Kyosei

Kyosei je podniková filozofia spoločnosti Canon a leží v srdci našej značky, obchodných a sponzorských aktivít. Kyosei je japonské slovo, ktoré znamená žiť a pracovať spoločne pre spoločné blaho - princíp, ktorý prevzali všetci zamestnanci spoločnosti Canon. Formuje našu misiu a hodnoty, spôsob, ako jednáme s našimi ľuďmi a podnikom.

Japanese Kyosei symbol

Kyosei okrem našich podnikových aktivít ovplyvňuje spôsob fungovania vo vnútri širšej komunity a s organizáciami po celom svete. Veríme, že byť dobrým podnikovým príslušníkom je prvoradou dôležitosťou a dbať na to, aký majú naše aktivity vplyv na našich zákazníkov, zamestnancov, partnerov a svet okolo nás.

spacer
					image

O spoločnosti Canon

Filozofia
Canon vo svete
Canon v Európe
Povedomie o boji proti falzifikátom
Informácie o šedom dovoze
Canon WWF Conservation Partner