Výroba – Navrhovanie trvalo udržateľných produktov

Našim prvoradým cieľom v oblasti životného prostredia je poskytovať vyššiu hodnotu z menšieho množstva zdrojov. Keďže pri navrhovaní našich produktov berieme ohľad na životné prostredie, hneď od začiatku procesu vytvárania produktu sa snažíme znížiť rozmery produktu, znížiť spotrebu nových surovín a používať recyklované a obnoviteľné materiály. Tieto a ďalšie opatrenia, ktoré prijímame, pomáhajú zmierňovať klimatické zmeny.

Napríklad náš rad produktov imageRUNNER ADVANCE obsahuje recyklované plasty a bioplasty a niektoré z našich kalkulačiek sú vyrobené z plastov recyklovaných z materiálov spoločnosti Canon.

Spoločnosť Canon investuje ročne viac ako 8 % z odbytu do celosvetového výskumu a vývoja. Vďaka používaniu pokročilej technológie nemusíme vytvárať prototypy produktov, pričom však zároveň dokážeme navrhovať a realizovať konštrukčné vylepšenia. Vo fáze návrhu sme vyvinuli metódu stanovenia cieľov v oblasti znižovania emisií CO2, ktorá pokrýva každú časť životného cyklu produktu vrátane výroby a použitia. V prípade nášho radu produktov imageRUNNER ADVANCE to viedlo k významným úsporám energie počas použitia a odštartovali sme uverejňovanie uhlíkovej stopy životného cyklu niektorých produktov http://www.cfp-japan.jp/english/list/.

Dobrovoľná dohoda Európskej únie

Obmedzenie používania nebezpečných látok

Vývoj obnoviteľných materiálov

Menšie produkty, jednoduchšie balenie

Produkcia v Európe

Dobrovoľná dohoda Európskej únie

Spoločnosť Canon podpísala dobrovoľnú dohodu o šetrnosti zobrazovacích zariadení k životnému prostrediu v júni 2011. Táto samoregulačná iniciatíva je podporovaná výrobcami zobrazovacích zariadení a bola schválená Európskou komisiou v januári 2013 ako ekvivalent záväzného usmernenia. Podľa nariadenia dobrovoľnej dohody sa každá zo 16 podpísaných strán zaväzuje, že aspoň 90% zo všetkých zobrazovacích zariadení modelov tlače, ktoré sa umiestnia na trhu, bude v súlade s minimálnymi požiadavkami účinnosti v zhode s podmienkami typickej spotreby energie (TEC) a režimu prevádzky (OM). Hodnota stanovuje ciele na zníženie uhlíkovej stopy tlače a kopírovania v EÚ. Dobrovoľná dohoda určuje zvažovanie aspektov atramentu, tonera, papiera, a rovnako aj ich recykláciu.

Dobrovoľná dohoda zahŕňa konkrétne záväzky v oblasti energie (Energy Star®); šetrenia papierom (predvolene aktivovaná možnosť duplexnej tlače) a informovania o možnostiach dostupných po skončení životného cyklu spotrebného materiálu. Na základe tejto dobrovoľnej dohody budú výrobcovia používateľom poskytovať aj výslovné odporúčania v súvislosti so zodpovedným používaním tlačového papiera.

Získajte ďalšie informácie o Dobrovoľnej dohode EÚ.

  Hore

Obmedzenie používania nebezpečných látok

Naše produkty navrhujeme tak, aby spĺňali alebo prekonávali všetky príslušné predpisy, a to tak, že všetky nebezpečné látky sú na úrovni alebo pod úrovňou povolených obmedzení stanovených v smernici o obmedzení používania nebezpečných látok (RoHS) a nariadení REACH. V niektorých prípadoch zákonné požiadavky dokonca prekonávame úplnou elimináciou nebezpečných látok. Napríklad od roku 2005 spĺňajú zdravotnícke produkty značky Canon požiadavky nariadenia RoHS, hoci až do roku 2014 toto nariadenie pre zdravotnícke zariadenia neplatilo. Získajte ďalšie informácie o našich zdravotníckych produktoch.

Takisto uplatňujeme program ekologického obstarávania, v rámci ktorého kontrolujeme a monitorujeme látky obsiahnuté v produktoch, ktoré nakupujeme od dodávateľov. Získajte ďalšie informácie o našom programe ekologického obstarávania.

  Hore

Vývoj obnoviteľných materiálov

Odhadujeme, že tento nový plast by mohol znížiť emisie CO2 vznikajúce pri výrobe o 20 % v porovnaní s konvenčnými plastmi. Naše produkčné digitálne tlačiarne radu imagePRESS C7010VP a imagePRESS C6010 obsahujú bioplastové diely.

  Hore

Menšie produkty, jednoduchšie balenie

Picture_updated_orange banner_2013Znižovanie veľkosti a hmotnosti našich produktov bez toho, aby to nejako ovplyvnilo ich funkčnosť, a posilňovanie konštrukcie zariadení vedie k zníženiu spotreby zdrojov a znamená, že potrebujeme menej obalov alebo ľahšie obaly. Okrem toho znižujeme množstvo baliaceho materiálu aj všade tam, kde je to len možné. Obidve tieto opatrenia pomáhajú zvýšiť efektivitu vyťaženia prepravných prostriedkov pri preprave našich produktov a šetriť CO2. Prečítajte si viac o tom, ako zlepšujeme logistiku.

Napríklad v porovnaní s modelom MP540 z roku 2008 je rad PIXMA MG5500, uvedený na trh v roku 2013, o 22 % ľahší, o 4 % menší a vyžaduje o 12 % menej baliacich materiálov.

Hmotnosť obalu niektorých atramentových kaziet sa znížila približne o 50 %, pričom väčšina z nich sa balí do kartónu, ktorý zákazníci ľahko zrecyklujú. Ak sú atramentové kazety balené v plastových blistroch, blistre sú vyrobené z materiálov pozostávajúcich minimálne zo 70 % recyklovaného plastu.

Prečítajte si viac o našich aktivitách v oblasti recyklácie.

  Hore

Produkcia v Európe

Z historického hľadiska bola produkcia v Európe zameraná predovšetkým na program recyklácie laserových tonerových kaziet v Canon Bretagne a nových modelov vyrábaných v závodoch v Canon Giessen. Produkty predávané v regióne EMEA sa vyrábajú v Ázii, Kanade, Holandsku a Nemecku. Všetky globálne výrobné prevádzky vrátane prevádzok spoločností Océ a Optopol podliehajú priamo spoločnosti Canon Inc.

Medzi nedávno získané spoločnosti v Európe patria DelftDI, NT-ware, Milestone a I.R.I.S. Group, ktoré produkujú softvér a riešenia. Tieto akvizície nám pomôžu diverzifikovať a posilňovať služby pre našich zákazníkov a poháňať budúci rast. Napríklad akvizícia spoločnosti Milestone výrazne rozšíri naše schopnosti v oblasti softvéru v oblasti sieťových kamerových systémov.

  Hore

spacer
					image
Životné prostredie
Použite
Recyklácia
Operácie
ISO 14001
Slovník
Trvalá udržateľnosť
Životné prostredie
Spoločnosť
Podnikanie
Ocenenia
Správy o trvalej udržateľnosti