorých krajinách majú zákazníci k dispozícii papier bez vplyvu na emisie uhlíka. Náš papierový spotrebný materiál je v súlade s Nariadením EÚ o dreve.

Atrament: samostatné atramentové nádržky v modeloch PIXMA znamenajú menšie plytvanie atramentom, pretože každá nádržka sa dá vymeniť osobitne. Oba modely PIXMA, ako aj naše veľkoformátové tlačiarne (LFP) používajú vodové atramenty. Keďže tie neobsahujú žiadne rozpúšťadlá, ich dopad na životné prostredie je nízky. Atramentové nádržky pre zariadenia LFP majú aj podnádržku, ktorá zabezpečuje, aby sa obsah atramentovej kazety pred výmenou úplne spotreboval, a ponúkajú aj úsporný režim pre menej farebne náročnú tlač, ktorým sa ušetrí v priemere okolo 20 % atramentu.

Získajte ďalšie informácie o našich modeloch PIXMA a našich veľkoformátových tlačiarňach.

Toner: naše laserové tonerové kazety sa dajú plne recyklovať a vďaka neustálemu opätovnému využívaniu zdrojov sa tak dá dosiahnuť maximálna efektivita. Získajte ďalšie informácie o programe recyklácie laserových tonerových kaziet, ktorý je v súlade so smernicou WEEE o odpade z elektrických a elektronických zariadení a uplatňuje sa v 18 európskych krajinách, a spôsobe recyklácie vašich použitých tonerových kaziet. Máme aj  celoeurópsky program zberu atramentových kaziet, ktorý funguje v 15 krajinách.

Nové modely vyrábané v závodoch: Zistite, ako spoločnosť Canon vytvára nové modely vyrábané v závodoch, aby multifunkčné tlačiarne získali nový život. 

Preštudujte si našu brožúru nových modelov vyrábaných v závodoch.

Pozrite si naše video nových modelov vyrábaných v závodoch.

Získajte informácie o záväzkoch spoločnosti Canon v súvislosti s produktmi po uplynutí ich životnosti.
Prečítajte si definíciu nových modelov vyrábaných v závodoch.

  Hore

Zníženie spotreby oxidu uhličitého

Efektívnejšia tlač, menšia spotreba energie a prispôsobovanie možností tlače, to všetko sú veci, ktoré znamenajú zníženie emisií CO2. V Rakúsku, Nemecku, Holandsku a Švajčiarsku zašla spoločnosť Canon ešte ďalej so svojou ponukou uhlíkovo neutrálnej tlače zákazníkom, ktorí si kupujú alebo prenajímajú nové zariadenie imageRUNNER ADVANCE. Ponuka zahŕňa kompenzáciu všetkých emisií CO2 z tlače a servisu. Získajte informácie o uhlíkovo neutrálnej tlači spoločnosti Canon Rakúsko.

  Hore

Úspora času

Po inštalácii sa vďaka našej službe elektronickej údržby (e-maintenance service) problémy zákazníkov odstraňujú rýchlejšie, pretože údržbu ich zariadenia je možné vykonávať na diaľku. Zároveň sa pri tom generuje menej CO2 v dôsledku eliminácie návštev technikov.

  Hore

spacer
					image
Životné prostredie
Výroba
Recyklácia
Operácie
ISO 14001
Slovník
Trvalá udržateľnosť
Životné prostredie
Spoločnosť
Podnikanie
Ocenenia
Správy o trvalej udržateľnosti