Spoločnosť Canon odovzdala partnerom ocenenia za uplynulý rok

PRAHA, 22. februára 2013 - Spoločnosť Canon CZ, líder v oblasti digitálneho spracovania obrazu, odovzdala počas partnerských stretnutí ocenenia najvýznamnejším obchodným partnerom z radov distribútorov a resellerov.

Prvé z februárových stretnutí sa uskutočnilo 11. februára pre distribútorov. Konalo sa v príjemnom prostredí reštaurácie Cihelna-La Familia v Karlíne. Počas slávnostného večera boli za výsledky na českom a slovenskom trhu v roku 2012 vyhlásení a ocenení najlepší distribútori v nasledujúcich kategóriách:

 • The Best Value Added Distributor 2012: Bosscan Int., s.r.o. 
 • V kategórii PC Peripherals Group Performance: AT Computers a.s. 
 • V kategórii Photo-Video Group Performance: SWS a.s.. 
 • V kategórii SMB and SOHO Channel Development: eD‘ system Czech, a.s. 
 • V kategórii Project Genuine Supplies: Tech Data Distribution, s.r.o. 
 • V kategórii Overall Performance: eD‘ system Slovakia, s.r.o.

Najlepší reselleri boli vyhlásení o niekoľko dní neskôr na tradičnom stretnutí s Premier partnermi. V poradí už šiesty Premier Summit sa uskutočnil v dňoch 12. – 13. februára v hoteli Spa Felicitas v kúpeľnom meste Poděbrady, Ocenenými Canon Premier partnermi za rok 2012 sú:

 • Za celkové obchodné výsledky Business Imaging Group: FAXCOPY, a.s., Copytechnik servis KT s.r.o., Can 21 s.r.o. a VDC kancelářská technika s.r.o. 
 • Za výsledky v predaji BW Office: Can 21 s.r.o. 
 • Za výsledky v predaji Colour Office: COPYMAT spol. s.r.o. 
 • Za výsledky v predaji Large Format Print: NONAC spol. s r.o 
 • Za výsledky v predaji Document Scanning: BossCan ComPrint spol. s r.o. 
 • Za výsledky v predaji Solutions: FAXCOPY, a.s.
 • Za výsledky v predaji Consumer Imaging Group: Flamy Pardubice a.s. 
 • Za najlepší showroom: COPY-CAN, spol. s.r.o. 
 • Za najlepšie webové stránky: Flamy Pardubice a.s. 

Obe partnerské akcie mali okrem svojej slávnostnej časti aj dôležitú pracovnú náplň v podobe prezentácií výsledkov spoločnosti Canon za uplynulý rok a zároveň aj predstavenie obchodných a marketingových stratégií na rok 2013. Po skončení oficiálnej časti čakalo partnerov niekoľkochodové menu a príjemné spestrenie vo forme hotelového wellness. Zábava potom pokračovala až do neskorých nočných hodín.

spacer
					image
Tlačové správy
Korporátne tlačové správy
Tlačové správy produktov pre podnikanie
Tlačové správy produktov pre domácnosti
Tlačové správy produktov pre zdravotníctvo
Informácie
Fotografie produktov
Logá a ich užívanie
Press Centrum
Novinky spoločnosti Canon pre spotrebiteľov
Novinky spoločnosti Canon o biznis riešeniach
Novinky spoločnosti Canon