Vďaka technológiám Canon zefektívnila spoločnosť LINET správu dokumentov

BRATISLAVA, 29. januára 2015 – Canon SK oznámil úspešnú implementáciu systému Therefore™ v spoločnosti LINET, ktorá je popredným svetovým výrobcom zdravotníckej techniky. LINET využíva riešenia Therefore™ na správu technických výkresov i rad ďalších technických i netechnických dokumentov vrátane skúšobných protokolov, technických špecifikácií či marketingových materiálov.

Univerzálny systém Therefore™, ktorý spoločnosť LINET po viac ako ročnom posudzovaní zvolila, je určený pre všetky typy spoločností. Ponúka vysokú škálovateľnosť, podporu veľkého množstva typov spracovávaných dokumentov, zohľadnenie rôznych typov agend a možnosti prispôsobenia. Medzi hlavné kritériá pri výbere popri cene patrila tiež používateľská prívetivosť, kompatibilita s existujúcimi technológiami a pokrytie širokého spektra dokumentov, nielen technických výkresov.

O prínose systému pre spoločnosť LINET svedčí skrátenie priemerného času spracovania jedného výkresu z dvoch týždňov na dva dni. Spracovanie drvivej väčšiny výkresov pritom nezaberie viac ako jediný pracovný deň. Návratnosť investície sú podľa prepočtov iba dva roky.

„Vzhľadom k tomu, že oblasť technickej dokumentácie má svoje špecifiká, nečakali sme, že získame stopercentne vyhovujúce riešenie,“ hovorí Vlastimil Jahoda, vedúci technológie v spoločnosti LINET. „Naše doterajšie skúsenosti ale ukazujú, že opak je pravdou. Najmä konštruktéri a technológovia sú doslova nadšení tým, čo im Therefore™ ponúka. Veľmi nás preto teší, že sme pro správu dokumentov zvolili práve tento systém.“

Spoločnosť Canon dokázala zaistiť komplexné prostredie, vrátane dodávky hardwaru, realizovanej akreditovaným partnerom Canon – spoločnosťou VDC kancelárska technika, ktoré presne odpovedá požiadavkám výsledného riešenia a umožňuje budúce rozširovanie. Predstavy spoločnosti LINET naplnil tiež priebeh implementácie. Vybraní zamestnanci najskôr pracovali s testovacím prostredím, na ktorom si v priebehu dvoch mesiacov vyskúšali požadovanú funkcionalitu. Po overení systému, drobných úpravách a doladení formálnych náležitostí nasadil LINET Therefore™ do rutinnej prevádzky. V ňom s dokumentmi pracujú ako interní zamestnanci v českej centrále spoločnosti, tak i spolupracovníci z Anglicka či dodávatelia marketingových materiálov.

Management spoločnosti LINET hodnotí veľmi kladne i úroveň služieb s pridanou hodnotou, vrátane používateľskej i technickej podpory. Zaujímavosťou je, že niektoré požiadavky spoločnosti LINET – napríklad na špeciálne metadáta dokumentu – premietol Canon do globálnych updatov systému Therefore™.

„Požiadavky spoločnosti LINET na správu dokumentov sú zaujímavé najmä svojim presahom medzi jednotlivými oblasťami a nepostrádateľnou podporou spolupráce medzi viacerými tímami. Teší nás, že sme obstáli vo veľmi náročnom výbere a mohli sme špičkovému výrobcovi zdravotníckej techniky dodať riešenie Canon Therefore™, ktoré jeho potreby v plnej miere napĺňa,“ dodáva Daniel Míka, B2B marketingový riaditeľ spoločnosti Canon CZ.

spacer
					image
Ďalšie informácie
Prípadová štúdia LINET
Tlačové správy
Korporátne tlačové správy
Tlačové správy produktov pre podnikanie
Tlačové správy produktov pre domácnosti
Tlačové správy produktov pre zdravotníctvo
Informácie
Fotografie produktov
Logá a ich užívanie
Press Centrum
Novinky spoločnosti Canon pre spotrebiteľov
Novinky spoločnosti Canon o biznis riešeniach
Novinky spoločnosti Canon