Správy o trvalej udržateľnosti pre spoločnosti Canon Europe a Canon Inc.

Regionálne správy spoločnosti Canon Europe o trvalej udržateľnosti popisujú aktivity spoločnosti Canon v Európe, Strednom východe a Afrike od environmentálneho manažmentu až po podporu komunít.

Pre našu správu spoločnosti Canon v regióne Európy, Stredného východu a Afriky o trvalej udržateľnosti za rok 2013 používame usmernenie Iniciatíva pre globálne podávanie správ (Global Reporting Initiative - GRI) s použitím úrovne B. Prečítajte si tabuľku GRI tu (len v angličtine).

Canon Inc., naše ústredie v Japonsku, vydáva environmentálne správy od 90. rokov 20. storočia a výročné globálne správy o trvalej udržateľnosti pre spoločnosť Canon Group od roku 2003. Tieto správy sa týkajú našich environmentálnych cieľov, krokov a výsledkov v oblasti navrhovania a zhotovovania výrobkov, ktoré znižujú dopady na životné prostredie a pomáhajú našim zákazníkom šetriť energiu a iné zdroje. Správy sa tiež zaoberajú hospodárskymi a spoločenskými dopadmi aktivít spoločnosti Canon Group.

Správy spoločností Canon Europe a Canon Inc. o trvalej udržateľnosti sú k dispozícii na prevzatie nižšie.

Canon EMEA Sustainability Report 2013 [PDF, 1.7 MB]
Canon EMEA Sustainability Report 2012 [PDF, 951 KB]
Canon Europe Sustainability Report 2011-2012 [PDF, 1.7 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2014 [PDF, 8.4 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2013 [PDF, 8.2 MB]
spacer
					image
Životné prostredie
Výroba
Použite
Recyklácia
Operácie
ISO 14001
Slovník
Trvalá udržateľnosť
Životné prostredie
Spoločnosť
Podnikanie
Ocenenia