Canon a Océ začínajú s integráciou aj v Českej republike a na Slovensku

Bratislava, 2. januára 2013 – Integračný proces prebiehajúci v jednotlivých štátoch Európy sa 1. januára 2013 začal aj v Českej republike a na Slovensku. Obe krajiny patria do druhej fázy integračného procesu v rámci EMEA, ktorý v prvej fáze už úspešne prebehol vo Švajčiarsku, Nemecku, Rakúsku, Holandsku, Belgicku a Taliansku.

Cieľom úplnej integrácie Océ do spoločnosti Canon je vytvoriť v jednotlivých štátoch a celej Európe zjednotenú a efektívnu spoločnosť. Spojením predností Canon a Océ vytvoríme nielen kompletnú ponuku profesionálnych tlačových technológií pre súčasných i nových zákazníkov, ale tiež lepšie základy pre vyššiu ziskovosť v budúcnosti.

Tam kde dnes pracujú dve samostatné spoločnosti, vznikne spoločnosť nová, opierajúca sa o silné stránky Canon i Océ, a obe spoločnosti v nej budú mať svoje nezameniteľné  miesto.

Ladislav Paleček, generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti Canon CZ a Canon Slovakia, bol 29. novembra 2012 menovaný vedúcim manažérom integrácie spoločností Canon a Océ v Českej republike a na Slovensku, pričom vlastná integrácia začína 1. januára 2013. Hermann Anderl bude pokračovať v plnení svojich súčasných povinností ako generálny riaditeľ spoločnosti Océ v Českej republike a na Slovensku počas celého integračného procesu.

K začatiu integrácie Ladislav Paleček uviedol: „Mám radosť, že môžem stáť na čele tejto vzrušujúcej premeny spoločností Canon a Océ. Je to začiatok novej éry, v ktorej budeme našim zákazníkom schopní ponúknuť rozšírené a skutočne komplexné portfólio produktov, servisu a služieb, založené na znalostiach a skúsenostiach dvoch popredných spoločností v oblasti tlačových riešení.“

Doplňujúce informácie:
16. novembra 2009 spoločnosť Canon Inc. oznámila svoj zámer odkúpiť 100 % akcií spoločnosti Océ Venlo.

22. decembra 2009 spoločnosti Canon Inc. a Océ oznamujú, že Európska komisia a švajčiarsky aj taiwanský úrad na ochranu hospodárskej súťaže povolili navrhovanú akvizíciu spoločnosti Océ spoločnosťou Canon.

28. januára 2010 spoločnosť Canon Inc. oznamuje, že uskutočňuje verejnú ponuku na odkúpenie všetkých vydaných bežných akcií a akcií v obehu spoločnosti Océ, ktorú bude financovať z vlastných zdrojov.

19. mája 2010 na veľtrhu IPEX 2010 Canon a Océ oznamujú prvé integračné kroky
s cieľom stať sa globálnym lídrom v oblasti tlačových technológií.

8. novembra 2010 prvý holandský zákazník kupuje tlačový systém Canon prostredníctvom distribučného kanálu spoločnosti Océ.

22. marca 2011 Canon a Océ predstavujú prvé spoločne vyvinuté tlačové riešenie – Canon imagePRESS C7010VPS series – výsledok integrácie technológií digitálnej farebnej tlače riešení Canon imagePRESS C7010VP s inovovaným workflow Océ PRISMA sync.

17. mája 2011 Canon a Océ oslavujú prvú inštaláciu riešenia Canon imagePRESS C7010VPS, prvého produktu vyvinutého spoločným úsilím spoločností Canon a Océ. K danému dátumu bolo na nové zariadenie zadaných 15 objednávok.

10. júna 2011 Canon a Océ zlučujú svoje tlačové divízie vo Švajčiarsku – Canon Europa N.V. a Océ (Schweiz) A.G. – a stávajú sa tak najväčším poskytovateľom tlačových riešení vo Švajčiarsku.

25. januára 2012 Canon Finance Netherlands B.V., dcérska spoločnosť plne vlastnená firmou Canon, vydáva príkaz na začatie zákonného odkupovania (tzv. „squeeze out procedure“) zvyšných akcií spoločnosti Océ N.V. podľa holandského práva.

14. februára 2012 Océ N.V. odchádza z amsterdamskej burzy NYSE Euronext.

31. decembra 2012 bola dokončená integrácia v krajinách prvej vlny, čo znamená, že 80 % obchodných aktivít spoločnosti Océ v Európe bolo začlenených do lokálnych zastúpení spoločnosti Canon.

spacer
					image
Tlačové správy
Korporátne tlačové správy
Tlačové správy produktov pre podnikanie
Tlačové správy produktov pre domácnosti
Tlačové správy produktov pre zdravotníctvo
Informácie
Fotografie produktov
Logá a ich užívanie
Press Centrum
Novinky spoločnosti Canon pre spotrebiteľov
Novinky spoločnosti Canon o biznis riešeniach
Novinky spoločnosti Canon