Canon uvádza PRISMAdirect – pokročilý systém pre správu workflow, ktorý optimalizuje celý proces produkčnej tlače

BRATISLAVA, 9. septembra 2015 – Canon Europe uvádza PRISMAdirect, vysoko škálovateľné riešenie, ktoré umožňuje zefektívniť celé interné produkčné workflow – od prijatia objednávky cez výrobu až po kontrolu splnenia zákazky.

Canon PRISMAdirect sa môže pochváliť kompletným a zabezpečeným Adobe PDF workflow a vďaka podpore štandardizovaných JDF/JMF rozhraní pre integráciu s rôznymi systémami z pohľadu vstupov a výstupov dát i možnosťami prepojenia s už existujúcimi workflow a riešeniami tretích strán. Toto integrované riešenie pomáha predísť opakovaniu procesov, zrýchľuje spracovanie a zvyšuje celkovú produktivitu.

Rastúci biznis
Canon PRISMAdirect sa skladá z dvoch hlavných častí – z objednávkovej konzoly Order Processing Console a z voliteľného obchodného modulu Webshop Module. Order Processing Console pomáha so zvyšovaním prevádzkovej efektivity a obchodnému rastu tým, že poskytovateľom tlačových služieb dovoľuje prijímať a spracovávať tlačové i netlačové úlohy zo širokej škály zdrojov vrátane elektronickej pošty, naskenovaných podkladov, sieťových a cloudových úložísk, platformy uniFLOW a elektronických obchodov. Flexibilný Webshop Module ponúka plne prispôsobiteľné a kapacitne neobmedzené predajné rozhranie pre udržanie ako aktuálnych zákazníkov, tak i pre získanie nových.

Zefektívnenie prevádzky
Canon PRISMAdirect sa môže pochváliť intuitívnym rozhraním, ktoré je prispôsobiteľné individuálnym požiadavkám konkrétnych používateľov. Nový systém prináša presné a konzistentné riešenie, ktoré ponúka jednoduchú správu zákaziek i jednotlivých úloh a pomáha so znižovaním režijných nákladov i so zrýchlením spracovania. Z rovnakého rozhrania je k dispozícii tiež prehľad všetkej e-mailovej komunikácie so zákazníkmi. Poskytovatelia tlačových služieb ju môžu automatizovať a zaistiť tým rýchlejšie zasielanie odpovedí aj ich väčšiu personalizáciu, čo v konečnom dôsledku môže viesť k posilňovaniu vzťahov so zákazníkmi. Vzhľadom k webovému charakteru nového systému je PRISMAdirect dostupný kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

Systém PRISMAdirect pomocou širokého radu predpripravených šablón automatizuje prípravu a produkciu predvídateľných i opakovaných úloh a výrazne tak zvyšuje celkovú produktivitu. Spracovanie môže byť úplne automatické už od okamihu prijatia úlohy, prípadne môže byť pod úplnou kontrolou operátora, ktorý rozhodne o použití konkrétneho procesu i šablóny. Ďalšie výhody z oblasti produktivity súvisia s pokročilými nástrojmi pre detekciu farieb, ktoré dovoľujú jednotlivé úlohy rozdeliť podľa farieb i zaťaženia a distribuovať ich na aktuálne nevyťažené tlačové stroje. Operátori navyše môžu zaradiť tlačovú úlohu do spracovania aj ich jednoduchým pretiahnutím na konkrétnu tlačiareň. Canon PRISMAdirect dokáže informovať tiež o tom, ktorá tlačiareň je pre ktorú úlohu najvhodnejšia, a to i z pohľadu nákladov.

S cieľom zaistiť poskytovateľom tlačových služieb väčšiu kontrolu nad nákladmi, účtovníctvom a reportingom, pomáha PRISMAdirect i presné finančné informácie o dopadoch na podnikanie a ponúka možnosť vytvárať vlastné analýzy.

Optimalizácia dostupných zdrojov
Vzhľadom k tomu, že v tlačových procesoch zastáva PRISMAdirect úlohu centrálneho prvku, môže sa nový systém prepojiť s už existujúcimi workflow, a zvýšiť tak ich efektivitu i mieru integrácie. Vďaka rozsiahlej podpore produkčných tlačových systémov, ako sú PRISMAsync, EFI Fiery a Creo i zarazenia tretích strán, umožňuje najnovší systém spoločnosti Canon poskytovateľom tlačových služieb i naďalej využívať ich súčasné tlačové vybavenie. Firmy tak môžu už existujúce workflow rozšíriť i o veľkoformátové tlačiarne.

„Poskytovatelia tlačových služieb v snahe zaistiť efektivitu i rast svojho podnikania neustále čelia zvyšujúcemu sa počtu výziev,“ hovorí Mark Lawn, European Director of Professional Print spoločnosti Canon Europe. „Tlačové úlohy sú stále menšie, početnejšie i rozmanitejšie a k poskytovateľom tlačových služieb putujú najrôznejšími kanálmi. Firmy preto potrebujú riešenie pre pracovné postupy, ktoré umožnia prijímať a spracovávať tieto úlohy vrátane riadenia celého procesu a dohľadu nad ich dokončením. Systém PRISMAdirect sme preto špeciálne navrhli tak, aby ponúkol efektívnejšie splnenie týchto požiadaviek a bol dostatočne flexibilný pre prispôsobenie konkrétnym potrebám jednotlivých firiem. A samozrejme sme pamätali i na to, aby mohol rásť spolu s podnikaním každého poskytovateľa tlačových služieb.“

Systém PRISMAdirect bude k dispozícii od októbra 2015, a to priamo od spoločnosti Canon a prostredníctvom siete autorizovaných predajcov Canon.

spacer
					image
Tlačové správy
Korporátne tlačové správy
Tlačové správy produktov pre podnikanie
Tlačové správy produktov pre domácnosti
Tlačové správy produktov pre zdravotníctvo
Informácie
Fotografie produktov
Logá a ich užívanie
Press Centrum
Novinky spoločnosti Canon pre spotrebiteľov
Novinky spoločnosti Canon o biznis riešeniach
Novinky spoločnosti Canon