Create better products faster with our innovative prototyping solutions.

3D tlač na
vytváranie prototypov

Vytvárajte kvalitnejšie produkty rýchlejšie pomocou
našich inovatívnych riešení na vytváranie prototypov.

Vytváranie prototypov je nevyhnutnou súčasťou procesu vývoja produktov. Bežné spôsoby však môžu byť finančne a časovo náročné.

Náklady na vytváranie prototypov môžu obmedziť počet kontrolných cyklov používaných na vytvorenie bezchybných produktov, čo môže ovplyvniť koncový dizajn produktu.

Výhody našej 3D tlače na vytváranie prototypov

3D Printing for Prototyping 3D Printing for Prototyping

Zdokonaľte svoje produkty

Rýchle vytváranie prototypov vám umožňuje vykonávať dôkladnú kontrolu

3D Printing for Prototyping 3D Printing for Prototyping

Zrýchlite vývoj produktov

Rýchlejšie vytváranie prototypov znižuje dobu uvedenia na trh

3D Printing for Prototyping 3D Printing for Prototyping

Znížte svoje náklady na vytváranie prototypov

V porovnaní s bežnými spôsobmi tlače pomáha 3D tlač znižovať celkové náklady na tvorbu prototypov

3D Printing for Prototyping 3D Printing for Prototyping

Vyhnite sa chybám pri výrobe

3D modely vám pomáhajú vidieť chyby ešte v procese predprodukcie

Rýchlejší a flexibilnejší prístup k návrhom produktov

FossTech have a huge focus on optimising the entire value chain, and Canon helped them find the solution to this challenge.
Všetko naše úsilie sústredíme na optimalizáciu celkového hodnotného reťazca a spoločnosť Canon nám pomohla nájsť riešenie na tento problém.

Tor Ivar Kolpus

FossTech AS, finančný riaditeľ

Výzva

Cieľom spoločnosti FossTech, ktorá sídli v Nórku a pracuje v oblasti mechatroniky, bolo vytvárať prototypy rýchlejšie a finančne výhodnejšie, aby tak znížili čas uvedenia na trh.

FossTech have a huge focus on optimising the entire value chain, and Canon helped them find the solution to this challenge.

Riešenie

Spoločnosti FossTech sme pomohli implementáciou riešenia pre 3D tlač na vytváranie prototypov navrhnutého tak, aby spoločnosti umožnilo vytvárať prototypy rýchlejšie a súčasne znížiť náklady.

A solution designed to help the company produce prototypes faster while reducing costs.

Prínosy

Rýchlosť a flexibilita 3D tlače umožnila spoločnosti FossTech ponúknuť zákazníkom kratšie časy dodania a priestor na prispôsobenie návrhov. Finančne výhodnejšie vytváranie prototypov taktiež umožnilo spoločnosti akceptovať malé úlohy, ktoré by predtým neboli cenovo efektívne.

The speed and flexibility of 3D printing enabled product delivery times, and scope for customising designs.

Objavte budúcnosť návrhu produktov pomocou rýchlejšieho a flexibilnejšieho vytvárania prototypov.


OZVITE SA NÁŠMU TÍMU
Investujte do inovatívnych nástrojov pre 3D tlač, ktoré vám pomôžu navrhovať lepšie produkty a znížiť náklady.
  • Canon
  • ...
  • 3D tlač na vytváranie prototypov