Canon Europe

Najvyššie úrovne výkonu môžete dosiahnuť, len ak máte efektívnu organizačnú štruktúru.

V roku 2002 Canon Europe prešiel významnou reštrukturalizáciou. Naše zdroje v Európe v súčasnej dobe zahŕňajú:
• Strategické riaditeľstvo vo Veľkej Británii, základňu pre náš tým Podnikových riešení Canon a kde je riadené Centrum podnikovej stratégie
• Prevádzkové riaditeľstvo v Holandsku, základňa pre tým Spotrebiteľského zobrazovania Canon a Európske logistické centrum (ELC)
• ELC so sídlom v Rotterdame, ktoré každý deň spĺňa tisíce objednávok
• Vyše 20 miestnych národných prevádzok
• Výskumné a vývojové centrum vo Francúzsku

VEDELI STE…
Náš podnik Canon Europe sa podieľa zhruba jednou tretinou na celosvetových tržbách spoločnosti Canon a predáva vo viac než 100 krajinách Európy, Blízkeho východu a Afriky.

spacer
					image

O spoločnosti Canon

Filozofia
Canon vo svete
Canon v Európe
Povedomie o boji proti falzifikátom
Informácie o šedom dovoze