Životné prostredie – ochrana životného prostredia a podpora našich zákazníkov

Pri navrhovaní našich produktov berieme ohľad na životné prostredie a často používame recyklované materiály. Minimalizujeme spotrebu energie potrebnú na prevádzku našich produktov, aby zákazníci šetrili zdrojmi, a dopredu sa snažíme prísť na spôsoby, ako by ich bolo možné na konci ich životnosti repasovať, opätovne použiť alebo recyklovať. Maximalizáciou účinnosti zdrojov znižujeme množstvo nových prírodných zdrojov, ktoré potrebujeme v našich produktoch.

Keďže si uvedomujeme, že dve tretiny emisií CO2 vznikajúcich počas životného cyklu produktov súvisia s používaním produktov zákazníkmi, surovinami a výrobou komponentov našimi dodávateľmi, neustále zvyšujeme ponuku na mieru šitých služieb a riešení s cieľom pomôcť našim zákazníkom dosiahnuť vyššiu účinnosť a efektivitu pri používaní našich produktov. To im pomáha znižovať ich vlastný dopad na životné prostredie a zároveň sa tešiť z inovatívnych, bezpečných produktov a ušetriť peniaze. Získajte ďalšie informácie o našich riešeniach a službách.

Výroba – Použitie – Recyklácia
Pri všetkých našich produktoch uplatňujeme prístup životného cyklu „VýrobaPoužitieRecyklácia“.

Proces Výroba-Použitie-Recyklácia (Produce-Use-Recycle) spoločnosti Canon

V súlade s našou podnikovou filozofiou Kyosei preberáme zodpovednosť za dopady našich činností a ich vplyv na životné prostredie. Naša environmentálna charta [PDF 114 kB] načrtáva hlavné kroky, ktoré podnikáme s cieľom dosiahnuť rovnováhu medzi trvalo udržateľným rastom a prosperitou, zodpovedným využívaním zdrojov a znížením dopadu na životné prostredie. Tieto opatrenia pomáhajú zmierňovať klimatické zmeny.

Na našich pracoviskách a v rámci našich obchodných operácií sa snažíme minimalizovať náš vlastný dopad uplatňovaním štandardných pravidiel v rámci Európy, Stredného Východu a Afriky. Prečítajte si viac o našich obchodných operáciách.

Ocenenia
Za naše úsilie o zníženie nášho dopadu na životné prostredie a zmiernenie klimatických zmien sme získali niekoľko ocenení:
• Naše ohodnotenie podľa metriky v Climate Counts je 66/100.
• Umiestnili sme sa na 29. mieste rebríčka Best Global Green Brands (Najlepšie globálne zelené značky) spoločnosti Interbrand za rok 2012.
• V zozname spoločností s najlepšou reputáciou na svete (za rok 2012) (World’s Most Reputable Companies) inštitútu Reputation Institute sa nachádzame na 9. mieste.

Správa spoločnosti Canon v regióne Európy, Stredného východu a Afriky o trvalej udržateľnosti za rok 2013
Pozrite si slovník environmentálnych pojmov.
Prečítajte si našu environmentálnu chartu [PDF, 114 kB]

Zistite, ako Canon podporuje spoločnosť a plní si svoje spoločenské povinnosti.

Zistite, ako spoločnosť Canon dodržiava zákony a predpisy týkajúce sa organizačného riadenia.

spacer
					image
Životné prostredie
Výroba
Použite
Recyklácia
Operácie
ISO 14001
Slovník
Trvalá udržateľnosť
Životné prostredie
Spoločnosť
Podnikanie
Ocenenia
Správy o trvalej udržateľnosti