About Canon

O spoločnosti Canon

Posledných 80 rokov dodávame našim zákazníkom na celom svete tie najlepšie zobrazovacie technológie.

Spoločnosť Canon bola založená v roku 1937 a rozrástla sa na celosvetovú spoločnosť, ktorá pôsobí v rozličných trhových sférach, a to vrátane: obchodných riešení, spotrebiteľského zobrazovania, rozhlasového vysielania a komunikácie, zdravotníckych systémov a priemyselných výrobkov.

S čistým ročným obratom 3 467 miliárd jenov a celkovým počtom pracovnej sily 118 000 ľudí v takmer 200 spoločnostiach, je spoločnosť Canon jednou z najznámejších a najuznávanejších spoločností na svete. 

Nekonečný tok nápadov a vylepšení udržuje spoločnosť Canon na poprednom mieste vo svojom priemysle. Pri výbere našich výrobkov, firiem a spotrebiteľov volíme spoľahlivé, moderné a pokročilé technológie.

Naša filozofia
Kyosei je podniková filozofia spoločnosti Canon, ktorá tvorí podstatu našej značky, obchodu a sponzorských aktivít. Kyosei je japonské slovo znamenajúce „žiť a pracovať spoločne pre verejné dobro“ - princíp, ktorý tvaruje naše hodnoty a rysuje našu morálnu zodpovednosť byť dobrým občanom spoločnosti.  Zistite viac o Kyosei.

Finančná sila
Výsledky spoločnosti Canon Inc. ukázali ročný nárast obratu o 7,8% s čistým odbytom 4 481 miliárd jenov. Rok 2007 sa tak stal v poradí 8. rokom s nárastom obratu a zisku. 

Spoločnosť Canon je uvedená na burze cenných papierov v Tokiu, Osake, Nagoye, Fukuoke, Sappore a New Yorku.

Priemyselné uznanie
V roku 2007 spoločnosť Canon získala nasledovné priemyselné hodnotenia:
Pri celkovom hodnotení sa umiestnila na 36 mieste zoznamu Business Week v kategórii „Najlepšie svetové značky roku 2007“ .
Šťastie pomohlo spoločnosti Canon, aby sa umiestnila na 46 mieste zoznamu „All star“ v kategórii Najobdivovanejšie spoločnosti na svete.

spacer
					image

O spoločnosti Canon

Filozofia
Canon vo svete
Canon v Európe
Povedomie o boji proti falzifikátom
Informácie o šedom dovoze