Štúdia spoločnosti Canon odhaľuje príležitosti a najťažšie úlohy v segmentoch SMB a SoHo

BRATISLAVA, 10. marca 2015 – Canon Europe zverejnil výsledky nového prieskumu, zameraného na trendy v malých a stredne veľkých firmách a v domácich kanceláriách. Štúdiu zaistila spoločnosť ICM Unlimited a prebehla v rámci Európy a Ruska. Štúdia vychádza z rozhovorov s 1 251 osobami s rozhodovacími právomocami – od živnostníkov cez malé firmy až po stredné spoločnosti s maximálne 49 zamestnancami. Prieskum prebiehal v rôznych odvetviach v Taliansku, Španielsku, Británii, Francúzsku, Nemecku a Rusku s cieľom zistiť aktuálny stav vývoja vo firmách týchto veľkostí. Súčasťou prieskumu bola i identifikácia najväčších výziev pre rok 2015.

Medzi hlavné zistenia tohto prieskumu patria nasledujúce oblasti.

Malé a stredne veľké firmy vidia najväčší interný tlak v nedostatku času a v prílišnej administratíve
Viac ako polovica vlastníkov malých a stredne veľkých firiem a domácich kancelárií (54 %) začala podnikať s cieľom pracovať sama pre seba. Takmer tretina z týchto podnikateľov (28 %) sa domnieva, že venujú príliš veľa času na všeobecnú administratívu a papierovanie. O nedostatku času pre rozvoj vlastného podnikania je presvedčených dokonca 29 % z nich. Každý piaty priznal, že väčšinu času trávi papierovaním, a nemôže tak venovať dostatok pozornosti ziskovejším oblastiam svojho podnikania. Prieskum zistil, že je tomu tak najmä v prípade talianskych a ruských podnikateľov, ktorí majú pocit, že najmenej času venujú práve rozvoju vlastného podnikania.

Malé a stredne veľké firmy i domáce kancelárie potrebujú na začiatku podnikania pomocnú ruku
81 % percent majiteľov domácich kancelárií a malých a stredne veľkých firiem priznáva, že pri zahájení podnikateľskej činnosti nemalo dostatok znalostí alebo hľadalo pomoc s rôznymi oblasťami svojho podnikania. Medzi najproblémovejšie oblasti patrili financie a účtovníctvo – polovica podnikateľov presne nevedela, ako si s týmito oblasťami sami poradiť. Druhým najväčším problémom bola byrokracia súvisiaca s právnymi predpismi a s dodržiavaním rôznych nariadení. S nedostatkom informácií alebo neznalosťou bojovalo pri založení firmy 48 % respondentov.

Byrokracia je i naďalej problémom ako pre zavedené firmy, tak i pre začínajúcich podnikateľov
Pomoc v boji s byrokraciou pritom nehľadajú iba nové firmy – 49 % respondentov uviedlo, že i v dnešnej dobe prináša byrokracia a s ňou spojené úradné povinnosti neustále problémy. Toto číslo je výrazne vyššie v prípade talianskych podnikateľov – s uvedeným tvrdením súhlasilo celých 76 % z nich. Naopak, v Rusku vidí situáciu podobne iba 37 % podnikateľov. Navyše takmer tretina (31 %) dopytovaných uviedla, že má s administratívou a papierovaním skutočne veľa práce. S týmto tvrdením súhlasia najmä Francúzi (44 %) a tí podnikatelia, ktorí pôsobia v oblasti vzdelávania alebo štátnej správy (52 %).

Najdôležitejším aspektom technológie je efektivita
Väčšina malých a stredne veľkých firiem i domácich kancelárií má úplnú kontrolu nad správou svojho interného IT, no viac ako štvrtina (26 %) firiem tejto veľkosti využíva outsourcing tretích strán. Služby outsourcingu využívajú tieto firmy najviac vo Francúzsku (35 %), naopak, najväčší podiel zaistenia výhradne internými prostriedkami pripadá na Nemecko (65 %). Nie je pritom žiadnym prekvapením, že významnú úlohu pri rozhodovaní o zadovážení produktov hrá efektivita, ktorú pri výbere tlačových zariadení preferovalo 65 % respondentov. Rozhodnutie o nákupe navyše nesúvisí len s náhradou chybného či poškodeného vybavenia, ale tiež s prianím získať ďalšie vlastnosti a funkcionalitu.

„Tento poučný prieskum poukazuje na niektoré z najväčších výziev, ktorým dnes európske malé a stredne veľké firmy i domáce kancelárie čelia,“ Daniel Míka, B2B marketingový riaditeľ spoločnosti Canon CZ a Canon Slovakia. „Zistenie, že i v 21. storočí takéto množstvo malých firiem a domácich kancelárií ochromuje byrokracia a papierovanie, je skutočne fascinujúce. Tieto firmy tak zbytočne strácajú drahocenný čas, ktorý by mohli venovať na podporu rastu vlastného podnikania a na komunikáciu so svojimi zákazníkmi.“

„Významným dôvodom, ktorý respondentov viedol k založeniu vlastných firiem, bola možnosť pracovať pre seba a naplniť svoje vlastné vízie. Je preto úplne jasné, že si vlastníci malých firiem – a to v celej Európe – prajú odbremeniť sa od monotónneho vyplňovania formulárov i od základných administratívnych úkonov. Zmyslom tohto priania je mať možnosť venovať podstatnú časť energie na hľadanie nových zákazníkov a zaistenie vysokej spokojnosti existujúcich klientov,“ upresňuje Daniel Míka.

“V Európe by mali v budúcnosti malé spoločnosti i najmenšie firmy rásť, a táto predpoveď nás skutočne veľmi teší. Je navyše povzbudzujúce vedieť, že medzi týmito firmami všeobecne prevláda pozitívna nálada a optimizmus. A i keď podnikanie stále ešte ovplyvňuje mnoho externých problémov vrátane politickej a ekonomickej klímy, ktoré sú mimo akejkoľvek kontroly podnikateľov, existuje nespočetné množstvo technických riešení zjednodušujúcich boj s vnútornými prekážkami vrátane dodržiavania predpisov a nariadení, papierovania i správy informačných technológií. Pevne veríme, že vďaka kvalitnej podpore, poradenstvu a vhodným technológiám môžu malé a stredne veľké firmy i domáce kancelárie prekonať významnú časť administratívnej záťaže a vykročiť naproti úspešnému roku 2015,“ dodáva Daniel Míka.

spacer
					image
Tlačové správy
Korporátne tlačové správy
Tlačové správy produktov pre podnikanie
Tlačové správy produktov pre domácnosti
Tlačové správy produktov pre zdravotníctvo
Informácie
Fotografie produktov
Logá a ich užívanie
Press Centrum
Novinky spoločnosti Canon pre spotrebiteľov
Novinky spoločnosti Canon o biznis riešeniach
Novinky spoločnosti Canon