no consumer

Zanietenie pre obrazové technológie, zanietenie pre vás

Grace, marketing a styk s verejnosťou

Dotiahnite vašu kariéru tak ďaleko, ako len môžete

Siddharth, predaj a poradenstvo

Sme viac než len firma

Graham, manažment

Zanietenie pre obrazové technológie, zanietenie pre vás

Claire, podniková správa

Dotiahnite vašu kariéru tak ďaleko, ako len môžete

Antonello, predaj a poradenstvo

Spolu dosiahneme naše ciele

Oliver, podnikové riešenia a IT, a Nicola, predaj a poradenstvo

Canon – kariéra

Práca v spoločnosti Canon úzko súvisí s vášňou. Je to práve vášeň spolu s pocitom hrdosti, ktorá našich ľudí poháňa napred, a je to aj jeden z dôvodov, prečo sme inovatívnym lídrom v odvetví zobrazovania, od spotrebných cez obchodné až po vysielacie a zdravotnícke produkty, riešenia a služby.

Predaj a poradenstvo

Ak ste vždy chceli byť súčasťou tímu, ktorý sa zaoberá predajom celosvetovo uznávaných služieb a riešení, a máte v sebe ozajstné zanietenie pre obrazové technológie, spoločnosť Canon vám ponúka podmienky na ďalší profesionálny rast.

Marketing a styk s verejnosťou

Sme hrdí na to, čo robíme, a chceme, aby sa o tom dozvedel celý svet. A presne to bude vaša úloha. Svojou prácou v oblasti marketingových kanálov pre zákazníkov, podnikového plánovania a produktového manažmentu v našich tímoch pre marketing a styk s verejnosťou môžete prispieť k uvádzaniu našich služieb a riešení do praxe.

Podnikové riešenia a informačné technológie

Ak radi prijímate výzvy a chcete byť v samom centre diania v našej spoločnosti, môžete sa podieľať na vytváraní infraštruktúry a riešení pre klientov, bez ktorých by sme nemohli robiť to, čo robíme.

Podniková správa

Dokážete riešiť problémy, viete prekonávať problémy, navrhovať nové prístupy na zjednodušenie našich procesov a vytvoriť efektívnu infraštruktúru pre naše podnikanie, ktorá prináša požadované výsledky.

Riadenie

Budete potrebovať zanietenie pre čo najlepší dojem na zákazníka a pre prácu s ľuďmi. Naším cieľom je rozvoj podniku prostredníctvom rozvíjania našich ľudských zdrojov.

Pre absolventov a stážistov

Rozhodnúť sa, čo robiť po dokončení školy, môže byť neľahká úloha, takže naše programy pre absolventov a stážistov sme navrhli tak, aby vám poskytli skúsenosti, ktoré potrebujete na rozvoj svojej kariéry vo vami zvolenom odbore. Prečítajte si Sárin príbeh.

Spoznajte ľudí v našej spoločnosti


Ako s nami zostať v spojení

Či už ste servisným technikom vo Švédsku alebo predajcom v Španielsku, odporúčame vám aktívne sledovať pracovné príležitosti v spoločnosti Canon. Sú miesta, kde niektoré typy pozícií nie sú k dispozícii, ale zaujímavé príležitosti sa nájdu všade.

Predstavte si seba v spoločnosti Canon

Spoločnosť Canon – to sú ľudia, ktorí v nej pracujú. A týmto ľuďom záleží na tom, aby mohli pracovať v priateľskom a vyrovnanom pracovnom prostredí. Sú tiež úzko spätí so svojimi zákazníkmi, ktorým poskytujú služby pod svetovo uznávanou značkou. Predstavte si seba v spoločnosti Canon a zvážte, či by to mohlo byť vhodné miesto pre vás.