Canon kupuje spoločnosť Milestone, čím významne zvýši svoj podiel na trhu so sieťovými bezpečnostnými kamerami

Bratislava, 13. júna 2014 – Canon, popredný svetový dodávateľ riešení spracovania obrazu, dnes oznámil, že podpísal dohodu o prevzatí dánskej spoločnosti Milestone Systems A/S, ktorá je popredným svetovým dodávateľom otvorenej platformy softvéru na správu videa. Akvizícia sa uskutoční prostredníctvom dcérskej spoločnosti Canon Europa N.V. Spojením vznikne veľmi silný hráč na rýchlo rastúcom trhu so sieťovými bezpečnostnými kamerami, ktorý bude využívať kombináciu inovačných technológií Canon na spracovanie obrazu a prvotriednu odbornosť Milestone v oblasti softvéru na správu videa.

Milestone logo portrait black with tagline_Highres.jpg

Canon sa jednoznačne usiluje o budúci rast prostredníctvom diverzifikácie. Sieťové bezpečnostné kamery považuje za svoju novú strategickú obchodnú oblasť.  Začlenenie spoločnosti Milestone do Canon Group významne posilní softvérové možnosti spoločnosti Canon v tomto sektore.

Rokus van Iperen, prezident a CEO, Canon EMEA, vysvetľuje:  „Canon má v pláne dosiahnuť vedúce postavenie na trhu so sieťovými bezpečnostnými kamerami. Dnes sme uskutočnili významnú strategickú investíciu, aby sme mohli realizovať náš cieľ expanzie na tento trh. Spoločne s Milestone môžeme urýchliť náš rast a prostredníctvom nových kanálov dodávať do nových sektorov nové pokročilé produkty s vyššou hodnotou pre zákazníkov. Veľmi sa tešíme na spoluprácu s tak talentovanou a inovačnou spoločnosťou a vítame Milestone v Canon Group.“

Lars Thinggaard, prezident a CEO, Milestone Systems: „Spoločnosť Milestone je nadšená z obrovského potenciálu, ktorý pre ňu predstavuje začlenenie sa do globálnej skupiny spoločností. Canon rešpektuje spôsob, akým sme s našimi partnermi vybudovali našu spoločnosť, a podporuje našu stratégiu riešení založených na otvorenej platforme. Preto chápe aj to, že je potrebné, aby sme naďalej fungovali ako samostatná spoločnosť v rámci Canon Group. Cítime, že ide o správny krok, ktorý pozdvihne náš podnik aj našu podporu dodávateľov a partnerov na novú úroveň.“

Milestone je popredný svetový dodávateľ softvéru na správu videa s komplexnými službami v oblasti poradenstva a školenia a výrazne sa zameriava na inovácie. Dochádza tak k silnému synergickému efektu v rámci zamerania spoločnosti Canon na zákazníka a kultúru výskumu a vývoja.  Začlenenie do Canon Group urýchli činnosť Milestone aj vývoj nových produktov. Okrem toho bude môcť Milestone využívať obchodné a zákaznícke kanály spoločnosti Canon pri rozširovaní svojej pôsobnosti na trhu.

Úspešný model otvorenej platformy Milestone je základom budúceho úspechu tejto spoločnosti, ktorá bude naďalej poskytovať riešenia založené na otvorenej platforme a pôsobiť ako samostatná spoločnosť v rámci Canon Group.  Canon plne podporuje stratégiu otvorenej platformy spoločnosti Milestone a rešpektuje jej silné partnerstvo.

Po dokončení akvizície zostane manažment spoločnosti Milestone na svojich miestach a bude pracovať na úspešnom dokončení transformácie. 

spacer
					image
Tlačové správy
Korporátne tlačové správy
Tlačové správy produktov pre podnikanie
Tlačové správy produktov pre domácnosti
Tlačové správy produktov pre zdravotníctvo
Informácie
Fotografie produktov
Logá a ich užívanie
Press Centrum
Novinky spoločnosti Canon pre spotrebiteľov
Novinky spoločnosti Canon o biznis riešeniach
Novinky spoločnosti Canon