Všeobecné nákupné podmienky

Ak poskytujete produkty alebo služby organizácii Canon v rámci Európy, Stredného východu a Afriky („EMEA“), vzťahuje sa na ne zmluva, ktorú ste podpísali. Ak nepodpíšete žiadnu špeciálnu zmluvu, na všetky produkty alebo služby, ktoré poskytnete príslušným organizáciám Canon v rámci EMEA, sa vzťahujú Všeobecné nákupné podmienky, ktoré si môžete prezrieť a prevziať na nižšie uvedenej adrese.