ISO 14001 – konsolidovaná certifikácia spoločnosti Canon podľa normy ISO 14001

Spoločnosť Canon Group je jednou z veľmi mála organizácií, ktoré dosiahli konsolidovanú certifikáciu podľa normy ISO 14001, ktorá zahŕňa všetky naše operácie na celom svete, čo z nás robí svetovú triedu. V Európe, Strednom východe a Afrike bolo približne 200 pracovísk spoločnosti Canon v 25 krajinách certifikovaných normou ISO 14001. Jeden kombinovaný certifikát od roku 2007 zahŕňa náš systém environmentálneho manažmentu (EMS) na viac ako 700 pracoviskách spoločnosti Canon na celom svete.

Aby splnila prísne požiadavky medzinárodnej normy ISO 14001, musí spoločnosť Canon preukázať, že náš systém EMS nám umožňuje riadiť dopad našich produktov a operácií na životné prostredie. Musíme dodržiavať všetky platné predpisy v oblasti životného prostredia, predchádzať znečisťovaniu a neustále zlepšovať našu šetrnosť k životnému prostrediu.

V rámci nášho systému EMS zohľadňujeme dopady na životné prostredie pri každom aspekte životného cyklu produktu vrátane návrhu, vývoja, nákupu súčastí a materiálov, zhotovenia, distribúcie, použitia zákazníkmi, zberu a recyklácie. Náš systém EMS sa vzťahuje aj na naše budovy a operácie. Prečítajte si viac o našich environmentálnych aktivitách.

Canon Group ISO 14001 2017-2020 (Front Page) [PDF, 117 KB]
Canon Group ISO 14001 2017-2020 (FULL) [PDF, 492 KB]
spacer
					image
Životné prostredie
Výroba
Použite
Recyklácia
Operácie
Slovník
Trvalá udržateľnosť
Životné prostredie
Spoločnosť
Podnikanie
Ocenenia
Správy o trvalej udržateľnosti